Strona główna | Prawo komentarze | Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198-216 i 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198-216 i 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Autor: Łukasz Kierznowski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-713-1
Data wydania: 2018
Liczba stron: 120/B5
Oprawa: miękka
Cena: 38,00 zł 34,20 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0) przewiduje utworzenie szkół doktorskich jako jedynej zorganizowanej formy kształcenia doktorantów. Prowadzenie szkół doktorskich oraz tok kształcenia doktorantów odznacza się licznymi odmiennościami w porównaniu do dotychczas istniejących studiów doktoranckich.

Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie dotyczące tworzenia, prowadzenia i ewaluacji szkół doktorskich. W komentarzu wątki teoretyczne przeplatają się z praktycznymi przykładami stosowania przepisów nowe ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie szkół doktorskich oraz wszelkich spraw doktoranckich.

Opracowanie kierowane jest przede wszystkim do władz rektorskich i dziekańskich, dyrektorów instytutów badawczych, kierowników studiów doktoranckich, pracowników administracyjnych uczelni i instytutów badawczych odpowiedzialnych za sprawy doktoranckie.

Spis treści:

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U., poz. 1668)
DZIAŁ V – Stopnie i tytuł w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Rozdział 2 – Stopień doktora

Oddział 2 – Kształcenie doktorantów

Artykuł
Art. 198
Art. 199
Art. 200
Art. 201
Art. 202
Art. 203
Art. 204
Art. 205
Art. 206
Art. 207
Art. 208
Art. 209
Art. 210
Art. 211
Art. 212
Art. 213
Art. 214
Art. 215
Art. 216

DZIAŁ VI. Ewaluacja jakości kształcenia, ewaluacja szkół doktorskich i ewaluacja jakości działalności naukowej

Rozdział 2 – Ewaluacja szkół doktorskich

Art. 259
Art. 260
Art. 261
Art. 262
Art. 263
Art. 264

Zakończenie    
Bibliografia

Łukasz Kierznowski

asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, autor i współautor publikacji naukowych oraz licznych opinii i ekspertyz prawnych z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, prowadzi szkolenia dla kadr administracyjnych uczelni i instytutów badawczych.


 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line