Strona główna | Prawo medyczne | Prawo dla lekarzy
Prawo dla lekarzy
Autor: Małgorzata Paszkowska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-234-1
Data wydania: 2016
Liczba stron: 266/B5
Oprawa: miękka
Cena: 75,00 zł 67,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne wykonywania zawodu lekarza zarówno rodzinnego, jak i specjalisty oraz obejmuje swoim zakresem kurs z prawa medycznego obowiązujący podczas odbywania wszystkich specjalizacji lekarskich. Stanowi źródło informacji poszukiwanych przez lekarzy m.in. w związku ze zmianami zasad wykonywania zawodu, a także informatyzacją ochrony zdrowia. Publikacja zawiera dużo odniesień praktycznych, w tym dotyczących realizacji praw pacjenta, prowadzenia działalności leczniczej, czy też umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Posługując się przystępnym językiem i w przejrzystej formie autorka wskazuje m.in.:
- jak założyć podmiot leczniczy (np. przychodnię) oraz prywatną praktykę lekarską,
- jakie są ustawowe standardy wykonywania zawodu lekarza, w tym obowiązki w zakresie praw pacjenta i dokumentacji medycznej,
- jakie są rodzaje i przesłanki odpowiedzialności prawnej lekarza,
- jakie są zasady współpracy lekarza z innymi zawodami medycznymi,
- jakie są zasady orzecznictwa lekarskiego, w tym wydawania e-zwolnień,
- jak zawierać i realizować umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ,
- jaki jest zakres kompetencji lekarza systemu ubezpieczenia zdrowotnego i do jakich świadczeń gwarantowanych mają prawo pacjenci.

Książka adresowana jest do wszystkich lekarzy wykonujących zawód w Polsce, zarówno POZ, jak i specjalistów, którzy chcą bezpiecznie, zgodnie z prawem wykonywać swój zawód i poszukują przystępnego oraz aktualnego źródła syntetycznych informacji na ten temat. Z uwagi na swój zakres tematyczny publikacja szczególnie polecana jest lekarzom odbywającym specjalizacje.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa

1.1. Pojęcie i gałęzie prawa
1.2. Źródła prawa w Polsce

Rozdział 2. Działalność lecznicza

2.1. Zakres i rodzaje działalności leczniczej
2.2. Formy i procedura tworzenia podmiotu leczniczego
2.3. Praktyki zawodowe lekarskie
2.4. Reklama działalności leczniczej

Rozdział 3. Prawo wykonywania zawodu i jego ograniczenia

3.1. Nabycie prawa wykonywania zawodu lekarza
3.2. Utrata i ingerencje organów w prawo wykonywania zawodu

Rozdział 4. Ustawowe standardy wykonywania zawodu lekarza

4.1. Obowiązek oraz odmowa udzielania świadczeń zdrowotnych
4.2. Dokumentacja medyczna
4.3. Recepty lekarskie
4.4. Obowiązki w zakresie praw pacjenta
4.5. Transplantacje narządów
4.6. Eksperymenty medyczne

Rozdział 5. Przymusowe udzielanie świadczeń zdrowotnych

5.1. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi
5.2. Choroby zakaźne i zakażenia
5.3. Postępowanie karne

Rozdział 6. Orzecznictwo lekarskie

6.1. Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy (zwolnienia)
6.2. Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych
6.3. Orzekanie o niepełnosprawności
6.4. Lekarz sądowy oraz biegły sądowy

Rozdział 7. Zasady współpracy lekarza z innymi zawodami medycznymi

7.1. Pielęgniarki i położne
7.2. Ratownicy medyczni
7.3. Diagności laboratoryjni
7.4. Fizjoterapeuci

Rozdział 8. Odpowiedzialność prawna lekarza

8.1. Odpowiedzialność cywilna lekarza
8.2. Odpowiedzialność zawodowa lekarza
8.3. Odpowiedzialność pracownicza lekarza

Rozdział 9. Lekarz w systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego

9.1. System publicznego ubezpieczenia zdrowotnego
9.2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
9.3. Świadczenia gwarantowane
9.3.1. Podstawowa opieka zdrowotna
9.3.2. AOS i leczenie szpitalne
9.3.3. Rehabilitacja lecznicza
9.3.4. Lecznictwo uzdrowiskowe
9.3.5. Planowe leczenie zagraniczne
9.3.6. Inne świadczenia gwarantowane

Bibliografia

Indeks rzeczowy

Małgorzata Paszkowska

absolwentka prawa i studiów podyplomowych menedżerskich, adwokat, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz zajęcia dydaktyczne, m.in. z prawa w ochronie zdrowia, podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz zabezpieczenia społecznego. Od wielu lat zajmuje się także doradztwem i szkoleniami dla świadczeniodawców medycznych. Zainteresowania zawodowe koncentruje przede wszystkim wokół zagadnień związanych z prawem i zarządzaniem w ochronie zdrowia. Autorka ponad 200 publikacji dotyczących prawa i zarządzania, w tym książki System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce oraz poradników prawnych Prawo dla lekarzy i Prawo dla fizjoterapeutów (2016). Ekspert „Serwisu Prawo i Zdrowie”. Współpracownik czasopism branżowych, m.in. „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”, „Rehabilitacji w Praktyce” oraz „Acta Balneologica”.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line