Strona główna | Archiwum | Prawo dla fizjoterapeutów
Prawo dla fizjoterapeutów
Autor: Małgorzata Paszkowska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-112-2
Data wydania: 2016
Liczba stron: 232/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Książka przedstawia w sposób przejrzysty i wszechstronny najważniejsze aspekty prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty i jest jedyną tego typu publikacją na rynku. Stanowi źródło informacji poszukiwanych przez fizjoterapeutów, m.in. w związku z uchwaleniem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Jest to również poradnik, którego wydanie zostało zainspirowane przez samych fizjoterapeutów – słuchaczy studiów podyplomowych. Zawiera on dużo odniesień praktycznych, w tym dotyczących form prowadzenia działalności czy też umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Posługując się przystępnym językiem, autorka wskazuje m.in.:

-  jak założyć zakład rehabilitacji leczniczej,
-  jakie są ustawowe standardy wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
-  jakie są formy prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
-  jakie są rodzaje odpowiedzialności prawnej fizjoterapeuty,
-  jak zorganizowany ma być samorząd zawodowy fizjoterapeutów,
-  jak zawierać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej,
-  jak zorganizować działalność gospodarczą w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Książka będzie pomocna wszystkim fizjoterapeutom, zarówno pracownikom podmiotów leczniczych (przychodni, szpitali, sanatoriów itp.), jak i prowadzącym własną działalność gospodarczą w zakresie rehabilitacji leczniczej lub planującym rozpocząć taką działalność.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Prawo. Podstawowe pojęcia i źródła

1.1. Pojęcia prawa, normy prawnej, przepisu prawnego oraz stosunku prawnego
1.2. Źródła prawa w Polsce
1.3. Pojęcie i rodzaje rehabilitacji w świetle prawa

Rozdział 2. Działalność lecznica

2.1. Podmioty wykonujące działalność leczniczą
2.2. Jak założyć podmiot leczniczy/zakład rehabilitacji leczniczej?
2.3. Podstawowe obowiązki podmiotów leczniczych

Rozdział 3. Prawo i ustawowe standardy wykonywania zawodu fizjoterapeuty

3.1. Nabycie i utrata prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty
3.2. Ustawowe standardy wykonywania zawodu fizjoterapeuty
3.3. System kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów

Rozdział 4. Formy wykonywania zawodu fizjoterapeuty

4.1. Stosunek pracy
4.2. Stosunek cywilnoprawny

Rozdział 5. Samorząd i odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeuty

5.1. Samorząd zawodowy fizjoterapeutów
5.2. Przesłanki odpowiedzialności zawodowej
5.3. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej i jego skutki

Rozdział 6. Odpowiedzialność cywilna i pracownicza fizjoterapeuty

6.1. Odpowiedzialność cywilna
6.2. Odpowiedzialność pracownicza

Rozdział 7. Rehabilitacja lecznicza jako świadczenie gwarantowane z ubezpieczenia zdrowotnego

7.1. System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce
7.2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej
7.3. Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej

Rozdział 8. Działalność gospodarcza w zakresie rehabilitacji leczniczej

8.1. Zasady zakładania działalności gospodarczej
8.2. Spółki osobowe
8.3. Spółki kapitałowe

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty w pytaniach i odpowiedziach

Literatura

Małgorzata Paszkowska

absolwentka prawa i studiów podyplomowych menedżerskich, adwokat, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz zajęcia dydaktyczne, m.in. z prawa w ochronie zdrowia, podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz zabezpieczenia społecznego. Od wielu lat zajmuje się także doradztwem i szkoleniami dla świadczeniodawców medycznych. Zainteresowania zawodowe koncentruje przede wszystkim wokół zagadnień związanych z prawem i zarządzaniem w ochronie zdrowia. Autorka ponad 200 publikacji dotyczących prawa i zarządzania, w tym książki System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce oraz poradników prawnych Prawo dla lekarzy i Prawo dla fizjoterapeutów (2016). Ekspert „Serwisu Prawo i Zdrowie”. Współpracownik czasopism branżowych, m.in. „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”, „Rehabilitacji w Praktyce” oraz „Acta Balneologica”.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line