Strona główna | Prawo monografie | Znachorstwo. Problematyka prawno-kryminalistyczna
Znachorstwo. Problematyka prawno-kryminalistyczna
Autor: Magdalena Wolińska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-625-7
Data wydania: 2018
Liczba stron: 270/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Książka ma na celu przedstawienie zjawiska znachorstwa na przestrzeni wieków, zbudowanie autorskiej definicji terminów „znachor” i „praktyki znachorskie” oraz dokonanie analizy prawnej zjawiska znachorstwa w Polsce i w prawodawstwie wybranych krajów Europy. W tym miejscu należy wskazać, że medycyna niekonwencjonalna regulowana jest pod względem prawnym w większości krajów Europy. W książce przedstawiono też główne powody poddawania się ludzi chorych praktykom znachorskim, a także zaprezentowano metody i techniki, którymi posługuje się znachor, oraz wpływ znachora na psychikę pacjenta. W pracy omówiono również w sposób bardzo dokładny i rzetelny metodykę postępowania w miejscu, w którym przyjmował znachor. Zaprezentowano procedury i rodzaje zabezpieczania oraz ujawniania różnych śladów kryminalistycznych. Poświęcono wiele uwagi dowodom w sprawach, w których występuje element znachorstwa, a także ekspertyzom wszelkich śladów zabezpieczonych w miejscu, w którym przyjmował znachor. W sposób szczegółowy zaprezentowano również przebieg pracy biegłego oraz metody, którymi się posługuje podczas pracy wykrywczej.

Książka kierowana jest zarówno do środowiska medycznego, jak również prawniczego.

 

Spis treści:

Zagadnienia wstępne
    
Rozdział 1. Geneza i ewolucja znachorstwa
        
1. Magia i lecznictwo w czasach prehistorycznych i w starożytności
2. Znachorstwo i magia w średniowieczu i odrodzeniu
3. Pozycja znachora od schyłku XVIII do początku XX wieku
4. Ogólny zarys praktyk znachorskich w XX wieku
        
Rozdział 2. Współczesna definicja terminów „znachor” i „praktyka znachorska”
        
1. Definicja medycyny naukowej i nienaukowej
1.1. Medycyna naukowa
1.2. Medycyna nienaukowa
2. Próba definicji terminów „znachor” i „praktyka znachorska”
        
Rozdział 3. Znachorstwo i medycyna niekonwencjonalna w regulacjach prawnych UE i w wybranych krajach Europy
        
1. Ogólna charakterystyka regulacji prawnych
2. Regulacje prawne znachorstwa i medycyny niekonwencjonalnej w UE
3. Islandia
4. Niemcy
5. Medycyna niekonwencjonalna/alternatywna w wybranych państwach Europy
        
Rozdział 4. Problemy regulacji prawnych dotyczących znachorstwa w Polsce
        
1. Regulacje prawne dotyczące znachorstwa do 1996 r.
2. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 1996 r. oraz inne regulacje
3. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r.
4. Problem znachorstwa w prawie karnym
        
Rozdział 5. Przebieg postępowań karnych w sprawach, w których występuje element znachorstwa. Analiza problemu na podstawie badanych spraw karnych
        
1. Źródła informacji o przestępstwie w sprawach, w których występuje element znachorstwa
2. Pierwsze czynności procesowe i kryminalistyczne w miejscu, w którym przyjmował znachor
3. Zabezpieczenia śladów kryminalistycznych
4. Ujawnienie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych na miejscu, w którym przyjmował znachor
5. Pobieranie materiału porównawczego do badań kryminalistycznych w sprawach, w których występuje element znachorstwa
5.1. Kompletowanie materiału porównawczego do badań toksykologicznych
6. Ekspertyzy kryminalistyczne w sprawach, w których występuje element znachorstwa
6.1. Ekspertyza daktyloskopijna
6.2. Ekspertyza pismoznawcza
6.3. Ekspertyza toksykologiczna
6.4. Ekspertyza medyczno-sądowa
6.5. Ekspertyza z zakresu medycyny niekonwencjonalnej
7. Przebieg postępowania karnego w badanych sprawach
7.1. Środki zapobiegawcze zastosowane w analizowanych sprawach
7.2. Akt oskarżenia i wyrokowanie w analizowanych sprawach
        
Rozdział 6. Znachorstwo – element psychologicznej manipulacji
        
1. Reklama znachorów wśród społeczeństwa
2. Metody i techniki wykorzystywane przez współczesnych znachorów
3. Wpływ znachora na psychikę pacjenta
4. Powody poddawania się praktykom znachorskim
5. Stanowisko społeczeństwa wobec współczesnego znachorstwa
        
Wnioski
Bibliografia

Magdalena Wolińska

dr, prawnik, mediator, uczestnik wielu konferencji naukowych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Przedmiotem jej zainteresowań jest kryminalistyka, prawo karne oraz prawo medyczne.


prof. dr hab. Jerzy Kasprzak:

Problem znachorstwa kojarzy się wielu osobom z czymś społecznie wstydliwym, o czym nie należy mówić, czymś mało poważnym. Jednak problem ten istnieje i proceder współczesnego znachorstwa jest czymś powszechnym. Staje się on tematem analiz i opracowań dziennikarskich w przypadkach spowodowania śmierci czy wywołania uszkodzeń ciała. (...)

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line