Strona główna | Logistyka i spedycja | Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Autor: Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-733-3
Data wydania: 2015
Liczba stron: 264/B5
Oprawa: miękka
Cena: 55,00 zł 49,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka


W opracowaniu przedstawiono wybrane metody badań rynku, metody statystyczne oraz inne metody ilościowe. Analizę przypadków dobrano tak, by ukazać łatwość ich stosowania w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz możliwość ich praktycznego zastosowania. Dzięki zaprezentowaniu odpowiednich metod ilościowych czytelnik może w sposób racjonalny podejmować decyzje dotyczące różnych aspektów działalności logistycznej.

Do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in. metody:
- prognozowania popytu, warunkujące prawidłowe funkcjonowanie sfery logistyki,
- badania potrzeb przewozowych,
- wyboru partnerów w łańcuchu dostaw,
- badania zachowań nabywców.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Informacja rynkowa i jej rola w zarządzaniu łańcuchem dostaw

1.1. Informacja i jej znaczenie w realizacji procesów logistycznych
1.2. Rola informacji rynkowej w procesie podejmowania decyzji logistycznych
1.3. Rola i znaczenie badań w zarządzaniu łańcuchem dostaw
1.4. Procedura badawcza jako warunek pozyskania właściwych informacji

Rozdział 2. Metody pomiaru i gromadzenia danych dla potrzeb łańcucha dostaw

2.1. Pomiar jako podstawa gromadzenia danych logistycznych
2.2. Określenie metody doboru i liczebności próby badawczej w badaniach logistycznych
2.3. Wybrane metody gromadzenia danych ze źródeł pierwotnych

Rozdział 3. Prognozowanie popytu jako podstawa prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw

3.1. Rola i znaczenie prognozowania w zarządzaniu łańcuchem dostaw
3.2. Podstawowe metody prognostyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw
3.3. Ekstrapolacja trendu i możliwości jej zastosowania w gospodarce zapasami
3.4. Prognozowanie zorientowane na osiągane efekty logistyczne

Rozdział 4. Rola usług transportowych w zarządzaniu łańcuchem dostaw i metody badania potrzeb przewozowych

4.1. Znaczenie transportu w zarządzaniu łańcuchem dostaw
4.2. Istota i źródła potrzeb transportowych
4.3. Popyt na usługi transportowe i metody określania jego elastyczności
4.4. Wybrane metody określania wahań popytu na transport

Rozdział 5. Metody wyboru zleceniobiorców do realizacji zadań logistycznych

5.1. Partnerstwo w łańcuchu dostaw jako podstawa przewagi konkurencyjnej
5.2. Ilościowe podejście do oceny partnerów w łańcuchu dostaw
5.3. Zastosowanie metody AHP do wyboru dostawców
5.4. Metoda TOPSIS i jej wykorzystanie do oceny dostawcy w łańcuchu dostaw
5.5. Współpraca w łańcuchu dostaw i metody pomiaru jej efektów

Rozdział 6. Zadowolenie i lojalność jako przesłanki kształtowania logistycznej obsługi klienta

6.1. Logistyczna obsługa klienta a jego zadowolenie
6.2. Metody jakościowe pomiaru zadowolenia nabywców
6.3. Analiza ABC jako podstawa określenia optymalnego poziomu obsługi

Rozdział 7. Zachowania nabywców jako podstawa kształtowania oferty logistycznej

7.1. Zachowania nabywców i podstawowe ich determinanty
7.2. Etapy procesu decyzyjnego i modele zachowań nabywców
7.3. Modele zachowań nabywców wykorzystywane w prognozowaniu wyboru marek produktów
7.4. Modele preferencji jako podstawa kształtowania oferty logistycznej

Spis rysunków

Spis tabel

Bibliografia

Sabina Kauf

prof. nadzw. dr hab. - zatrudniona w Katedrze Logistyki i Marketingu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego, a także w Katedrze Logistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest specjalistką w dziedzinie zarządzania logistyczno-marketingowego oraz marketingu i logistyki regionu. Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji, w tym siedmiu książek.

Agnieszka Tłuczak

dr - jest zatrudniona w Zakładzie Ekonometrii i Metod Ilościowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Wykładowca matematyki, statystyki, ekonometrii przestrzennej i metod ilościowych w logistyce na uczelniach państwowych i prywatnych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół stosowania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych. Jest autorką i współautorką ponad 80 publikacji, w tym czterech książek. Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line