Strona główna | Marketing | Sztuka prezentacji. Teoria i praktyka
Sztuka prezentacji. Teoria i praktyka
Autor: Lidia Jabłonowska, Piotr Wachowiak, Sławomir Winch redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-631-8
Data wydania: 2018
Liczba stron: 304/B5
Oprawa: miękka
Cena: 60,00 zł 54,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Jednym z czynników wpływających na skuteczność podejmowanych działań zawodowych jest to, w jaki sposób zostaną zaprezentowane efekty pracy, jak będzie przedstawiona firma czy też jej oferta handlowa. W relacjach z pracownikami istotny staje się sposób komunikowania wzajemnych oczekiwań. Innymi słowy, to co mówimy, jest równie ważne jak to, w jaki sposób o tym komunikujemy.

Książka powstała z myślą o tych, którzy na co dzień dokonują prezentacji i oczekują wiedzy związanej z mechanizmami komunikacji ze sfery psychologii społecznej oraz poszukują konkretnych wskazówek związanych z jej przygotowaniem oraz realizacją. Intencją autorów było przedstawienie praktycznych wskazań poprzez pryzmat koncepcji teoretycznych. Tego typu ujęcie pozwala na wykorzystanie treści książki w wielu sytuacjach, np. prezentacji projektu, oferty handlowej czy planu działań marketingowych.

Spis treści:

Wstęp

Część I. PRZED PREZENTACJĄ

Rozdział 1. Efektywna komunikacja interpersonalna – wybrane zagadnienia
Katarzyna Stobińska

Rozdział 2. Komu ludzie wierzą? – budowanie wiarygodności i zaufania
Anna Winch

Rozdział 3. Uwarunkowania kulturowe w prezentacji
Dominika Mirońska

Rozdział 4. Kreowanie własnego wizerunku
Lidia Jabłonowska

Rozdział 5. Prezentacja jako źródło stresu – wykorzystanie technik poznawczych oraz regulacji emocjonalnej do jej przygotowania i realizacji
Agnieszka Wojtczuk-Turek

Rozdział 6. Istota i rodzaje prezentacji
Lidia Jabłonowska
    
Rozdział 7. Formułowanie celu i konstrukcja wypowiedzi
Lidia Jabłonowska

Rozdział 8. Przygotowanie prezentacji
Piotr Wachowiak

Rozdział 9. Sprawność prezentacji
Mirosław Oczkoś
    
Część II. W CZASIE PREZENTACJI

Rozdział 1. Rozpoczęcie prezentacji
Piotr Wachowiak

Rozdział 2. Kiedy słowo jest bronią? – perswazja w komunikacji
Sławomir Winch

Rozdział 3. Techniki wywierania wpływu w przekazie treści
Sławomir Winch

Rozdział 4. Głos w prezentacjach – od emisji do dykcji
Lidia Jabłonowska

Rozdział 5. Sposób mówienia – od dykcji do retoryki w praktyce
Lidia Jabłonowska

Rozdział 6. Sposób mówienia w mediach elektronicznych – ćwiczenia
Mirosław Oczkoś
    
Rozdział 7. Mowa ciała w prezentacji
Grzegorz Myśliwiec

Rozdział 8. Etykieta w prezentacjach – dobre obyczaje
Lidia Jabłonowska

Rozdział 9. Perfect Image – szkolenia i doradztwo
Mirosław Oczkoś

Część III. PO PREZENTACJI

Rozdział 1. Procesy grupowe
Marcin Szczygieł

Rozdział 2. Prowadzenie dyskusji
Lidia Jabłonowska, Piotr Wachowiak

Rozdział 3. Pytania i odpowiedzi – radzenie sobie z obiekcjami
Sławomir Winch

Rozdział 4. Błędy popełniane podczas prezentacji
Piotr Wachowiak

Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Lidia Jabłonowska

dr, starszy wykładowca w Zakładzie Zarządzania Wiedzą Instytutu Kapitału Ludzkiego SGH..


Piotr Wachowiak

dr hab. prof. SGH, Prorektor ds. Nauki i Zarządzania, dyrektor Instytutu Zarządzania SGH.


Sławomir Winch

dr hab., prof. SGH - socjolog, doktor nauk ekonomicznych z zakresu organizacji i zarządzania. Kierownik Zakłady Badań nad Edukacją Menedżerską w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Problematyka prac naukowych koncentruje się na kwestiach kulturowych uwarunkowań zarządzania przedsiębiorstwem. Z tej perspektywy analizowane są procesy przywództwa, negocjacji oraz zachowań organizacyjnych. Prowadzone przedmioty to: zarządzanie, komunikacja interpersonalna, zachowania organizacyjne oraz zarządzanie kapitałem ludzkim. W dorobku naukowym należy podkreślić realizację ilościowych i jakościowych badań empirycznych. Innym aspektem pracy zawodowej jest praca szkoleniowo-doradcza dla blisko stu przedsiębiorstw handlowo-usługowo-produkcyjnych.


Prof. dr hab. Marta Juchnowicz:

Kompleksowe potraktowanie przedmiotu opracowania nadaje monografii charakter uniwersalny. Z pewnością skorzystają z niej autorzy różnego rodzaju prezentacji handlowych, edukacyjnych, czy autoprezentacji. Oryginalność monografii wyraża się intencją zespołu autorskiego, by przedstawić zbiór praktycznych wskazówek na tle koncepcji teoretycznych. Stwarza to warunki do wnikliwego ukazania kwestii narzędziowych na tle uwarunkowań socjo-psychologicznych. Taki szeroki kontekst stanowi niewątpliwy walor monografii. Dlatego wyrażam przekonanie, że znajomość monografii jest koniecznym warunkiem sukcesu szerokiej grupy czytelników. Od uczniów, studentów do polityków i menedżerów.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line