Strona główna | Logistyka i spedycja | Efektywność surowcowa w Polsce. Wpływ sprawnej logistyki odzysku na tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym
Efektywność surowcowa w Polsce. Wpływ sprawnej logistyki odzysku na tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym
Autor: Piotr Grodkiewicz, Katarzyna Michniewska, Paulina Siwiec
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-916-0
Data wydania: 2015
Liczba stron: 157/B5
Oprawa: miękka
Cena: 42,00 zł 37,80 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka prezentuje jak zmieniają się opakowania w kontekście rozwoju znaczenia ekonomii środowiskowej. Analizuje czy w wystarczającym stopniu w procesie ich projektowania uwzględnia się infrastrukturę odpowiedzialną za zagospodarowanie odpadów powstających po zakończonej konsumpcji. Porównana jest automatyczna i manualna segregacja w kontekście realizacji nałożonych dyrektywą unijną wskaźników.

W publikacji opisana została logistyka odzysku jako narzędzie wspierające domykanie pętli łańcucha dostaw zwiększające efektywność surowcową tychże współpracujących w łańcuchu przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego w całym cyklu życia produktu i powiązanego z nim odpadu. Rozważania poparte zostały przykładowymi rozwiązaniami funkcjonującymi w biznesie. Książka kładzie akcent na technologie optycznego sortowania jako niezbędny element nadchodzącej zielonej rewolucji.

Spis treści:
   
Wstęp

Wprowadzenie

Rozdział 1. Opakowania i odpady opakowaniowe w erze ekonomii środowiskowej

1.1. Ekonomia zrównoważonego rozwoju i jej wpływ na projektowanie wyrobów
1.2. Nowy cykl życia uwzględniający aspekty środowiskowe
1.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowe źródła surowców
Pytania do rozdziału

Rozdział 2. Wpływ dostępnych urządzeń i technologii sortowania na efekty segregacji odpadów

2.1. Rozwój systemów technicznych do segregacji odpadów
2.2. Zestawienie dostępnych technologii sortowania  optycznego
2.3. Wpływ technologii sortowania optycznego  na organizację procesów selektywnej zbiórki
Pytania do rozdziału

Rozdział 3. Zagospodarowanie odpadów  opakowaniowych z gospodarstw domowych w polskich gminach

3.1. Skład morfologiczny odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych
3.2. Instalacje do zagospodarowania odpadów
3.3. Obowiązkowe publiczne kampanie edukacyjne w Polsce
Pytania do rozdziału

Rozdział 4. City mining jako źródło surowców dla polskiej gospodarki

4.1. Antropogeniczne pochodzenie surowców wtórnych
4.2. City mining w odniesieniu do składowisk odpadów
4.3. City mining w odniesieniu do „złóż domowych” i pozostałych miejsc podaży odpadów
Pytania do rozdziału

Rozdział 5. Odpad jako towar XXI wieku
 
5.1. Współpraca firm z branży gospodarki  odpadami z przemysłem
5.2. Domknięta pętla łańcucha dostaw – nowy model biznesowy
5.3. Rynki surowców wtórnych w Polsce
Pytania do rozdziału

Rozdział 6. Przykładowe rozwiązania w biznesie

6.1. Sortownia odpadów  – zakład zagospodarowania odpadów „BYŚ” Warszawa
6.2. Sortownia odpadów – zakład zagospodarowania  odpadów MPO Kraków
6.3. Domknięta pętla łańcucha dostaw według firmy CHEP
Pytania do rozdziału

Zakończenie

Załączniki

Załącznik nr 1: SIWZ z m.st. Warszawy i z gminy Ropa

Załącznik nr 2: Ankieta „Sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce”

Załącznik nr 3: Ankieta „Badanie potencjału surowcowego polskich wysypisk odpadów w nawiązaniu  do koncepcji city mining” wraz z udzielonymi odpowiedziami

Spis rysunków

Spis tabel

Bibliografia

Noty o autorach

Katarzyna Michniewska

dr, były pracownik działów logistyki największych światowych koncernów FMCG (L’Oréal i Kraft Jacobs Polska) odpowiedzialna za plany produkcyjne i zamówienia do fabryk z całej Europy; praktyczne doświadczenie w zakresie gospodarki odpadami zdobyła, prowadząc od 2002 organizację odzysku o największej liczbie klientów wśród organizacji odzysku w Polsce; zawodowe zainteresowania wiąże z problematyką roli logistyki odzysku w tworzeniu wartości dodanej w sieciach dostaw; obroniła pracę doktorską w tym zakresie (SGH, Warszawa). Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki (UE, Wrocław) – specjalizacja logistyka. Dyplom Wydziału Prawa (UW, Warszawa) - prawo spółek handlowych.

Pełni funkcję członka rady nadzorczej w Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami. W firmie Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jest prezesem zarządu spółki i akcjonariuszem współzałożycielem.

Jest pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku (http://logistykaodzysku.com) oraz wydawcą kwartalnika o tym samym tytule (http://logistyka-odzysku.pl). Od 2011 roku pełni dodatkowo funkcję dyrektora zarządzającego w firmie M&M Consulting.

dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. nadzw. UŁ:

Podjęta przez autorów tematyka efektywności surowcowej jest ważna i aktualna z punktu widzenia ekonomii i zarządzania, ochrony środowiska, logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. W związku z tym należy uznać, że monografia stanowi interdyscyplinarne studium teoretyczno-empiryczne efektywności surowcowej w wymiarze krajowym i międzynarodowym – nieograniczające się wyłącznie do gospodarki Unii Europejskiej. Jest to pierwsza w Polsce publikacja poświęcona złożonym i trudnym problemom związanym z domykaniem pętli łańcucha dostaw w wymiarze przedsiębiorstw, łańcuchów dostaw, sektorów oraz gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów i zjawisk występujących na tym polu badawczym w Polsce.

W czwartym rozdziale pt. City mining jako źródło surowców dla polskiej gospodarki podjęto próbę sformułowania odpowiedzi na pytanie: czy odpady sensu largo mogą w przyszłości stanowić podstawowe źródło surowców dla gospodarki? Dokonano w nim kompleksowej charakterystyki filozofii górnictwa miejskiego, podając wiele przykładów przemawiających za korzystaniem z surowców, które znajdują się zarówno na terenach silnie zurbanizowanych, jak i składowiskach odpadów. Istotną częścią rozdziału, świadczącą o przeprowadzeniu gruntownych studiów teoretyczno-empirycznych, jest analiza potencjału city mining w odniesieniu do zasobów surowców znajdujących się w Polsce. Ponadto – co ważne – badania te są pionierskie w naszym kraju i wpisują się w tworzenie gospodarki cyrkulacyjnej w UE.

Należy podkreślić dużą wartość poznawczą informacji i rezultatów badań ankietowych stanowiących załączniki monografii. Wpływają one pozytywnie na całościowy odbiór opracowania.

 

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line