Strona główna | Prawo komentarze | Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny
Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny
Autor: Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-737-1
Data wydania: 2015
Liczba stron: 336/B5
Oprawa: miękka
Cena: 70,00 zł 63,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Publikacja stanowi pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do Prawa o szkolnictwie wyższym po największej od 2011 r. nowelizacji ustawy uchwalonej w dniu 11 lipca 2014 r. Jest to praktyczny komentarz, który prezentuje wykładnię wszystkich przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji.

Komentarz jest adresowany do organów szkół wyższych, które są odpowiedzialne za wdrożenie nowych rozwiązań do wewnętrznych regulacji uczelni, pracowników, doktorantów, studentów, a także organów i urzędów, które realizują zadania w obszarze szkolnictwa wyższego.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów

Wprowadzenie

Dział I. System szkolnictwa wyższego

1.1. Przepisy ogólne
1.2. Tworzenie i likwidacja uczelni
1.3. Nadzór nad uczelniami
1.4.  Współpraca międzynarodowa uczelni w zakresie kształcenia i badań naukowych
1.5. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
1.6. Polska Komisja Akredytacyjna   
1.7. Konferencje rektorów

Dział II. Ustrój uczelni  

2.1. Statut Uczelni
2.2. Organy uczelni
2.3. Organizacja Uczelni
2.4. Mienie i finanse uczelni

Dział III. Pracownicy uczelni

3.1. Przepisy ogólne
3.2. Stosunek pracy pracowników uczelni
3.3. Emerytury i renty nauczycieli akademickich
3.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich
3.5. Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników uczelni

Dział IV. Studia i studenci

4.1. Organizacja studiów
4.2. Prawa i obowiązki studentów
4.3. Studia doktoranckie
4.4. Samorząd i organizacje studenckie
4.5. Samorząd i organizacje doktorantów
4.6. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
4.7. Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów

Dział V. Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na uczelni

5.1. Uprawnienia i obowiązki rektora
5.2.  Prawo pracowników uczelni, doktorantów i studentów organizowania zgromadzeń na terenie uczelni

Dział VI.  Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

6.1. Zmiany w przepisach obowiązujących
6.2. Przepisy przejściowe i końcowe

Małgorzata Czuryk

profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UMW w Olsztynie.

Mirosław Karpiuk

profesor w Katedrze Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego UWM w Olsztynie.

Jarosław Kostrubiec

dr, adiunkt, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line