Strona główna | Prawo monografie | Ustawowe znamiona czynów zabronionych w części wojskowej kodeksu karnego w tabelach
Ustawowe znamiona czynów zabronionych w części wojskowej kodeksu karnego w tabelach
Autor: Agnieszka Pietras, Marcin Kawecki
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-425-3
Data wydania: 2017
Liczba stron: 156/B5
Oprawa: miękka
Cena: 44,00 zł 39,60 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W książce przedstawione zostały w uproszczonej formie ustawowe znamiona przestępstw części wojskowej, a także wyjaśnione pojęcia, którymi ustawodawca posłużył się w przepisach części wojskowej kodeksu karnego.

Opracowanie zainteresuje żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, żołnierzy wykonujących czynności związane z dyscypliną wojskową oraz studentów prawa i administracji.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Analiza przepisów ogólnych dotyczących żołnierzy

1.1. Wprowadzenie do problematyki przepisów ogólnych dotyczących żołnierzy
1.2. Stosunek odpowiedzialności karnej do odpowiedzialności dyscyplinarnej
1.3.  Działanie w warunkach rozkazu według kodeksu karnego jako okoliczność wyłączająca winę
1.4. Ostateczna potrzeba wojskowa
1.5. Kary i środki karne z części wojskowej kodeksu karnego. Zagadnienia ogólne
1.5.1. Charakterystyka kar i środków karnych z części wojskowej kodeksu karnego
1.5.1.1. Istota kary aresztu wojskowego
1.5.1.2. Kara ograniczenia wolności
1.5.1.3. Środki karne stosowane wobec podmiotów części wojskowej kodeksu karnego
1.6. Zasady wymiaru kary wobec żołnierzy
1.6.1. Zagadnienia ogólne dotyczące wymiaru kary
1.6.2. Charakterystyka środków probacyjnych

Rozdział 2. Ustawowe znamiona wybranych przestępstw wojskowych

2.1. Ustawowe znamiona przestępstwa jako element struktury przestępstwa
2.1.1. Podmiot przestępstwa
2.1.2. Strona podmiotowa przestępstwa
2.1.3. Przedmiot przestępstwa
2.1.4. Strona przedmiotowa przestępstwa
2.2. Ustawowe znamiona wybranych przestępstw wojskowych w tabelach
2.2.1. Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej
2.2.2. Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny służby wojskowej
2.2.3. Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi
2.2.4.  Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym
2.2.5. Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby
2.2.6. Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu

Zakończenie
Wybrana literatura
Wybrane akty prawne
Wybrane orzecznictwo
Zestawienie statystyczne

Agnieszka Pietras

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, kierunek administracja. Od 2008 r. pracownik resortu obrony narodowej w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej im. płk. Stanisława Sitka w Mińsku Mazowieckim. Od 2009 r. na stanowisku specjalisty cyklu szkolenia prawa prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, w tym także z zakresu prawa wykroczeń podczas kursów i szkoleń organizowanych dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.


Marcin Kawecki

były oficer Żandarmerii Wojskowej, absolwent studiów prawniczych oraz podyplomowych studiów z prawa gospodarczego i handlowego UMCS w Lublinie. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa i Postępowania Karnego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.


dr hab. Marek Kulik, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa i Administracji, UMCS w Lublinie:

(…) mimo dość szeroko zakreślonego kręgu adresatów – głównymi odbiorcami będą żołnierze Żandarmerii Wojskowej, potrzebujący w codziennej pracy prostego narzędzia pozwalające na szybkie przypomnienie sobie podstawowej wiedzy w zakresie ustawowych znamion czynów zabronionych. Dlatego założeniem opracowania jest też to, by miało ono walor praktyczny.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line