Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że w dniach 21-22.11 zostało zaplanowane przeniesienie księgarnii na inny serwer. W związku z tym mogą występować problemy techniczne związane ze składaniem zamowienień.

Za utrudnienia przepraszamy,
zespół wydawnictwa Difin

Strona główna | Politologia, socjologia | Ja patriota. Psychologia patriotyzmu
Ja patriota. Psychologia patriotyzmu
Autor: Jolanta Szczurkowska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-154-2
Data wydania: 2016
Liczba stron: 222/B5
Oprawa: miękka
Cena: 48,00 zł 43,20 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Tematem przewodnim książki jest patriotyzm jednostki. Przedstawiony model postaw narodowych wyjaśnia po pierwsze, dlaczego patriotyzm ma tak wiele wspólnego z nacjonalizmem i w czym tkwi istota ich odmienności, a po drugie, jakie są związki patriotyzmu z postawami narodowo-regionalnymi, unijno-europejskimi i internacjonalizmem.

Książka rozpoczyna się od zagadnień ogólnych dotyczących patriotyzmu, takich jak jego teoretyczny status, pedagogiczna i socjologiczna specyfika. Następnie poruszane są kwestie zasadnicze odnoszące się do jednostkowego patriotyzmu, a więc zagadnienia tożsamości narodowej, polskości, związku patriotyzmu w różnych kontekstach społecznych, patriotyzmu w Unii Europejskiej. Książkę kończą sugestie psychologów odnoszące się do kształtowania patriotyzmu w szerszym zakresie – budowania kultury pokoju.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Status teoretyczny pojęcia patriotyzmu

1.1. Czym w warstwie leksykalnej jest patriotyzm?
1.2. Polski kanon patriotyzmu
1.3. Patriotyzm, nacjonalizm, internacjonalizm i kosmopolityzm jako pojęcia bliskoznaczne

Rozdział 2. Patriotyzm w wymiarze aksjologicznym, pedagogicznym i socjologicznym

2.1. Patriotyzm w ujęciu aksjologicznym
2.2. Patriotyzm w ujęciu pedagogicznym
2.3. Patriotyzm w ujęciu socjologicznym

Rozdział 3. Patriotyzm w wymiarze jednostkowym

3.1. Co znaczy być polskim patriotą w badaniach sondażowych?
3.2. Tożsamość narodowa jako podstawa patriotyzmu
3.3. Jacy są Polacy?
3.4. Patriotyzm w teorii opanowania trwogi
3.5. Patriotyzm i nacjonalizm jako orientacje narodowa jednostki
3.6. Związki patriotyzmu z innymi zmiennymi psychologicznymi i problemy z pomiarem postaw narodowych

Rozdział 4. Patriotyzm jako postawa jednostki wobec ojczyzny i narodu

4.1. Postawy narodowe Polaków w badaniach
4.2. Model dojrzałej postawy patriotycznej

Rozdział 5. Patriotyzm w czasach pokoju

5.1. Teoria kontekstu przejściowego Daniela Bar-Tala i Keren Sharvit
5.2. Patriotyzm a preferencje narodowościowe
5.3. Patriotyzm a sport
5.4. Postawa patriotyczna a ochrona i dbałość dobro narodowe
5.5. Postawa patriotyczna emigrantów
5.6. Patriotyzm a polityka

Rozdział 6. Patriotyzm w czasach międzynarodowych konfliktów

6.1. Teoria nierozwiązywalnego konfliktu Daniela Bar-Tala
6.2. Badania patriotyzmu w kontekście wojny i terroryzmu
6.3. Dojrzały patriotyzm w czasach międzynarodowych konfliktów, wojen i ataków terrorystycznych

Rozdział 7. Postawy polskich patriotów wobec uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej

7.1. Czy polski patriota był za integracją Polski w UE w badaniach Zbigniewa Zaleskiego i jego współpracowników
7.2. Czy patrioci chcą wspólnej waluty?
7.3. Patriotyzm w współczesnej Unii Europejskiej

Rozdział 8. Patriotyzm a kultura pokoju; wizje psychologów

zakończenie

Bibliografia

Aneks

Jolanta Szczurkowska

doktor, adiunkt w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Realizowane przez nią badania naukowe oscylują wokół zagadnień postaw narodowych, uprzedzeń i różnic międzykulturowych, a obecnie również ustosunkowań wobec człowieka opartych na ideałach i wartościach. Jest autorką licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych. Prowadziła wykłady i szkolenia z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Urzędu Miasta Kielce i Sądu Okręgowego w Kielcach.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line