Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że w dniach 21-22.11 zostało zaplanowane przeniesienie księgarnii na inny serwer. W związku z tym mogą występować problemy techniczne związane ze składaniem zamowienień.

Za utrudnienia przepraszamy,
zespół wydawnictwa Difin

Strona główna | Logistyka i spedycja | Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunikacji samochodowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunikacji samochodowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Autor: Stanisław Gemra
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-219-8
Data wydania: 2016
Liczba stron: 161/B5
Oprawa: miękka
Cena: 42,00 zł 37,80 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka przedstawia funkcjonowanie i zarządzania Przedsiębiorstwami Komunikacji Samochodowej w kraju po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Podejmuje problematykę przekształceń własnościowych po 2004 r, zwracając szczególną uwagę na konkurencyjność oraz wyniki ekonomiczno-finansowe, w szczególności zysk warunkujący przetrwanie przedsiębiorstw na rynku.

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Istota i pojęcie drogowego transportu pasażerskiego

1.1. Znaczenie i rola systemu transportowego
1.2. Czynniki produkcji i elementy technologiczne procesu transportowego
1.3. System komunikacyjny na rynku transportowym
1.3.1. System komunikacji pasażerskiej
1.3.2. Funkcje i charakter podsystemów komunikacji pasażerskiej
1.4. Jakość usługi transportowej jako wyznacznik wartości przedsiębiorstwa na rynku

Rozdział 2. Zasoby przedsiębiorstwa jako determinanta funkcjonowania na rynku transportowym

2.1. Rynek usług transportowych w Polsce
2.2. Klasyfikacja środków trwałych i środków transportu samochodowego
2.3. Odtworzenie i amortyzacja środków trwałych

Rozdział 3. Restrukturyzacja jako proces kreowania zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw komunikacji samochodowej

3.1. Przesłanki i cele oraz obszary restrukturyzowanych przedsiębiorstw komunikacji samochodowej
3.2. Przebieg procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw komunikacji samochodowej
3.3. Bariery i szanse funkcjonowania przedsiębiorstw komunikacji samochodowej na rynku transportowym
3.4. Zasady wykonywania publicznego transportu zbiorowego w oparciu o dyrektywy unijne

Rozdział 4. Model funkcjonowania PKS na rynku transportowym w Polsce

4.1. Analiza efektywności ekonomicznej w warunkach zmian czynników rynkowych
4.2. Rentowność przewozów pasażerskich wobec zmian czynników rynkowych
4.3. Wpływ czynników mikro- i makroekonomicznych na badane przedsiębiorstwa
4.4. Wdrożenie systemów informatycznych wspomagających funkcjonalność
przedsiębiorstw komunikacji samochodowej
4.5.  Model nowoczesnych przedsiębiorstw komunikacji samochodowej zdolnych do konkurowania na krajowym i europejskim rynku transportowym

Rozdział 5. Ocena działalności przedsiębiorstw komunikacji samochodowej w świetle badań empirycznych

5.1. Koncepcja metodologiczna badań
5.2. Przedmiot badań

Zakończenie
 
Bibliografia

Spis tabel
 
Spis wykresów

Spis rysunków

Stanisław Gemra

docent w Instytucie Ekonomii i Zarzadzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu.


prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki:

Przedłożona do recenzji praca podejmuje bardzo istotną oraz aktualną problematykę zmian, jakie zaszły w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Autor ocenia funkcje rynku, jako głównego weryfikatora trafności podejmowanej produkcji, i rozważa klasyfikację usług transportowych. Pozycję przewoźnika wiąże z jakością tych usług. W książce ukazano misję PKS-ów związaną z zaspokajaniem potrzeb ludności na terenie całego kraju. Ponadto przedstawiono ocenę wpływu czynników mikro- i makroekonomicznych na przedsiębiorstwa PKS. Dodatkowo zawarto rekomendacje dotyczące zmian w prawie dla przewoźników oraz w zakresie koszt w usług i promocji na rynku. Recenzowana monografia zasługuje na publikację, ponieważ została poświęcona bardzo ważnemu elementowi zbiorowego transportu osób, jakim są autobusy.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line