Strona główna | Archiwum | Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego
Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego
Autor: Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-554-3
Data wydania: 2011
Liczba stron: 156/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Publikacja ma na celu usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w systemie edukacji, wsparcia ze strony poradnictwa zawodowego oraz ich sytuacji na rynku pracy. Książka stanowi krytyczną ocenę oraz analizę dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Istotną stroną opracowania jest przedstawienie poszczególnych grup osób z niepełnosprawnością, ich problemów, proponowanych metod pomocy i wsparcia. Autorzy problematykę systemu edukacji, poradnictwa zawodowego dla tej grupy ryzyka omówili kompleksowo, skupiając się na poszczególnych etapach życia – od dzieciństwa do dorosłości. Ponadto przeanalizowana została obecna sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, główne przeszkody rozwoju zawodowego, uwarunkowania prawne oraz społeczne.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Edukacja drogą wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych
 
1.1. W kręgu edukacji osób niepełnosprawnych
1.1.1. Organizacja kształcenia niepełnosprawnych w Polsce – podstawy prawne
1.1.2. Formy kształcenia niepełnosprawnych w Polsce
1.1.3. Wspierająca rola rodziny w procesie edukacji
1.1.4. Niepełnosprawni w szkolnictwie wyższym – szanse i ograniczenia
1.2. Nauczyciel (pedagog), jako ogniwo systemu kształcenia osób niepełnosprawnych
1.2.1. Sylwetka pedagoga specjalnego
1.2.2. Przygotowanie zawodowe pedagoga (specjalnego) a jakość kształcenia
1.3. Wybrane alternatywne formy wspierania procesu edukacji osób niepełnosprawnych
1.3.1. E-learning i nowoczesne technologie w edukacji osób niepełnosprawnych
1.3.2. Rola hipoterapii we wspomaganiu procesu edukacji osób niepełnosprawnych
 
Rozdział 2. System poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych
 
2.1. Miejsce poradnictwa zawodowego w systemie rehabilitacji
2.1.1. Znaczenie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych
2.1.2. Podstawy prawne rehabilitacji zawodowej
2.1.3. Współpraca doradcy zawodowego z osobą niepełnosprawną ruchowo. Opis indywidualnego przypadku
2.2. Poradnictwo zawodowe jako element rehabilitacji zawodowej
2.2.1. Osoba niepełnosprawna w systemie poradnictwa zawodowego
2.2.2. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży niepełnosprawnej
2.3. Kompetencje doradcy zawodowego niezbędne w pracy z osobą niepełnosprawną
2.4. Dokumenty międzynarodowe a kwestia niepełnosprawności
 
Rozdział 3. Kariera i praca zawodowa osób niepełnosprawnych
 
3.1. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy – stan i potrzeby
3.1.1. Rynek pracy a niepełnosprawność
3.1.2. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
3.1.3. Istota procesu adaptacji zawodowej osób niepełnosprawnych
3.2. Czynniki warunkujące szanse na zatrudnienie osób niepełnosprawnych
3.2.1. Gospodarka wolnorynkowa a zatrudnienie osób niepełnosprawnych
3.2.2. Zewnętrzne i wewnętrzne bariery aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
3.2.3. Możliwości zatrudnienia wybranych grup osób niepełnosprawnych
3.3. Formy i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce
3.3.1. Otwarty rynek pracy wobec osób niepełnosprawnych
3.3.2. Postawy pracodawców wobec niepełnosprawnych pracowników
3.3.3. Osoby niepełnosprawne na chronionym rynku pracy
 
Zakończenie
Bibliografia

Daniel Kukla

doktor habilitowany, Zakład Doradztwa Zawodowego, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.


Wioleta Duda

magister, Zakład Doradztwa Zawodowego, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line