Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że w dniach 21-22.11 zostało zaplanowane przeniesienie księgarnii na inny serwer. W związku z tym mogą występować problemy techniczne związane ze składaniem zamowienień.

Za utrudnienia przepraszamy,
zespół wydawnictwa Difin

Strona główna | Podatki | VAT w działalności gospodarczej. Wydanie 2
VAT w działalności gospodarczej. Wydanie 2
Autor: Irena Olchowicz redakcja naukowa, Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-647-3
Data wydania: 2015/dodruk 2018
Liczba stron: 293/B5
Oprawa: miękka
Cena: 55,00 zł 49,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Drugie zaktualizowane wydanie książki przedstawia kompleksowo a zarazem jasno i przejrzyście, ilustrując przykładami, zagadnienia opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług w aspekcie ekonomicznym, prawnym i księgowym. W książce wykorzystano dorobek nauki o VAT, przepisy podatkowe oraz bogate orzecznictwo sądowe. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów i uczestników studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości, podatków, a także przedstawicieli praktyki gospodarczej, w tym księgowych, doradców podatkowych oraz pracowników aparatu skarbowego.

 

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka podatków pośrednich ze szczególnym uwzględnieniem podatku od wartości dodanej  

1.1. Specyfika podatków pośrednich  
1.2. Konstrukcje podatków obrotowych  
1.3. Istota podatku od wartości dodanej  
1.3.1. Zasady systemu podatku od wartości dodanej  
1.3.2. Mechanizm działania podatku od wartości dodanej  
1.4. Podatki pośrednie jako podstawowe źródło zasilania budżetu w Polsce
1.5. Harmonizacja podatków pośrednich

Rozdział 2. Elementy konstrukcyjne podatku od towarów i usług

2.1. Podmiot opodatkowania
2.2. Przedmiot opodatkowania  
2.3. Moment powstania obowiązku podatkowego  
2.4. Podstawa opodatkowania  
2.5. Stawki podatku od towarów i usług
2.6. Zwolnienia w podatku od towarów i usług
2.6.1. Zwolnienia przedmiotowe  
2.6.2. Zwolnienia podmiotowe  
2.7. Prawo do odliczenia podatku naliczonego  
2.7.1. Ogólne zasady odliczeń  
2.7.2. Ograniczenie możliwości odliczenia podatku naliczonego
2.8. Zasady korekty podatku naliczonego
2.9. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności  
2.10. Prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym  
2.11. Deklaracje i wpłaty podatku

Rozdział 3. Transakcje towarowe

3.1. Transakcje krajowe
3.1.1. Pojęcie dostawy
3.1.2. Ogólne zasady opodatkowania dostawy  
3.1.3. Dostawa nieruchomości
3.1.4. Dostawa towarów używanych   
3.1.5. Leasing finansowy  
3.1.6. Dostawa towarów w ramach komisu   
3.1.7. Wnoszenie wkładów niepieniężnych  
3.1.8. Dostawy łańcuchowe  
3.2. Transakcje wewnątrzwspólnotowe   
3.2.1. Dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów (WDT)  
3.2.1.1. Pojęcie i warunki WDT  
3.2.1.2. Czynności zrównane z WDT  
3.2.1.3. Miejsce świadczenia i obowiązek podatkowy
3.2.1.4. Stawka podatku  
3.2.2. Nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów (WNT)  
3.2.2.1. Pojęcie i warunki WNT  
3.2.2.2. Czynności zrównane z WNT
3.2.2.3. WNT poprzez magazyn konsygnacyjny
3.2.2.4. Miejsce świadczenia  
3.2.2.5. Obowiązek podatkowy  
3.2.2.6. Podstawa opodatkowania
3.2.2.7. Stawka podatku i rozliczenie WNT   
3.2.3. Sprzedaż wysyłkowa
3.2.3.1. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
3.2.3.2. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
3.2.4. Transakcje trójstronne  
3.3. Transakcje z państwami trzecimi
3.3.1. Eksport towarów  
3.3.1.1. Definicja eksportu  
3.3.1.2. Obowiązek podatkowy
3.3.1.3. Warunki zastosowania stawki 0%
3.3.2. Import towarów
3.3.2.1. Definicja importu
3.3.2.2. Obowiązek podatkowy
3.3.2.3. Podstawa opodatkowania  
3.3.2.4. Zwolnienia z tytułu importu towarów
3.3.2.5. Zasady wymiaru i poboru podatku  
 
Rozdział 4. Transakcje usługowe

4.1. Pojęcie świadczenia usług
4.2. Miejsce świadczenia  
4.2.1. Miejsce świadczenia na rzecz podatnika
4.2.2. Miejsce świadczenia na rzecz konsumenta  
4.2.3. Przypadki szczególne
4.3. Usługi związane z nieruchomościami
4.3.1. Usługi budowlane lub budowlano-montażowe
4.3.2. Najem, dzierżawa lub leasing nieruchomości  
4.4. Usługi transportowe oraz usługi pomocnicze  
4.4.1. Transport krajowy
4.4.2. Transport towarów w obrębie UE
4.4.3. Transport osób w obrębie UE
4.4.4. Usługi transportu międzynarodowego
4.5. Usługi w dziedzinie kultury
4.6. Usługi wyceny ruchomości oraz usługi  na ruchomościach  
4.7. Usługi niematerialne
4.7.1. Reklama  
4.7.2. Usługi doradcze, inżynierskie, prawnicze czy księgowe
4.7.3. Usługi pośrednictwa finansowego
4.7.4. Leasing operacyjny  
4.7.5. Usługi przesyłowe gazu i energii elektrycznej  
4.8. Usługi elektroniczne i telekomunikacyjne
4.8.1. Pojęcie usług elektronicznych  
4.8.2. Pojęcie usług telekomunikacyjnych
4.8.3. Miejsce świadczenia
4.9. Usługi pośrednictwa
4.10. Usługi turystyki

Rozdział 5. Szczególne zasady opodatkowania
 
5.1. Mali podatnicy  
5.2. Turystyka  
5.3. Towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
5.4. Rolnicy ryczałtowi
5.5. Usługi taksówkarskie
5.6. Likwidacja działalności gospodarczej  
 
Rozdział 6. VAT w księgach rachunkowych

6.1. Ewidencja dla potrzeb VAT
6.2. Dokumentacja VAT
6.2.1. Faktury  
6.2.2. Faktury korygujące  
6.2.3. Faktury elektroniczne
6.2.4. Noty korygujące  
6.3. Kasy rejestrujące
6.4. Schematy księgowe VAT  
6.5. Zadania  
6.5.1. Dostawy krajowe  
6.5.2. Transakcje zagraniczne
6.5.2.1. Obrót towarami  
6.5.3. Odliczenie i zwrot podatku  
6.6. Deklaracje  
6.6.1. Zasady składania deklaracji  
6.6.2. Rodzaje deklaracji podatkowych
6.6.3. Układ deklaracji VAT-7 oraz objaśnienia do poszczególnych pozycji  
6.6.4. Informacje podsumowujące
 
Bibliografia 

Paweł Felis

doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor wielu książek i artykułów z finansów i przedsiębiorstwa oraz opodatkowania działalności gospodarczej.

Marcin Jamroży

dr hab., profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych oraz kierownik Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami, autor lub współautor książek, m.in.: Dokumentacja podatkowa cen transferowych, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Opodatkowanie spółek, Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców.


Irena Olchowicz

prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Podatki w Instytucie Finansów SGH oraz kierownik Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa, autorka i współautorka książek, m.in.: Podstawy rachunkowości (tom I i II), Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, VAT w działalności gospodarczej.


Joanna Szlęzak-Matusewicz

doktor nauk ekonomicznych; pracownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej, a także podyplomowego studium podatkowego SGH; posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line