Strona główna | Prawo podręczniki | Prawo ochrony danych osobowych. Podręcznik dla studentów i praktyków
Prawo ochrony danych osobowych. Podręcznik dla studentów i praktyków
Autor: Tomasz A.J. Banyś, Edyta Bielak-Jomaa, Magdalena Kuba, Joanna Łuczak
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-810-1
Data wydania: 2016
Liczba stron: 204/B5
Oprawa: miękka
Cena: 55,00 zł 49,50 zł
Dostępność: 24 godziny
Materiały dodatkowe (1): Pobierz materiały dodatkowe

Poleć znajomemu

Do schowka

Opracowanie stanowi pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik akademicki poświęcony prawu ochrony danych osobowych. Składa się z ośmiu rozdziałów, w których przedstawiono kolejno pojęcie i przedmiot prawa ochrony danych osobowych, jego źródła, podstawowe terminy składające się na jego siatkę pojęciową, pozycję ustrojową i zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle regulacji ustawowej i praktyki, podstawowe zasady stanowiące fundament systemu ochrony danych osobowych, procedurę rejestracyjną zbiorów danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa  informacji, zabezpieczanie danych osobowych oraz problematykę odpowiedzialności z tytułu naruszenia reguł przetwarzania i ochrony danych osobowych. Każdy z rozdziałów kończą pytania kontrolne.

Podręcznik stanowi kompletny wykład z zakresu prawa ochrony danych osobowych i jest przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków, na których prowadzone są zajęcia z ochrony danych osobowych, a także jest adresowany do aplikantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz wszystkich tych, którzy poszukują ustrukturyzowanej wiedzy na temat ochrony danych osobowych, stanowiąc punkt wyjścia do dalszego zgłębiania tej materii.

Stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono na dzień 1 czerwca 2016 roku.

Lista załączników do pobrania z witryny internetowej wydawnictwa Difin http://www.ksiegarnia.difin.pl/strona/materialy-inne:

Załącznik 1. Materiały pomocnicze:

A) Wybór orzeczeń
1. Dane osobowe, tożsamość, prawo do prywatności
2. Administrator danych osobowych
3. Zbiór danych osobowych
4. Przesłanki przetwarzania danych
4.1. Zgoda
4.2. Zgoda jako przesłanka przetwarzania danych osobowych pracowników
4.3. Zgoda publiczna
5. Prawo do bycia zapomnianym
B) Wybór aktów prawnych

Spis treści:

Wykaz skrótów

Przedmowa

Rozdział 1. Pojęcie i przedmiot prawa ochrony danych osobowych

1.1. Pojęcie prawa ochrony danych osobowych
1.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa ochrony danych osobowych. Miejsce prawa ochrony danych osobowych w systemie prawa
1.3. Specyfika prawa ochrony danych osobowych
1.4. Funkcje prawa ochrony danych osobowych
1.5. Zasady prawa ochrony danych osobowych
1.6. Dane osobowe a prawa człowieka
1.7. Europeizacja i przyszłość prawa ochrony danych osobowych
Pytania kontrolne

Rozdział 2. Źródła prawa ochrony danych osobowych

2.1. Uwagi wstępne
2.2. Źródła międzynarodowe
2.3. Źródła europejskie
2.4. Ochrona danych osobowych w prawie polskim
2.4.1. Ochrona danych osobowych w Konstytucji RP
2.4.2. Ustawa o ochronie danych osobowych
2.4.3. Ochrona danych osobowych w odrębnych regulacjach
2.4.4. Akty wykonawcze
Pytania kontrolne

Rozdział 3. Pojęcia związane z ochroną danych osobowych

3.1. Pojęcie danych osobowych
3.2. Dane osobowe zwykłe a dane osobowe wrażliwe
3.3. Przetwarzanie danych osobowych
3.4. Zbiór danych osobowych
3.5. Administrator danych osobowych
3.6. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)
3.7. Odbiorca danych osobowych
Pytania kontrolne

Rozdział 4. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ ochrony danych osobowych

4.1. Uwagi wstępne
4.2. Ustrojowa pozycja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
4.3. Wykonywanie zadań przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Pytania kontrolne

Rozdział 5. Zasady przetwarzania danych osobowych

5.1. Uwagi wstępne
5.2. Zasada legalności
5.2.1. Przesłanki legalności przetwarzania danych zwykłych
5.2.2. Przesłanki legalności przetwarzania danych wrażliwych
5.3. Zasada celowości
5.4. Zasada adekwatności
5.5. Zasada merytorycznej poprawności
5.6. Zasada ograniczenia czasowego
Pytania kontrolne

Rozdział 6. Rejestracja zbiorów danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji

6.1. Uwagi wstępne
6.2. Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez GIODO
6.3. Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez administratorów bezpieczeństwa informacji
6.4. Rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji
Pytania kontrolne

Rozdział 7. Zabezpieczanie danych osobowych

7.1. Pojęcie zabezpieczania danych osobowych i jego treść
7.2. Obowiązek zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych
7.3. Powołanie i funkcjonowanie administratora bezpieczeństwa informacji
7.4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i rejestr upoważnień
7.5. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Pytania kontrolne

Rozdział 8. Konsekwencje prawne z tytułu naruszenia reguł przetwarzania i ochrony danych osobowych

8.1. Konsekwencje na gruncie prawa cywilnego
8.2. Konsekwencje wobec osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę
8.2.1. Odpowiedzialność materialna pracownika
8.2.2. Odpowiedzialność porządkowa pracownika
8.2.3. Rozwiązanie stosunku pracy
8.3. Konsekwencje na gruncie prawa karnego – odpowiedzialność karna na podstawie przepisów u.o.d.o.
8.3.1. Typy czynów zabronionych
8.3.2. Roszczenia cywilne w procesie karnym

Pytania kontrolne

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Wykaz orzeczeń

Materiały pomocnicze

Magdalena Kuba

doktor nauk prawnych specjalizujący się w obszarach: prawo pracy oraz ochrona danych osobowych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; wieloletni trener i konsultant firm doradczych oraz szkoleniowych; współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego.


Joanna Łuczak

doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. ochrony danych osobowych; członek Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego; autorka książek i artykułów poświęconych problematyce ochrony danych osobowych; wielokrotna prelegentka konferencji naukowych; ceniony trener szkoleń i wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych.


Edyta Bielak-Jomaa

doktor nauk prawnych, od 2015 r. pełni funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; do czasu powołania na to stanowisko pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA Uniwersytetu Łódzkiego oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego; jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu; jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.


Tomasz A.J. Banyś

adwokat; doktor nauk prawnych; ceniony wykładowca akademicki; trener szkoleń; finalista X edycji konkursu im. J. Kodrębskiego na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; były stypendysta rządu francuskiego, współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego; autor ponad stu publikacji naukowych i popularnonaukowych; wiedzę prawniczą z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony informacji łączy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu informatyki oraz zarządzania bezpieczeństwem.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line