Jeżeli chcesz polecić swojemu znajomemu książkę 'Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego' wypełnij poniższy formularz

Twój emial:
Email znajomego:
Przepisz kod z obrazka:


Strona główna | Bezpieczeństwo | Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego
Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego
Autor: Mirosław Banasik
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-576-2
Data wydania: 2018
Liczba stron: 214/B5
Oprawa: miękka
Cena: 45,00 zł 40,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka jest poświęcona problemom teorii i praktyki wojny hybrydowej oraz konsekwencji dla środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. W pracy koncentrowano się na ustaleniu znaczenia wojny hybrydowej dla osiągania strategicznych celów geopolitycznych oraz zidentyfikowaniu przedsięwzięć w wymiarze międzynarodowym i narodowym, które pozwoliłyby na skuteczne przeciwstawienie się zagrożeniom będących konsekwencją imperialnej polityki Federacji Rosyjskiej.

Spis treści:

Wstęp
   
Rozdział 1. Strategiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI wieku
   
1.1. Nowy wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego
1.2. Zasady prowadzenia wojny niekonwencjonalnej i nieograniczonej
1.3. Wyzwania i zagrożenia wynikające z wojny prowadzonej w szarej strefie
1.4. Konkluzje
   
Rozdział 2. Konceptualizacja wojny hybrydowej prowadzonej przez Federację Rosyjską
   
2.1. Geneza wojny hybrydowej
2.2. Pojęcie i istota wojny hybrydowej
2.3. Współczesny wymiar wojny hybrydowej
2.4. Konkluzje
   
Rozdział 3. Rosyjska wojna hybrydowa instrumentem do osiągania celów strategicznych w rywalizacji z Zachodem
   
3.1. Sposób prowadzenia przez Federację Rosyjską wojny hybrydowej na Ukrainie
3.2. Strategia konfrontacji Federacji Rosyjskiej z Zachodem
3.3. Konkluzje

Rozdział 4. NATO i Unia Europejska wobec rosyjskiej wojny hybrydowej
   
4.1. Wyzwania dla NATO w aspekcie decyzji podjętych na szczycie w Newport
4.2. Zagrożenia dla przestrzeni euroatlantyckiej kreowane przez Federację Rosyjską
4.3. Metody przeciwstawiania się wojnie hybrydowej prowadzonej przez Federację Rosyjską
4.4. Konkluzje
   
Rozdział 5. Kształtowanie bezpieczeństwa euroatlantyckiego po szczycie w Warszawie
   
5.1. Konsekwencje szczytu w Warszawie
5.2. Adaptacja systemu zarządzania kryzysowego NATO do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego
5.3. Kształtowanie przez NATO bezpieczeństwa w obszarze odpowiedzialności traktatowej i w regionie Morza Czarnego
5.4. Konkluzje
   
Zakończenie
   
Bibliografia

Mirosław Banasik

doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, absolwent studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Obrony NATO w Rzymie. Zajmował szereg stanowisk dowódczych i sztabowych. Był między innymi zastępcą Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił NATO w Europie, szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON i Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Jego dorobek naukowy obejmuje 8 monografii i ponad 60 opublikowanych w Polsce i za granicą opracowań naukowych dotyczących problematyki związanej z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, zarządzaniem kryzysowym, planowaniem strategicznym i wojnami hybrydowymi.


prof. dr hab. Mariusz Zieliński:

[...] Uważam, że opracowanie ma konstrukcję problemową i uwzględnia chronologiczne następstwa wydarzeń, jakie miały miejsce w omawianym przedziale czasowym i przestrzeni. Stwierdzam, że praca Pana Mirosława Banasika podkreśla jego rozbudowaną wiedzę specjalistyczną, umiejętność stosowania metod badawczych oraz samodzielność, dociekliwość i skuteczność w osiąganiu założonych rezultatów. Podkreślam również umiejętność zwięzłego formułowania myśli i swobodę oceny złożonych zdarzeń i związków przyczynowo-skutkowych, a także relatywizowania niełatwych problemów.

prof. nadzw. dr hab. Bogdan Panek:

Autor, według mojej oceny, wychodząc naprzeciw potrzebom poznawczym i dydaktycznym, opracował książkę w komunikatywnej formie, a jej treści ułatwiają zrozumienie i przyswajanie przez przyszłych Czytelników najistotniejszych problemów międzynarodowej polityki bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej. Stwierdzam, że recenzowane opracowanie jest wartościową pozycją w prezentowanym zakresie przedmiotowym. Uznaję, że będzie cenną pomocą dydaktyczną dla studentów na takich kierunkach, jak m.in. bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe oraz europeistyka. Przedłożone w monografii treści są również wartościowe dla osób zainteresowanych problematyką współczesnego i przyszłego bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line