Strona główna | Prawo medyczne | Prawo medyczne dla lekarzy psychiatrów
Prawo medyczne dla lekarzy psychiatrów
Autor: Anna Jacek, Emilia Sarnacka redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-402-8
Data wydania: 2014
Liczba stron: 208/B5
Oprawa: miękka
Cena: 48,00 zł 43,20 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W publikacji przedstawiono regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu lekarza psychiatry. Książka została podzielona na trzy części. Pierwsza obejmuje aspekty dotyczące form organizacyjnych udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę oraz zasady wykonywania zawodu przez lekarza tej specjalizacji. Druga część dotyczy opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, jako świadczenia gwarantowanego w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz wybranych zagadnień ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ostatnia część publikacji to omówienie praw pacjenta z zaburzeniami psychicznymi.

W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na:

- formy organizacyjne udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę,
- prawa i obowiązki lekarza psychiatry,
- dokumentację medyczną,
- opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień,
- umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych i właściwą ich realizację,
- prawa pacjenta oraz eksperyment medyczny z udziałem pacjenta.

W książce uwzględniono stan prawny na dzień 1 czerwca 2014 r.

Spis treści:

WYKAZ SKRÓTÓW

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I. LEKARZ PSYCHIATRA

ROZDZIAŁ I. FORMY ORGANIZACYJNE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA PSYCHIATRĘ

ROZDZIAŁ II. PRAWA I OBOWIĄZKI LEKARZA PSYCHIATRY. RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ LEKARZA PSYCHIATRY

ROZDZIAŁ III. DOKUMENTACJA MEDYCZNA LEKARZA PSYCHIATRY

ROZDZIAŁ IV. ORDYNOWANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH PRZEZ LEKARZY PSYCHIATRÓW

ROZDZIAŁ V. TAJEMNICA ZAWODOWA LEKARZA PSYCHIATRY I JEJ UJAWNIANIE

CZĘŚĆ II. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

ROZDZIAŁ VI. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ JAKO ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE W SYSTEMIE POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

ROZDZIAŁ VII. UDZIAŁ LEKARZA PSYCHIATRY W KONTRAKTOWANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W RAMACH SYSTEMU POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

ROZDZIAŁ VIII. KONTROLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

ROZDZIAŁ IX. PRAWNE ASPEKTY REFUNDACJI LEKÓW PSYCHIATRYCZNYCH

CZĘŚĆ III. RELACJA LEKARZ PSYCHIATRA–PACJENT

ROZDZIAŁ X. PRAWA PACJENTA Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DZIAŁALNOŚĆ RZECZNIKÓW PRAW PACJENTA PSYCHIATRYCZNEGO

ROZDZIAŁ XI. LECZENIE W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM. FORMY I MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA PRZYMUSU

ROZDZIAŁ XII. EKSPERYMENT MEDYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTA Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI – WARUNKI LEGALNOŚCI

WYKAZ LITERATURY

Anna Jacek

dr, absolwentka prawa Filii UMCS w Rzeszowie, pracuje na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, współpracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego Steczkowska i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie oraz Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Rzeszowie.


Emilia Sarnacka

dr, absolwentka prawa. Pracownik Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zakładu Ekonomiki, Prawa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line