Strona główna | Logistyka i spedycja | Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunikacji samochodowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunikacji samochodowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Autor: Stanisław Gemra
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-219-8
Data wydania: 2016
Liczba stron: 161/B5
Oprawa: miękka
Cena: 42,00 zł 37,80 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka przedstawia funkcjonowanie i zarządzania Przedsiębiorstwami Komunikacji Samochodowej w kraju po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Podejmuje problematykę przekształceń własnościowych po 2004 r, zwracając szczególną uwagę na konkurencyjność oraz wyniki ekonomiczno-finansowe, w szczególności zysk warunkujący przetrwanie przedsiębiorstw na rynku.

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Istota i pojęcie drogowego transportu pasażerskiego

1.1. Znaczenie i rola systemu transportowego
1.2. Czynniki produkcji i elementy technologiczne procesu transportowego
1.3. System komunikacyjny na rynku transportowym
1.3.1. System komunikacji pasażerskiej
1.3.2. Funkcje i charakter podsystemów komunikacji pasażerskiej
1.4. Jakość usługi transportowej jako wyznacznik wartości przedsiębiorstwa na rynku

Rozdział 2. Zasoby przedsiębiorstwa jako determinanta funkcjonowania na rynku transportowym

2.1. Rynek usług transportowych w Polsce
2.2. Klasyfikacja środków trwałych i środków transportu samochodowego
2.3. Odtworzenie i amortyzacja środków trwałych

Rozdział 3. Restrukturyzacja jako proces kreowania zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw komunikacji samochodowej

3.1. Przesłanki i cele oraz obszary restrukturyzowanych przedsiębiorstw komunikacji samochodowej
3.2. Przebieg procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw komunikacji samochodowej
3.3. Bariery i szanse funkcjonowania przedsiębiorstw komunikacji samochodowej na rynku transportowym
3.4. Zasady wykonywania publicznego transportu zbiorowego w oparciu o dyrektywy unijne

Rozdział 4. Model funkcjonowania PKS na rynku transportowym w Polsce

4.1. Analiza efektywności ekonomicznej w warunkach zmian czynników rynkowych
4.2. Rentowność przewozów pasażerskich wobec zmian czynników rynkowych
4.3. Wpływ czynników mikro- i makroekonomicznych na badane przedsiębiorstwa
4.4. Wdrożenie systemów informatycznych wspomagających funkcjonalność
przedsiębiorstw komunikacji samochodowej
4.5.  Model nowoczesnych przedsiębiorstw komunikacji samochodowej zdolnych do konkurowania na krajowym i europejskim rynku transportowym

Rozdział 5. Ocena działalności przedsiębiorstw komunikacji samochodowej w świetle badań empirycznych

5.1. Koncepcja metodologiczna badań
5.2. Przedmiot badań

Zakończenie
 
Bibliografia

Spis tabel
 
Spis wykresów

Spis rysunków

Stanisław Gemra

docent w Instytucie Ekonomii i Zarzadzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu.


prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki:

Przedłożona do recenzji praca podejmuje bardzo istotną oraz aktualną problematykę zmian, jakie zaszły w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Autor ocenia funkcje rynku, jako głównego weryfikatora trafności podejmowanej produkcji, i rozważa klasyfikację usług transportowych. Pozycję przewoźnika wiąże z jakością tych usług. W książce ukazano misję PKS-ów związaną z zaspokajaniem potrzeb ludności na terenie całego kraju. Ponadto przedstawiono ocenę wpływu czynników mikro- i makroekonomicznych na przedsiębiorstwa PKS. Dodatkowo zawarto rekomendacje dotyczące zmian w prawie dla przewoźników oraz w zakresie koszt w usług i promocji na rynku. Recenzowana monografia zasługuje na publikację, ponieważ została poświęcona bardzo ważnemu elementowi zbiorowego transportu osób, jakim są autobusy.

 Wstecz
Koszyk pusty

Zaproszenie na Warszawskie Targi Książki

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia stoiska wydawnictwa Difin w dniach 17-20.05.2018.
Stoisko numer 5/BK.

Kiermasz taniej książki

Gdzie kupić

Facebook

 

Bestsellery

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line