Z powodu awarii telefonów prosimy o kontakt z nami przez numer
533 329 406.

Za utrudnienia przepraszamy
Wydawnictwo Difin

 

Strona główna | Prawo monografie | Przestępczy seks
Przestępczy seks
Autor: Teresa Gardocka, Piotr Herbowski, Dariusz Jagiełło, Piotr Jóźwiak
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-910-8
Data wydania: 2016
Liczba stron: 210/B5
Oprawa: miękka
Cena: 45,00 zł 40,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Publikacja ta jest kompleksowym spojrzeniem przedstawicieli nauki oraz praktyków na tak złożone i wieloaspektowe zagadnienie, jakim jest przestępczość seksualna. Przedmiotem rozważań jest szeroki – począwszy od seksualnego wykorzystywania dzieci, poprzez zgwałcenia, kazirodztwo, aż do zabójstw na tle seksualnym. Nowatorski charakter tego przedsięwzięcia wydawniczego polega na możliwości wymiany doświadczeń i poglądów ekspertów reprezentujących różne dziedziny prawa: kryminalistyki, kryminologii, postępowania karnego, prawa karnego, prawa karne wykonawczego, prawa konstytucyjnego i prawa prasowego.

Z uwagi na wielość i różnorodność problemów rozważanych w poszczególnych rozdziałach oraz z uwagi na podkreślaną już wcześniej ich interdyscyplinarność, krąg odbiorców książki „Przestępczy seks” jest bardzo szeroki.

Potencjalnymi adresatami tej publikacji są więc z pewnością: prokuratorzy, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, ale również lekarze, psycholodzy i biegli sądowi zajmujący się sprawami przestępstw seksualnych. Może i powinna być także przedmiotem zainteresowania aplikantów przygotowujących się do wykonywania zawodów prawniczych.

Spis treści:

Wykaz wybranych skrótów oficjalnych wydawnictw z orzecznictwem

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. PRAWO KARNE MATERIALNE

ROZDZIAŁ 1. O niektórych wątpliwościach dotyczących odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia seksualne
Jacek Sobczak

ROZDZIAŁ 2. Przestępstwa seksualne – wybrane aspekty psychiatryczne i psychologiczne
Lech K. Paprzycki

ROZDZIAŁ 3. Wybrane zagadnienia prawne w dyskusji nad tzw. legalizacją prostytucji
Piotr Jóźwiak

ROZDZIAŁ 4. Uregulowanie przestępstwa zgwałcenia w wybranych ustawodawstwach państw europejskich
Anna Chodorowska

ROZDZIAŁ 5. Wybrane zagadnienia stosowania środka karnego z art. 39 pkt 2a k.k.
Joanna Paśkiewicz

ROZDZIAŁ 6. Cyberprzestępstwa o charakterze seksualnym w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Marek Ryszard Smarzewski

ROZDZIAŁ 7. Wspólne wykonanie czynu zabronionego z art. 201 k.k. Analiza na tle konkretnego stanu faktycznego
Konrad Burdziak

ROZDZIAŁ 8. Jak zabezpieczyć społeczeństwo przed groźnymi sprawcami przestępstw seksualnych? Bezradność legislatorów
Teresa Gardocka, Łukasz Majewski

ROZDZIAŁ 9. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej i podtekst seksualny ich popełniania
Agnieszka Sadło-Nowak, Sławomir Miszkiewicz

CZĘŚĆ II. PRAWO KARNE PROCESOWE

ROZDZIAŁ 1. Organy właściwe do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach przestępstw seksualnych
Dorota Kaczorkiewicz

ROZDZIAŁ 2. Instrumenty ochrony małoletniego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej w świetle znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego
Agnieszka Choromańska

CZĘŚĆ III. VARIA

ROZDZIAŁ 1. Przestępstwa seksualne w relacjach prasowych
Jędrzej Skrzypczak

ROZDZIAŁ 2. Przestępczość seksualna a zmiany w prawie. Vox populi czy populizm penalny?
Katarzyna Witkowska-Rozpara

ROZDZIAŁ 3. Wykorzystywanie „tabletki gwałtu” w przestępstwie zgwałcenia
Aleksandra Nowak

ROZDZIAŁ 4. Pedofilia w habicie
Michał Boczek

Literatura

O autorach i redaktorach naukowych

Piotr Herbowski

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wy- działu Zamiejscowego w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Praco- wał w pionie operacyjnym Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Był także wykładowcą w Zakładzie Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile oraz adiunktem w Instytucie Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego, a w szczególności dotyczących wykorzystania wyników badań poligraficznych i czynności operacyjno-rozpoznawczych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Poligraferów.


Dariusz Jagiełło

doktor nauk prawnych, adiunkt w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (Wydział Prawa – Instytut Prawa, Katedra Prawa Karnego). Odbył aplikację prokuratorską zakończoną złożeniem egzaminu prokuratorskiego, zaś od 2011 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozprawę doktorską „Przestępstwa przeciwko dokumentom w polskim prawie karnym”. Jego główne płaszczyzny badawcze koncentrują się wokół przestępstw popełnianych przy użyciu dokumentów, szeroko rozumianych zagadnieniach związanych z uzyskiwaniem dowodu z zeznań lub wyjaśnień za pomocą realizowania czynności przesłuchania z wykorzystaniem niedozwolonych metod i sposobów przesłuchania, oddziaływaniu sugestii na wynik czynności kryminalistycznych.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line