Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że w dniach 21-22.11 zostało zaplanowane przeniesienie księgarnii na inny serwer. W związku z tym mogą występować problemy techniczne związane ze składaniem zamowienień.

Za utrudnienia przepraszamy,
zespół wydawnictwa Difin

Strona główna | Prawo komentarze | Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Wydanie 4 50% rabatu
Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Wydanie 4 50% rabatu
Autor: Wojciech Radecki
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-179-5
Data wydania: 2016
Liczba stron: 680/B5
Oprawa: miękka
Cena: 135,00 zł 67,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Obecne czwarte wydanie ukazuje się po czterech latach od poprzedniego. W czasie dzielącym te wydania ustawa o ochronie przyrody była kilkanaście razy nowelizowana. Szczególnie znaczące były dwie nowelizacje przeprowadzone:

- ustawą z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, która dostosowała liczne przepisy, w tym zawarte w ustawie o ochronie przyrody, do wymagań Europejskiej Konwencji Krajobrazowej,

- ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw, która wprowadziła daleko idące zmiany w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody, regulującym ochronę terenów zieleni i zadrzewień, czyli ten fragment ustawy o ochronie przyrody, który ma szczególne istotne znaczenie praktyczne.

Komentarz uwzględnia także najnowszą zmianę dokonaną ustawą z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

Spis treści:

Od Autora

Objaśnienie ważniejszych skrótów

Wprowadzenie do problematyki prawnej ochrony przyrody
     
1. Z dziejów prawnej ochrony przyrody w Polsce
2. Miejsce prawnej ochrony przyrody w systemie prawa
3. Rola międzynarodowego i europejskiego prawa ochrony przyrody
Tekst ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody z komentarzem
   
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Formy ochrony przyrody
Rozdział 3. Ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz ośrodki rehabilitacji zwierząt
Rozdział 4. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień
Rozdział 5. Organy ochrony przyrody
Rozdział 6. Służby ochrony przyrody
Rozdział 7. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń na obszarach chronionych
Rozdział 8. Wykonywanie ochrony przyrody
Rozdział 9. Gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody
Rozdział 10. Skutki prawne objęcia ochroną
Rozdział 11. Przepisy karne
Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 13. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Literatura wybrana

Wojciech Radecki

profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska, z ukierunkowaniem na ochronę przyrody, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Autor ponad 150 książek i ponad 2 tys. publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim, w tym wznawianych i aktualizowanych komentarzy do ustaw: o ochronie przyrody, tzw. leśnej, łowieckiej, rybackiej oraz o ochronie zwierząt, publikowanych w Wydawnictwie Difin.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line