Strona główna | Archiwum | Zintegrowane łańcuchy transportowe
Zintegrowane łańcuchy transportowe
Autor: Iouri N. Semenov (red.), Lyudmyla Filina, Izabela Kotowska, Michał Pluciński, Anna Wiktorowska-Jasik
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7251-845-3
Data wydania: 2008
Liczba stron: 192/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Książka jest jednym z pierwszych na polskim rynku wydawniczym kompendiów wiedzy na temat zintegrowanych łańcuchów transportowych. Autorzy opracowania to pracownicy naukowi uczelni szczecińskich, specjalizujący się w zagadnieniach technologii przewozowych, eksploatacji, ekonomiki i organizacji transportu, logistyki i spedycji. Połączenie tych dziedzin wiedzy przesądziło o interdyscyplinarnym charakterze publikacji.

W książce omówiono szczegółowo:
- identy?kację głównych przesłanek integracji w transporcie,
- charakterystykę ładunków w zintegrowanych systemach transportowych,
- jednostki ładunkowe wykorzystywane w przewozach zintegrowanych,
- technologie przewozowe w zintegrowanych łańcuchach transportowych,
- organizację przewozów ładunków transportem zintegrowanym,
- ekonomiczno-handlowe aspekty realizacji zintegrowanych łańcuchów transportowych.


 
Spis treści:

Przedmowa

Wstęp

Rozdział 1. Przesłanki powstania zintegrowanych łańcuchów transportowych
Iouri N. Semenov

1.1. Historia rozwoju poszczególnych gałęzi transportu jako ogniw zintegrowanych łańcuchów przewozowych
   1.1.1. Transport wodny
   1.1.2. Transport kolejowy
   1.1.3. Transport drogowy
1.2. Historia rozwoju portów jako ogniw łączących poszczególne gałęzie transportu w zintegrowane łańcuchy przewozowe
   1.2.1. Pierwsza generacja portów. Porty jako centra handlowe
   1.2.2. Druga generacja portów jako punktów połączenia dróg lądowych oraz szlaków morskich
   1.2.3. Trzecia generacja portów jako kluczowych ogniw w zintegrowanych łańcuchach transportowych
   1.2.4. Czwarta generacja portów jako centrów logistycznych
   1.2.5. Piąta generacja portów jako centrów industrialno-logistyczno-dystrybucyjnych
1.3. Zasady efektywnego zarządzania systemami transportowymi
Rozdział 2. Organizacja procesu transportu ładunków transportem zintegrowanym
Anna Wiktorowska-Jasik
2.1. Zakres pojęciowy
2.2. Integracja w transporcie
2.3. Rozwój koncepcji logistycznej w transporcie
2.4. Podstawowe formy organizacyjne transportu kombinowanego
2.5. Centra logistyczne i ich rola w zintegrowanych łańcuchach transportowych
Rozdział 3. Ładunki w zintegrowanych systemach transportowych
Lyudmyla Filina
3.1. Rodzaje ładunków w łańcuchach transportowych
   3.1.1. Pojęcie i ogólna klasyfikacja ładunków
   3.1.2. Ładunki szybko psujące się
   3.1.3. Ładunki niebezpieczne
   3.1.4. Podatność transportowa ładunków
3.2. Opakowania ładunków w transporcie intermodalnym
   3.2.1. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja opakowań
   3.2.2. Przykłady opakowań ładunków drobnicowych
   3.2.3. Funkcje opakowań
3.3. Oznakowanie i cechowanie ładunków
Rozdział 4. Jednostki ładunkowe w transporcie intermodalnym
Lyudmila Filina, Izabela Kotowska
4.1. Ogólna charakterystyka jednostek ładunkowych
4.2. Jednostki stosowane w transporcie intermodalnym
   4.2.1. Kontenery
      4.2.1.1. Ogólna charakterystyka kontenerów
      4.2.1.2. Przeznaczenie eksploatacyjne kontenerów
      4.2.1.3. Szereg wymiarowy kontenerów
   4.2.2. Nadwozia wymienne
   4.2.3. Pojazdy samochodowe
4.3. Formowanie jednostek ładunkowych
Rozdział 5. Technologie przewozowe w zintegrowanych łańcuchach transportowych
Izabela Kotowska
5.1. Przewozy kontenerowe
5.2. Przewozy lądowo-promowe
5.3. Przewozy szynowo-drogowe
   5.3.1. Podstawowe technologie stosowane w przewozach szynowo-drogowych
   5.3.2. Wybrane nowe technologie stosowane w przewozach szynowo-drogowych
Rozdział 6. Ekonomiczno-handlowe problemy zintegrowanych łańcuchów transportowych
Michał Pluciński
6.1. Ekonomiczne przesłanki integracji w transporcie
6.2. Ceny i koszty usług transportowych
6.3. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zintegrowanych łańcuchów transportowych (przykład regionu UE)
   6.3.1. Zasady finansowania infrastruktury transportowej
   6.3.2. Zasady finansowania sfery eksploatacyjnej
6.4. Dokumentacja w przewozach zintegrowanych
Załączniki

1. Podstawowe pojęcia
2. Terminologia transportu kombinowanego w języku angielskim
3. List przewozowy CMR
4. List przewozowy CIM
5. List przewozowy AWB
6. FIATA Multimodal Transport Bill of Fading
7. Warunki FIATA Multimodal Transport Bill of Laading
Bibliografia

Informacja o autorach
 

   

        

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

 


Książka jest jednym z pierwszych na polskim rynku wydawniczym kompendiów wiedzy na temat zintegrowanych łańcuchów transportowych. W publikacji omówiono szczegółowo identy?kację głównych przesłanek integracji w transporcie, charakterystykę ładunków w zintegrowanych systemach transportowych, jednostki ładunkowe wykorzystywane w przewozach zintegrowanych, technologie przewozowe w zintegrowanych łańcuchach transportowych, organizację przewozów ładunków transportem zintegrowanym, ekonomiczno-handlowe aspekty realizacji zintegrowanych łańcuchów transportowych.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line