Strona główna | Prawo monografieSortuj wg: Tytuł | Data wydania
‹‹‹ poprzednia123456następna ›››
Rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym Ewa Galewska Książka NOWOŚĆ
cena 40,50 zł
45,00 zł
Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko. Studium z prawa międzynarodowego Maciej Nyka Książka NOWOŚĆ
cena 76,50 zł
85,00 zł
Aspekty karne dzialalności medialnej Piotr Kosmaty Książka cena 45,00 zł
50,00 zł
Mediacje obligatoryjne Katarzyna Antolak-Szymanski redakcja naukowa Książka cena 53,10 zł
59,00 zł
Wpływ statusu funkcjonariusza pożarnictwa na zakres jego ochrony i odpowiedzialności karnej Damian Witczak Książka cena 53,10 zł
59,00 zł
Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a status prawny jej akcjonariuszy Katarzyna Pokryszka Książka cena 99,00 zł
110,00 zł
Ochrona przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska Polski, Czech i Słowacji Adam Habuda, Wojciech Radecki Książka cena 43,20 zł
48,00 zł
Internetowy system pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej Łukasz Goździaszek Książka cena 40,50 zł
45,00 zł
Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przestępstwa i wykroczenia Kazimierz J. Pawelec Książka cena 61,20 zł
68,00 zł
Dynamika zmian w prawie Mariusz Nawrocki, Mikołaj Rylski redakcja naukowa Książka cena 46,80 zł
52,00 zł
Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim. Analiza porównawcza Adam Habuda redakcja naukowa Książka cena 72,00 zł
80,00 zł
Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami Bartosz W. Wojciechowski redakcja naukowa Książka cena 58,50 zł
65,00 zł
Ustawowe znamiona czynów zabronionych w części wojskowej kodeksu karnego w tabelach Agnieszka Pietras, Marcin Kawecki Książka cena 39,60 zł
44,00 zł
Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Studium publicznoprawne Monika Szaraniec Książka cena 67,50 zł
75,00 zł
Ochrona praw i interesów akcjonariuszy mniejszościowych w procesie łączenia się spółek akcyjnych w prawie polskim i amerykańskim Marta Mackiewicz Książka cena 72,00 zł
80,00 zł
‹‹‹ poprzednia123456następna ›››
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line