Strona główna | Prawo w praktyce | Mediacja gospodarcza
Mediacja gospodarcza
Autor: Sylwester Pieckowski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-640-4
Data wydania: 2015
Liczba stron: 228/B5
Oprawa: miękka
Cena: 50,00 zł 45,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka przeznaczona jest dla praktyków gospodarczych, przedsiębiorców, doradców prawnych, ale także dla mediatorów i sędziów państwowych orzekających w sprawach gospodarczych. Zamiarem Autora było poruszenie w pracy następujących głównych kwestii:

- określenie współczesnego miejsca mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych na podstawie światowych badań empirycznych;
- zdefiniowanie stanu legislacji mediacyjnej w sprawach cywilnych w Polsce oraz proponowanych kierunków jej zmian;
- przedstawienie statystycznego obrazu mediacji gospodarczej w Polsce;
- dokonanie szczegółowej analizy postępowania mediacyjnego, jego charakteru, zasad i celów;
- sformułowanie „dobrych mediacyjnych praktyk” do stosowania przez strony – przedsiębiorców, pełnomocników, mediatora i sędziego.

Spis treści:

Przedmowa

Rozdział 1. Spory gospodarcze jako zjawisko ekonomiczne i bariera w rozwoju przedsiębiorczości. Wyniki studiów empirycznych na świecie i w Polsce

Rozdział 2. Mediacja – geneza, definicja i rola w systemie wymiaru sprawiedliwości

Rozdział 3. Regulacja mediacji w sprawach cywilnych (gospodarczych) w Polsce

Rozdział 4. Obecny stan mediacji w sprawach gospodarczych – praktyka stosowania mediacji gospodarczej  przez polskie sądy (lata 2006–2012)

Rozdział 5. Proponowane kierunki zmian legislacyjnych dotyczących mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych

Rozdział 6. Charakter, zasady i cele mediacji

Rozdział 7. Mediator

Rozdział 8. Pełnomocnicy stron

Rozdział 9. Postępowanie mediacyjne

Rozdział 10. Rola sędziego w postępowaniu mediacyjnym

Rozdział 11. Sędziowie koordynatorzy ds. mediacji

Załącznik 1. Europejski kodeks postępowania dla mediatorów – wykaz 117 organizacji stosujących kodeks

Załącznik 2. Wykaz centrów i ośrodków mediacyjnych w sprawach gospodarczych

Bibliografia

Sylwester Pieckowski

adwokat, międzynarodowy arbiter i mediator, kieruje wydziałem rozwiązywania sporów kancelarii Chadbourne & Parke Radzikowski Szubielska i Wspólnicy sp.k. w Warszawie, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (od 2006 r.), zastępca dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie, inicjator i współzałożyciel Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan (2005), przewodniczący Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (2012-2013), arbiter krajowych i międzynarodowych sądów arbitrażowych: Sądu Arbitrażowego KIG, Sądu Arbitrażowego Lewiatan, Sądu Arbitrażowego w Wiedniu (VIAC), Sądu Arbitrażowego ICDR (Nowy Jork), Sądu Arbitrażowego w Pradze. Autor i współautor publikacji z zakresu sądownictwa polubownego i mediacji. Kontakt z autorem: spieckowski@chadbourne.com.

dr hab. Andrzej W. Wiśniewski, Wydział Prawa i Administracji UW:

Książka mec. S. Pieckowskiego, jednego z czołowych praktyków i entuzjastów mediacji, stanowi przejrzyste i profesjonalnie opracowane kompendium wiedzy o statystyce, technikach i organizacji mediacji w Polsce i w skali międzynarodowej, przydatne każdemu, kto w jakiejkolwiek roli jest zaangażowany w tworzenie struktur organizacyjnych mediacji i przygotowywanie nowelizacji jej regulacji prawnej. Zawiera fachową i skomentowaną przez Autora prezentację podstawowych danych dotyczących funkcjonowania i skuteczności mediacji, analizę pojęcia mediacji i jej miejsca w systemie prawnym, omawia aktualną polską i wspólnotową regulację mediacji oraz propozycje nowelizacji polskiego prawa w tym zakresie. Autor analizuje samą instytucję mediacji, rozpatrując kolejno jej podstawowe zasady i cele oraz rolę i sytuację uczestników innych niż strony (mediatorów, pełnomocników stron, sędziów, sędziów koordynatorów ds. mediacji), a także przebieg postępowania mediacyjnego. W załącznikach i przypisach książka zawiera cenne materiały ilustrujące podstawowe możliwości w zakresie regulacji i samoregulacji mediacji.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line