Strona główna | Politologia, socjologia | Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich
Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich
Autor: Włodzimierz Fehler, Krzysztof Cebul, Renata Podgórzańska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-474-1
Data wydania: 2017
Liczba stron: 194/B5
Oprawa: miękka
Cena: 48,00 zł 43,20 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka odzwierciedla aktualny stan wiedzy w zakresie tematyki migracyjnej dotyczącej obszaru UE, jak również w sposób znaczący ją porządkuje i wzbogaca o wnioski autorskie. Zawarte treści stanowią interesujący zbiór informacji, który z powodzeniem może być wykorzystywany w procesach dydaktycznych i badaniach naukowych związanych ze zdobywaniem i przekazywaniem wiedzy odnoszącej się do teoretycznych, a także praktycznych zagadnień migracji i bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Monografia może służyć ponadto do systematyzowania wiedzy na temat mechanizmów wpływających na kształt i przebieg migracji. Przyczyni się też zapewne do pogłębienia i racjonalizacji toczącego się wokół tego zjawiska dyskursu społecznego, dostarczając zainteresowanym czytelnikom rzetelnej wiedzy naukowej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczny wymiar migracji

1.1. Istota migracji
1.2. Typologie migracji
1.3. Teorie migracji
1.4. Zagrożenia i wyzwania migracyjne

Rozdział 2. Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej

2.1. Okres wspólnotowy
2.2. Okres unijny

Rozdział 3. Doświadczenia państw członkowskich Unii Europejskiej w kontekście migracji. Przypadek Francji

3.1. Determinanty sytuacji migracyjnej Francji – wymiar współczesny
3.2. Skala i dynamika zjawiska imigracji do Francji – kontekst współczesny
3.3. Społeczny odbiór zjawiska imigracji we Francji
3.4. Wnioski

Rozdział 4. Praktyka państw Grupy Wyszehradzkiej w kontekście zjawiska imigracji

4.1. Współpraca wyszehradzka i jej determinanty w warunkach kryzysu migracyjnego
4.2. Sytuacja migracyjna państw Grupy Wyszehradzkiej
4.2.1. Przepływy migracyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej
4.2.2. Węgry
4.2.3. Słowacja
4.2.4. Czechy
4.2.5. Polska
4.3. Wnioski
 
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Noty o autorach
Indeks nazwisk

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line