Strona główna | Logistyka i spedycja | Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa
Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa
Autor: Magdalena K. Gąsowska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-690-5
Data wydania: 2018
Liczba stron: 313/B5
Oprawa: miękka
Cena: 65,00 zł 58,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Będące domeną logistyki zarządzanie strumieniami przepływów fizycznych i informacji w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami gospodarującymi uczestniczącymi w dostarczaniu produktu do klienta w warunkach globalizacji i bezprecedensowego poziomu zmienności jest bardzo złożonym procesem, determinuje niezakłócone funkcjonowanie, wyniki działalności oraz konkurencyjność przedsiębiorstw. W książce przedstawiono w szerokim zakresie problematykę logistyki w procesie budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zaprezentowano w niej logistyczny model, pozwalający osiągnąć odpowiedni poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa w dynamicznym otoczeniu oraz wnioski z teoretycznych rozważań i prezentowanych badań empirycznych będące wkładem własnym autorki w rozwój nauk o zarządzaniu. Publikacja napisana została na podstawie studiów literatury z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i finansów w skali światowej, wyników badań wykonanych przez ośrodki naukowe i instytuty badawcze z różnych krajów oraz własnych badań empirycznych przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych.

Spis treści:

Wstęp
        
Rozdział 1. Ewolucja poglądów na temat konkurencyjności przedsiębiorstwa w naukach ekonomicznych
        
1.1. Pojęcie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstwa
1.2. Elementy systemu konkurencyjności przedsiębiorstwa
1.3. Uwarunkowania budowania i umacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa
1.4. Efektywność a konkurencyjność przedsiębiorstwa
        
Rozdział 2. Implikacje logistyki dla budowania konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych
        
2.1. Definicje logistyki, jej miejsce w naukach ekonomicznych i istota w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2.2. Perspektywa zarządcza i badawcza systemów logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych
2.3. Logistyczne elementy systemu konkurencyjności w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych – podstawy teoretyczne
2.4. Strategiczne i operacyjne zarządzanie procesami logistycznymi a konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych        
        
Rozdział 3. Metodyka badań uwarunkowań i znaczenia logistyki w budowaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
        
3.1. Logistyka jako determinanta konkurencyjności w polskich przedsiębiorstwach – przegląd badań empirycznych
3.2. Koncepcja przyjętego logistycznego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa
3.3. Metodyka badań empirycznych służących weryfikacji przyjętego logistycznego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa
3.3.1. Cele i przedmiot badań empirycznych
3.3.2. Metody badawcze
3.3.3. Charakterystyka próby badawczej
        
Rozdział 4. Logistyka a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych – wyniki badań empirycznych
        
4.1. Wybrane uwarunkowania logistyki w zarządzaniu badanymi polskimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi w latach 2014–2016
4.2. Logistyczny potencjał konkurencyjności jako element potencjału konkurencyjności badanych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w latach 2014–2016
4.3. Działania i rozwiązania logistyczne a źródła przewagi konkurencyjnej badanych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w latach 2014–2016
4.4. Strategie i instrumenty logistyczne jako narzędzie budowania pozycji konkurencyjnej badanych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w latach 2014–2016
4.5. Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa w świetle badań przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych
        
Podsumowanie
Bibliografia
Załącznik

Magdalena K. Gąsowska

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku – Filii w Ełku. W latach 2011-2014 była adiunktem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 roku obroniła pracę doktorską pt. „Strategie logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do jej głównych obszarów zainteresowań naukowych należą: strategie logistyczne, zarządzanie systemami logistycznymi, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, logistyka w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu logistyki. Organizatorka i kierownik: specjalności Zarządzanie logistyką, Podyplomowego Studium Logistyki, Podyplomowych Studiów Innowacyjna Logistyka w MŚP oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line