Strona główna | Archiwum | Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium dla maturzysty
Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium dla maturzysty
Autor: Olga Pytlińska-Markowicz, Marcin Markowicz, Rafał Dolecki
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-275-7
Data wydania: 2011
Liczba stron: 512/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Repetytorium przeznaczone jest przede wszystkim dla osób pragnących osiągnąć satysfakcjonujący wynik egzaminu maturalnego, jak również dla uczniów liceów i techników, którzy chcą doskonalić, uzupełniać i systematyzować swą wiedzę o Polsce i świecie współczesnym.

Skondensowana treść repetytorium podzielona jest na moduły tematyczne, opracowane w formie licznych diagramów, tabel, schematów, w sposób przejrzysty i przystępny prezentuje całokształt wymagań ujętych w ministerialnej podstawie programowej.
 

Spis treści:

Rozdział 1. Społeczeństwo

 
1. Człowiek a społeczeństwo
2. Życie zbiorowe i jego reguły
3. Podstawowe środowiska społeczne
4. Struktura społeczna
5. Struktura społeczna i problemy życia społecznego w Polsce
6. Formy organizacji społeczeństw
7. Kultura i pluralizm kulturowy
8. Współczesne spory światopoglądowe
9. Edukacja w XXI w.
 
Rozdział 2. Mass media i opinia publiczna
 
1. Rozwój i rodzaje mediów
2. Funkcje mediów
3. Prawa i obowiązki związane z funkcjonowaniem mediów
4. Opiniotwórcze media na świecie i w Polsce
5. Opinia publiczna
 
Rozdział 3. Naród i obywatel
 
1. Naród
2. Polacy na emigracji
3. Mniejszości narodowe
4. Imigranci
5. Obywatel i obywatelstwo
6. Społeczeństwo obywatelskie
 
Rozdział 4. Demokracja
 
1. Historyczne początki demokracji
2. Demokracja współczesna
3. Wybory
4. Bezpieczeństwo socjalne
5. Rozwój demokracji w Polsce
 
Rozdział 5. Polityka i ideologie
 
1. Polityka zjawiskiem społecznym
2. Kultura polityczna
3. Ideologie i doktryny polityczne
 
Rozdział 6. Partie polityczne i systemy partyjne
 
1. Partie polityczne
2. Partie polityczne w Polsce
3. Systemy partyjne
4. Ordynacje wyborcze
 
Rozdział 7. Państwo
 
1. Instytucja państwa
2. Formy państwa
3. Relacje państwo a religie
4. Współczesne systemy polityczne państw demokratycznych
 
Rozdział 8. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji
 
1. Konstytucja – droga do powstania i podstawowe zasady
2. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej. Władza ustawodawcza
3. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej. Władza wykonawcza
4. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej. Władza sądownicza
5. Organy kontroli państwowej i ochrony państwa
6. Samorząd terytorialny
 
Rozdział 9. Prawo
 
1. Pojęcie prawa i jego funkcje
2. Zasady hierarchiczności, spójności i zupełności w systemie prawnym
3. Rodzaje prawa i ich charakterystyka
4. System prawny Rzeczypospolitej Polskiej
 
Rozdział 10. Prawa człowieka
 
1. Idea i historyczny rodowód praw człowieka
2. Prawa człowieka na świecie
 
Rozdział 11. Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy
 
1. Bezpieczeństwo międzynarodowe
2. Organizacje regionalne stojące na straży bezpieczeństwa międzynarodowego
3. Wybrane organizacje gospodarcze i polityczne
 
Rozdział 12. Unia Europejska
 
1. Rozwój idei zjednoczenia kontynentu europejskiego
2. Integracja europejska
3. Powstanie i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej
4. Polska w Unii Europejskiej
 
Rozdział 13. Globalizacja i problemy współczesnego świata
 
1. Globalizacja w ujęciu historycznym
2. Cechy współczesnej globalizacji
3. Pola globalizacji i jej następstwa
4. Globalizacja a podział świata
5. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym
6. Pomoc humanitarna
 
Rozdział 14. Polska polityka zagraniczna
 
1. Organy państwa odpowiedzialne za kreowanie polityki zagranicznej
2. Polityka zagraniczna i znaczenie racji stanu
3. Główne kierunki polskiej polityki zagranicznej po 1989 r.
4. Polska polityka zagraniczna a członkostwo w Unii Europejskiej
5. Relacje Polski z wybranymi państwami
 
Rozdział 15. Zagadnienia ekonomiczne
 
1. Ekonomia jako zjawisko gospodarcze
2. Rynek i gospodarka rynkowa (podstawowe pojęcia)
3. Podstawowe kategorie analizy procesu wzrostu gospodarczego
4. Historia rozwoju ekonomii

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line