Strona główna | Logistyka i spedycja | Informatyka dla potrzeb logistyka(i)
Informatyka dla potrzeb logistyka(i)
Autor: Andrzej Szymonik
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-829-3
Data wydania: 2015
Liczba stron: 216/B5
Oprawa: miękka
Cena: 45,00 zł 40,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka


We współczesnych, skomplikowanych dla biznesu czasach, w okresie tworzenia podstaw gospodarki opartej na wiedzy, trudno sobie wyobrazić prawidłowo funkcjonującą logistykę bez dobrej informatyki. Informatyka bowiem zapewnia wymianę danych w trybie online, pozwala ograniczać koszty komunikacji, udostępnia menedżerom logistyki bazy danych pomocne przy podejmowaniu decyzji oraz ułatwia zarządzanie e-logistyką o rozproszonym charakterze.

Treść rozdziałów i podrozdziałów monografii została tak dobrana, by student lub menedżer logistyki mógł:

- zrozumieć istotę informatyzacji w logistyce,
- identyfikować systemy informatyczne używane w logistyce,
- identyfikować rodzaje i źródła informacji wykorzystywane w logistyce,
- zrozumieć istotę telematyki, automatycznej identyfikacji, traceability oraz bezpieczeństwa informacji.

Publikacja stanowi doskonały materiał dla studentów kierunku logistyka o profilu praktycznym i akademickim, jako że zawiera treści kształcenia, które wymagane są na uczelniach wyższych.

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Informatyka w zarządzaniu

1.1. Informacja i jej wartość
1.2. System informacyjny a system zarządzania
1.3. Technologie zaopatrzenia informacyjnego w praktyce

Rozdział 2. Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa

2.1. Istota logistycznego systemu informacyjnego
2.2. Znaczenie informacji dla logistyki
2.3. Informacja w e-logistyce

Rozdział 3. Elementy zarządzania logistycznym systemem informatycznym

3.1. Zastosowanie komputerów i sieci komputerowych
3.2. Baza danych dla logistyki
3.3. Hurtownie danych dla potrzeb logistyki
3.4. Cloud computing dla potrzeb logistyki

Rozdział 4. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji

4.1. Identyfikacja systemów informatycznych wykorzystywanych w logistyce
4.2. Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych
4.2.1. System efektywnej obsługi klienta ECR
4.2.2. System zarządzania relacjami z klientem CRM
4.2.3. System zarządzania łańcuchem dostaw SCM
4.2.4. System planowania zasobów dystrybucji DRP
4.2.5. System łączący funkcje kalendarzowe i bazy danych CM oraz systemy automatyzacji sprzedaży SFA  
4.2.6. System zarządzania magazynem WMS  
4.2.7. System zarządzania transportem TMS
4.2.8. Planowanie potrzeb logistycznych LRP
4.2.9. System zarządzania środkami trwałymi EAM
4.2.10. System planowania potrzeb materiałowych MRP  
4.2.11. System planowania zasobów produkcyjnych MRP II  
4.2.12. System zarządzania zasobami przedsiębiorstwa ERP  
4.2.13. Systemy informatyczne wykonujące operacje planistyczne i symulacyjne APS  
4.2.14. System zarządzania relacjami z dostawcami SRM
4.3. Elektroniczna platforma logistyczna
 
Rozdział 5. Elektroniczna wymiana danych dla potrzeb logistyki

5.1. Automatyczna identyfikacja w łańcuchach dostaw  
5.2. Stosowane techniki automatycznej identyfikacji
5.2.1. Kody kreskowe   
5.2.2. Elektroniczne oznakowanie produktu  
5.2.3. Rozpoznawanie znaków metodą optyczną  
5.2.4. Komunikacja głosowa   
5.2.5. Metody biometryczne  
5.3. Elektroniczna wymiana danych – EDI
5.4. Traceability w logistyce

Rozdział 6. Technologie informatyczne w nowoczesnych systemach transportowych

6.1. Uwarunkowania usprawnień przepływu informacji w systemach transportowych  
6.2. Telematyka w systemach transportowych  
6.3. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach  transportowych w praktyce
6.4. Karty elektroniczne w transporcie publicznym

Rozdział 7. Bezpieczeństwo strumienia informacji

7.1. Podstawowe pojęcia z ochrony informacji
7.2. Zagrożenia
7.3. System zarządzania bezpieczeństwem informacji
 
Rozdział 8. Wdrażanie systemów informatycznych dla potrzeb logistyki

8.1. Czynniki utrudniające zaimplementowanie systemów informatycznych w praktyce
8.2. Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych dla potrzeb logistyki
8.3. Koszty a systemy informatyczne w logistyce

Załączniki

Bibliografia

Andrzej Szymonik

dr hab. inż., absolwent Wyższej Szkoły Wojsk Łączności w Zegrzu i Akademii Łączności w Leningradzie. W latach 1992−1993 na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Instytutu Informatyki, ukończył studia podyplomowe z Zastosowań Informatyki. W 2001 r. obronił pracę doktorską na Politechnice Częstochowskiej. W październiku 2004 r. podjął zaoczne podyplomowe studia Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa w Akademii Obrony Narodowej – na Wydziale Strategiczno-Obronnym. W 2008 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego nadał mu stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W latach 1972–2010 pełnił służbę wojskową, w stopniu generała brygady był dowódcą Brygady Wsparcia Dowodzenia i Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. Obecnie pracuje na etacie profesora nadzwyczajnego na Politechnice Łódzkiej w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki. Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line