Strona główna | Archiwum | Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz
Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz
Autor: Wojciech Radecki
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-733-2
Data wydania: 2012
Liczba stron: 256/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu


Książka zawiera klasyczny komentarz do ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, dwudziestokrotnie nowelizowanej, ostatnio obszerną nowelizacją z 16 września 2011 r. oraz niewielką, ale istotną nowelą z 13 lipca 2012 r. Wszystkie nowelizacje zostały uwzględnione w komentarzu do poszczególnych artykułów ustawy. Autor przedstawia przepisy ustawy o ochronie zwierząt na szerokim tle przepisów o ochronie środowiska, ochronie przyrody, łowieckich i rybackich, przywiązując duże znaczenie do regulacji penalnych z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń, ponieważ w ustawie o ochronie zwierząt ustawodawca szeroko posługuje się środkami penalnymi.

 


Spis treści:

 

Wstęp
 
Objaśnienie ważniejszych skrótów
 
Wprowadzenie do problematyki prawnej ochrony zwierząt
 
1. Kierunki prawnej ochrony zwierząt
2. Rozwój przepisów polskich o humanitarnej ochronie zwierząt
3. Miejsce przepisów o ochronie zwierząt w prawie polskim
4. Ustawy o ochronie zwierząt w Niemczech i w Czechach
5. Ochrona zwierząt w prawie międzynarodowym i europejskim
6. Konkluzje
 
USTAWA z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (1)
 
Tekst jednolity DzU z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, zmiany: DzU z 2004 r. nr 69,
poz. 625, nr 92, poz. 880 i nr 96, poz. 959; DzU z 2005 r. nr 33, poz. 289 i nr 175,
poz. 1462; DzU z 2006 r. nr 249, poz. 1830; DzU z 2008 r. nr 199, poz. 1227;
DzU z 2009 r. nr 18, poz. 97, nr 79, poz. 668 i nr 92, poz. 753; DzU z 2010 r. nr 47,
poz. 278; DzU z 2011 r. nr 230, poz. 1373; DzU z 2012 r. poz. 908 i poz. 985
 
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Zwierzęta domowe
Rozdział 3. Zwierzęta gospodarskie
Rozdział 4. Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
Rozdział 5. (uchylony)
Rozdział 6. Zwierzęta wolno żyjące (dzikie)
Rozdział 7. Transport zwierząt
Rozdział 8. Zabiegi na zwierzętach
Rozdział 9. (uchylony)
Rozdział 10. Ubój, uśmiercanie i ograniczenie populacji zwierząt
Rozdział 10a. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
Rozdział 11. Przepisy karne
Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
 
Bibliografi a wybrana

Wojciech Radecki

profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska, z ukierunkowaniem na ochronę przyrody, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Autor ponad 150 książek i ponad 2 tys. publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim, w tym wznawianych i aktualizowanych komentarzy do ustaw: o ochronie przyrody, tzw. leśnej, łowieckiej, rybackiej oraz o ochronie zwierząt, publikowanych w Wydawnictwie Difin.


Książka zawiera klasyczny komentarz do ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, dwudziestokrotnie nowelizowanej, ostatnio obszerną nowelizacją z 16 września 2011 r. oraz niewielką, ale istotną nowelą z 13 lipca 2012 r. Wszystkie nowelizacje zostały uwzględnione w komentarzu do poszczególnych artykułów ustawy.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line