Jeżeli chcesz polecić swojemu znajomemu książkę 'Determinanty rentowności firm działających w sektorze nowoczesnych usług biznesowych' wypełnij poniższy formularz

Twój emial:
Email znajomego:
Przepisz kod z obrazka:


Strona główna | Finanse | Determinanty rentowności firm działających w sektorze nowoczesnych usług biznesowych
Determinanty rentowności firm działających w sektorze nowoczesnych usług biznesowych
Autor: Rafał Szmajser­
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-627-1
Data wydania: 2018
Liczba stron: 179/B5
Oprawa: miękka
Cena: 48,00 zł 43,20 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Branża nowoczesnych usług biznesowych obejmującą działalność centrów outsourcingu procesów biznesowych (BPO), centrów usług wspólnych (SSC), centrów IT oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D) jest jedną z czołowych gałęzi gospodarki kraju pod względem znaczenia dla rynku w Polsce zatrudniając około 244 000 wysoko kwalifikowanych pracowników w 2017 roku.

Skala oraz systematyczny wzrost zatrudnienia w tych firmach pozwalają na wyszczególnienie Polski w gronie najważniejszych miejsc na globalnej mapie usług dla biznesu. Lektura książki umożliwia zapoznanie się ze specyfiką działalności firm z branży nowoczesnych usług biznesowych a w szczególności pozwala zrozumieć mechanizmy pozwalające na efektywne jej działanie – kluczowe determinanty mające wpływ na kształtowanie ich rentowności.

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczne aspekty rynków finansowych w ujęciu transakcyjnym
 
1.1. Rynki finansowe – podstawy teoretyczne i historia rozwoju usług finansowych
1.2. Ryzyko i niepewność gospodarcza w perspektywie rozwoju nowoczesnych usług biznesowych
1.3. Systemy pomiarów kosztów oraz metody ich alokacji w teorii nauki o finansach
1.4. Rentowność jako podstawowa przesłanka przenoszenia usług do centrów nowoczesnych usług biznesowych

Rozdział 2. Zarys i analiza sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej

2.1. Ewolucja rynku sektora usług finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej i w Polsce z perspektywy rozwoju nowoczesnych usług biznesowych
2.1.1. Uwagi ogólne
2.1.2. Sektor bankowy
2.1.3. Sektor ubezpieczeniowy
2.1.4. Sektor kapitałowy – fundusze inwestycyjne
2.2. Modele działalnia centrów nowoczesnych usług biznesowych
2.3. Charakterystyka rynku nowoczesnych usług biznesowych świadczonych dla sektora usług finansowych w Polsce na tle Europy Środkowo-Wschodniej

Rozdział 3. Czynniki procesowe, technologiczne oraz czynniki wyceny świadczonych usług wpływające na efektywność działania centrów usług biznesowych – analiza i wybór

3.1. Analiza determinant rentowności wpływających na efektywność działania centrów outsourcingowych
3.2. Oddziaływanie modelowania procesów finansowo-księgowych na optymalizację, standaryzację i podnoszenie efektywności usług centrów usług biznesowych
3.3. Znaczenie zastosowania rozwiązań technologicznych i automatyzacji procesów finansowo-księgowych dla podnoszenia efektywności usług w sektorze nowoczesnych usług biznesowych
3.4. Wpływ zastosowania wybranych modeli wyceny transakcji finansowo-księgowych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych na wysokość realizowanych przychodów

Rozdział 4. Analiza i wybór determinant ludzkich i zarządczych wpływających na efektywność działania centrów nowoczesnych usług biznesowych

4.1. Wpływ kompetencji pracowników i właściwej struktury zatrudnienia na optymalizację kosztów operacyjnych centrów nowoczesnych usług biznesowych
4.2. Znaczenie świadczenia usług z wielu lokalizacji na świecie dla konkurencyjności centrów nowoczesnych usług biznesowych
4.3. Wpływ zastosowania procesu ciągłego doskonalenia na podnoszenie efektywności procesów finansowo-księgowych centrów usług biznesowych

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Załącznik 1. Zestawienie wybranych firm outsourcingowych z kapitałem zagranicznym w największych miastach w Polsce

Rafał Szmajser

­dr, Starszy Dyrektor w firmie ­Capgemini­ będącej­ liderem­ nowoczesnych ­usług­ biznesowych ­w Polsce. ­W swojej­ roli ­jest ­odpowiedzialny­ za­ zakładanie centrów­ nowoczesnych ­usług­ biznesowych­ dla­ klientów, ­prowadzenie projektów ­konsultingowych ­z zakresu­ wdrażania­ automatyzacji,­ robotyzacji, transformacji ­i usprawnień­ procesów­ finansowych.­ Posiada ­dwudziestoletnie­ doświadczenie­ w dziedzinie­ zarządzania­ i finansów ­zdobyte­ w firmach ­takich­ jak­ BP­ oraz ­Slovnaft-MOL,­ gdzie­ m.in.­pełnił­ rolę­ Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa­ Zarządu.­ W swoim­ ostatnim­ projekcie,­ będąc­ Dyrektorem­ Centrum ­Usług­ Wspólnych ­dla­ Zurich­ Insurance­ Company, był­ odpowiedzialny­ za­ otwarcie ­oraz ­zarządzanie­ centrum­ zatrudniającym prawie­ 200­ specjalistów­ finansowych.


 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line