Strona główna | Prawo monografie | Dostęp do informacji publicznej jako kategoria ochrony interesu prawnego jednostki w regulacjach prawa administracyjnego
Dostęp do informacji publicznej jako kategoria ochrony interesu prawnego jednostki w regulacjach prawa administracyjnego
Autor: Katarzyna Tomaszewska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-045-3
Data wydania: 2015
Liczba stron: 320/B5
Oprawa: miękka
Cena: 62,00 zł 55,80 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Tematyka publikacji w całości skupia się na omówieniu zagadnienia dostępu do informacji publicznej jako kategorii prawnej służącej  ochronie interesu prawnego  jednostki. Chodzi o wyróżnienie tych elementów, które w świetle uregulowań ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wypełniają znamiona instrumentów ochrony interesu informacyjnego jednostki. Podlegają one skonfrontowaniu z rozwiązaniami prawnymi występującymi na płaszczyźnie wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego. Chodzi o wyodrębnienie podobieństw i rozbieżności części ogólnej i szczegółowej prawa administracyjnego w przedmiocie udostępniania wiedzy publicznej. 

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział 1. Prawo dostępu do informacji publicznej a ochrona interesu prawnego jednostki

1. Znaczenie procesu udostępniania informacji publicznej
2. Pojęcie informacji publicznej

Rozdział 2. Konstytucyjna regulacja prawa dostępu do informacji a ochrona interesu prawnego jednostki

1. Konstytucyjne podstawy procesu informowania jednostki
2. Podmioty legitymowane w przedmiocie uzyskania informacji publicznej a zakres podmiotów zobowiązanych

Rozdział 3. Ustawowe przesłanki ochrony interesu prawnego jednostki na gruncie ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej

1. Podstawy realizacji dostępu do informacji publicznej
2. Instrumenty ochrony interesu prawnego jednostki na płaszczyźnie dostępu do informacji publicznej
3. Ustawowe ograniczenia (prawa) dostępu do informacji publicznej

Rozdział 4. Dostęp do informacji publicznej w materialnym prawie administracyjnym

1. Ogólna charakterystyka materialnego prawa administracyjnego
2. Udostępnianie informacji publicznej w regulacjach dotyczących ograniczania sfery „władania” nieruchomościami
3. Udostępnianie informacji publicznej w regulacjach dotyczących korzystania z przedmiotów należących do państwa i związków publicznoprawnych
4. Udostępnianie informacji publicznej w regulacjach dotyczących stanów zagrożenia oraz świadczeń osobistych i rzeczowych ponoszonych na rzecz państwa
5. Udostępnianie informacji publicznej w regulacjach dotyczących reglamentacji działalności gospodarczej i działalności kulturalnej

Zakończenie

Wykaz literatur

Wykaz źródeł prawa

Wykaz orzecznictwa

Inne

Katarzyna Tomaszewska

doktor nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii im. Jana Długosza w  Częstochowie. W 2012 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc rozprawę doktorską w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Administracyjnych. Od 2012 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Wykonawca w projektach naukowo-badawczych (krajowych i międzynarodowych). Jej zainteresowania badawcze dotyczą problematyki powszechnego prawa do informacji, prawa do prywatności, ochrony danych osobowych, osobowego prawa administracyjnego (również w powiązaniu z aspektami komunikacji elektronicznej).


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line