Strona główna | Logistyka i spedycja | Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych
Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych
Autor: Andrzej Szymonik
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-304-1
Data wydania: 2016
Liczba stron: 354/B5
Oprawa: miękka
Cena: 68,00 zł 61,20 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Publikacja stanowi innowacyjne ujęcie podstawowych problemów w kontekście współczesnych systemów logistyki. Jest wyrazem holistyczno-systemowego ujęcia problemowych obszarów wiedzy bezpieczeństwa logistyk. Opracowanie może być bardzo przydatnym źródłem informacji i wiedzy dla studentów takich kierunków, jak: logistyka, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych, a także dla pracowników instytucji zajmujących się bezpieczeństwem i logistycznym zabezpieczeniem podmiotów bezpieczeństwa.

W książce przedstawiono następujące tematy:
- systemy logistyczne,
- determinanty funkcjonowania zarządzania bezpieczeństwem systemu logistycznego,
- bezpieczeństwo systemów logistycznych w wymogach i normach międzynarodowych,
- bezpieczeństwo transportu samochodowego, kolejowego, kontenerowego, wewnętrznego,
- bezpieczeństwo wybranych systemów logistycznych,
- bezpieczeństwo strumienia informacji,
- technologie informatyczne w zarządzaniu bezpieczeństwem systemów logistycznych,
- bezpieczeństwo a koszty logistyczne,
- model zarządzania bezpieczeństwem logistycznym.

Spis treści:

Wstęp
        
1. System logistyczny
        
1.1. Istota systemu logistycznego
1.2. Współdziałanie systemów logistycznych
1.3. Klasyfikacja zagrożeń w kontekście bezpieczeństwa systemów logistycznych
        
2. Determinanty funkcjonowania zarządzania bezpieczeństwem systemu logistycznego
        
2.1. Bezpieczeństwo systemu logistycznego i zarządzanie nim
2.2. Zarządzanie progresywne
2.3. Zarządzanie konserwatywne
2.4. Zarządzanie ryzykiem w systemach logistycznych
        
3. Bezpieczeństwo systemów logistycznych w wymogach i normach międzynarodowych
        
3.1. System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw – ISO 28000:2007
3.2. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności – ISO 26000:2010
3.3. System Zarządzania Ciągłością Działania – ISO 22301:2012
3.4. System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości – SQAS (Safety and Quality Assessment System)
3.5. Inicjatywy Bezpieczeństwa Kontenerowego – CSI (Container Security Initiative)
3.6. Bezpieczeństwo łańcuchów dostaw przed terroryzmem w wymogach C-TAPT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)
3.7. Certyfikaty TAPA (Technology Asset Protection Association)
3.8 .Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego – ISPS
(International Ship and Port Facility Security Code)
3.9. Zaawansowane informacje o ładunku ACI (Advanced Cargo Information)
3.10. Upoważniony podmiot gospodarczy – AEO (Authorised Economic Operator)
3.11. Zarządzanie ryzykiem – ISO 31000:2009
3.12. Zarządzanie ryzykiem w korporacji – COSO
3.13. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001
    
4. Bezpieczeństwo transportu samochodowego, kolejowego, kontenerowego, wewnętrznego
        
4.1. Uwarunkowania wpływające na bezpieczeństwo transportu
4.2. Bezpieczeństwa w transporcie samochodowym
4.3. Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
4.4. Bezpieczeństwo przewozów kontenerowych
4.5. Bezpieczeństwo w transporcie wewnętrznym
        
5. Bezpieczeństwo wybranych systemów logistycznych
        
5.1. Bezpieczeństwo gospodarki magazynowej
5.2. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego
5.3. Ekologistyka w bezpieczeństwie środowiska naturalnego
5.4. Logistyka imprez masowych
        
6. Bezpieczeństwo strumienia informacji
        
6.1. Istota ochrony informacji
6.2. Zagrożenia
6.3. System zarządzania bezpieczeństwem informacji
        
7. Technologie informatyczne w zarządzaniu bezpieczeństwem systemów logistycznych
        
7.1. Informatyczne wspomaganie
7.2. Automatyczna identyfikacja
7.3. Elektroniczna wymiana danych
7.4. Telematyka
        
8. Bezpieczeństwo a koszty logistyczne
        
8.1. Koszty logistyczne
8.2. Proces pozyskiwania sprzętu
8.3. Eksploatacja sprzętu
8.4. Koszty eksploatacji sprzętu
8.5. Redukcja kosztów
        
9. Model zarządzania bezpieczeństwem logistycznym
        
9.1. Modelowanie systemowe w zarządzaniu i logistyce
9.2. Wybiórcza analiza wyników badań i ich graficzne przedstawienie
9.3. Model zarządzania bezpieczeństwem systemów logistycznych (MZBSL)
        
Zakończenie
        
Bibliografia
        
Załączniki

Andrzej Szymonik

dr hab. inż., absolwent Wyższej Szkoły Wojsk Łączności w Zegrzu i Akademii Łączności w Leningradzie. W latach 1992−1993 na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Instytutu Informatyki, ukończył studia podyplomowe z Zastosowań Informatyki. W 2001 r. obronił pracę doktorską na Politechnice Częstochowskiej. W październiku 2004 r. podjął zaoczne podyplomowe studia Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa w Akademii Obrony Narodowej – na Wydziale Strategiczno-Obronnym. W 2008 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego nadał mu stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W latach 1972–2010 pełnił służbę wojskową, w stopniu generała brygady był dowódcą Brygady Wsparcia Dowodzenia i Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. Obecnie pracuje na etacie profesora nadzwyczajnego na Politechnice Łódzkiej w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line