Jeżeli chcesz polecić swojemu znajomemu książkę 'Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty regionalne' wypełnij poniższy formularz

Twój emial:
Email znajomego:
Przepisz kod z obrazka:


Strona główna | Ekonomia | Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty regionalne
Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty regionalne
Autor: Małgorzata Kokocińska, Marcin Puziak redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-470-3
Data wydania: 2018
Liczba stron: 214/B5
Oprawa: miękka
Cena: 52,00 zł 46,80 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka jest kontynuacją monografii pt. Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty sektorowe i prezentuje wyniki badań oraz ocenę procesów regionalnej konwergencji i wzrostu gospodarczego w Polsce i Hiszpanii na tle dużych gospodarek europejskich. Regionalna perspektywa badań nabiera współcześnie coraz większego znaczenia zarówno w ekonomii, jak i polityce gospodarczej.

Spis treści:

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. KONWERGENCJA REGIONALNA W DUŻYCH GOSPODARKACH EUROPEJSKICH

Rozdział 1. Ścieżka wzrostu gospodarczego i konwergencja regionalna w Polsce na tle dużych gospodarek Unii Europejskiej
Marcin Puziak

Wprowadzenie
Miejsce Polski na ścieżce konwergencji dużych gospodarek europejskich
Konwergencja regionalna w Polsce na tle dużych gospodarek Unii Europejskiej
Ocena wzrostu gospodarczego i regionalnej konwergencji w Polsce w kontekście  
ewaluacji polityki spójności Unii Europejskiej

Rozdział 2. Zróżnicowanie regionalnego poziomu dochodu w Polsce na tle dużych gospodarek Unii Europejskiej
Marcin Puziak

Wprowadzenie
Metoda badawcza
Weryfikacja hipotezy σ-konwergencji za pomocą prostych miar zróżnicowania  
dochodów w regionach Polski i innych dużych gospodarek europejskich  38
Rozkład regionalnego poziomu dochodów w Polsce i innych dużych gospodarkach
europejskich

CZĘŚĆ II. CZYNNIKI WZROSTU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO W REGIONACH POLSKI I HISZPANII

Rozdział 3. Determinanty rozwoju regionów wobec ewolucji teorii wzrostu
gospodarczego i etapowości konwergencji

Małgorzata Kokocińska

Wprowadzenie
Źródła ewolucji mierników wzrostu i rozwoju gospodarczego
Regionalny wymiar wskaźnika rozwoju społecznego dla Polski i jego ograniczenia
Różnice między Polską a Hiszpanią w świetle wybranych wskaźników  
terytorialno-ekonomicznych

Rozdział 4. Problem identyfikacji determinant wzrostu gospodarczego w regionach Polski i Hiszpanii
Małgorzata Kokocińska, Jakub Gazda

Wprowadzenie
Infrastrukturalne i inwestycyjne determinanty rozwoju regionów
Związki między udziałem ludności a PKB pc w regionach Polski
Związki między udziałem ludności a PKB pc w regionach Hiszpanii
Rankingi czynników wzrostu gospodarczego według statystyki regionalnej  – metoda bayesowska. Analiza porównawcza Polski i Hiszpanii
Metoda i procedura badawcza
Wyniki badań – ranking zmiennych objaśniających

CZĘŚĆ III. ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE INNOWACYJNOŚCI W REGIONACH POLSKI I HISZPANII

Rozdział 5. Innowacyjność jako element gospodarki opartej na wiedzy w regionach polskich i hiszpańskich
Wanda Maria Gaczek

Wprowadzenie
Istota gospodarki opartej na wiedzy
Poziom wzrostu gospodarczego a zaawansowanie gospodarki opartej na wiedzy
Wybrane cechy sektora badawczo-rozwojowego regionów – innowacyjność input
Zróżnicowanie poziomu innowacyjności – innowacyjność output
Ocena regionalnego zróżnicowania zaawansowania gospodarki opartej na wiedzy

Rozdział 6. Zróżnicowanie regionalne poziomu rozwoju naukowego i technologicznego w Polsce i Hiszpanii
Wojciech Kisiała

Wprowadzenie
Metoda odległości od wzorca
Dane – dobór zmiennych, źródła danych oraz metody prezentacji
Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju naukowego i technologicznego w Polsce i Hiszpanii
Zróżnicowanie regionalne taksonomicznego miernika syntetycznego poziomu
innowacyjności

Rozdział 7. Cechy regionalnych systemów innowacji wybranych regionów – próba wskazania dobrych praktyk
Wanda Maria Gaczek

Wprowadzenie
Regionalne systemy innowacji
Wybrane regiony hiszpańskie
Wybrane regiony polskie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków
Autorzy

Małgorzata Kokocińska

prof. zw. dr hab., Katedra Mikroekonomii, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

dr hab. Mariusz E. Sokołowicz:

Recenzowana monografia poświęcona jest zagadnieniu pomiaru zróżnicowań regionalnych w wybranych krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Hiszpanii oraz Polski. Poruszana problematyka wpisuje się w dyskusję na temat spójności gospodarczej. Tytułowa ścieżka konwergencji związana jest z jednym z podstawowych celów polityki spójności oraz polityki regionalnej Unii Europejskiej, gdzie zmniejszanie różnicowań w poziomie dochodów oraz wzrostu gospodarczego uznawane jest za fundament.

 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line