Jeżeli chcesz polecić swojemu znajomemu książkę 'Współczesna logistyka' wypełnij poniższy formularz

Twój emial:
Email znajomego:
Przepisz kod z obrazka:


Strona główna | Logistyka i spedycja | Współczesna logistyka
Współczesna logistyka
Autor: Andrzej Szymonik, Iwo Nowak
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-524-3
Data wydania: 2018
Liczba stron: 354/B5
Oprawa: miękka
Cena: 68,00 zł 61,20 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka stanowi kompendium wiedzy o logistyce, przygotowane w oparciu o najnowsze wyniki badań naukowych, a także rezultaty praktycznych wdrożeń koncepcji oraz rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, przedstawione w przystępnej formie.

Zawartość opracowania, ułożona w logiczną całość i podzielona na 10 rozdziałów, prezentuje najważniejsze elementy wiedzy logistycznej, przydatne zarówno dla słuchaczy wyższych szkół o profilu ekonomicznym i politechnicznym, jak również kadry zarządzającej i pracowników firm funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw, którzy zawodowo stykają się z problematyką logistyczną.

Podstawowym przesłaniem książki jest poszerzanie i ugruntowywanie wiedzy logistycznej wśród przede wszystkim środowisk kształcących się i pracujących zawodowo, w celu jeszcze lepszego zrozumienia mechanizmów funkcjonowania współczesnej  gospodarki w skali mikro i makro, po to, by mechanizmy te doskonalić i uzyskiwać w przyszłości jeszcze lepsze efekty biznesowe.

Patronat:

             

Spis treści:

Wstęp
    
1. Istota, geneza i rozwój logistyki
Iwo Nowak
        
1.1. Istota i cele logistyki
1.2. System logistyczny
1.3. Etapy rozwoju logistyki
1.4. Uwarunkowania wpływające na rozwój i funkcjonowanie logistyki
    
2. Procesy logistyczne
Andrzej Szymonik
        
2.1. Racjonalne gospodarowanie a procesy logistyczne
2.2. Procesy przepływu dóbr rzeczowych
2.3. Procesy informacyjno-decyzyjne
2.4. Procesy utrzymania zapasów rzeczowych
2.5. Infrastruktura strumieni logistycznych
2.6. Koszty procesów logistycznych
        
3. Funkcjonalny podział logistyki
Andrzej Szymonik
        
3.1. Logistyczny system transportu
3.2. Logistyczny system kształtowania zapasów
3.3. Logistyczny system magazynowy
3.4. System logistyczny obsługi zamówień i klienta
3.5. System logistyczny obsługi opakowań
    
4. Fazowy podział logistyki
Andrzej Szymonik
        
4.1. Logistyka zaopatrywania
4.2. Logistyka produkcji
4.3. Logistyka dystrybucji
    
5. Gospodarka magazynowa
Andrzej Szymonik
        
5.1. Zadania magazynu w systemie logistycznym
5.2. Nowoczesny magazyn
5.3. Koszty związane z utrzymaniem magazynu
5.4. Bezpieczeństwo magazynu
    
6. Zarządzanie zapasami
Andrzej Szymonik
        
6.1. Zapas i jego kategorie
6.2. Prognozowanie zapasów
6.3. Metody sterowania zapasami
    
7. Opakowania w logistyce
Andrzej Szymonik
        
7.1.    Funkcje opakowań
7.2.    Gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
7.3.    Innowacyjne opakowania w branży spożywczej
7.4.    System wspomagający dobór opakowań

8. Informatyka w logistyce
Andrzej Szymonik
        
8.1. Wybrane technologie wspierające i integrujące przepływ informacji    
8.2. Elektroniczna wymiana danych dla potrzeb logistyki
8.3. Informatyka w e-commerce
8.4. Traceability w logistyce
8.5. Telematyka w transporcie
8.6. Bezpieczeństwo strumienia informacji
    
9. Zarządzanie łańcuchem dostaw
Andrzej Szymonik
        
9.1. Istota łańcucha dostaw
9.2. Strategie zarządzania łańcuchem dostaw
9.3. Model zintegrowanego łańcucha dostaw
9.4. Czynniki integrujące działania w łańcuchu dostaw
    
10. Ekologistyka w systemie środowiska naturalnego
Andrzej Szymonik
        
10.1. Bezpieczeństwo środowiska naturalnego
10.2. Istota ekologistyki
10.3. Gospodarka odpadami
10.4. Ekologistyka w „czystej produkcji”
        
Wykaz podstawowych pojęć i terminów logistycznych
Bibliografia
    
Załącznik 7.1.
Załącznik 8.1.
Załącznik 10.1.

Andrzej Szymonik

dr hab. inż., absolwent Wyższej Szkoły Wojsk Łączności w Zegrzu i Akademii Łączności w Leningradzie. W latach 1992−1993 na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Instytutu Informatyki, ukończył studia podyplomowe z Zastosowań Informatyki. W 2001 r. obronił pracę doktorską na Politechnice Częstochowskiej. W październiku 2004 r. podjął zaoczne podyplomowe studia Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa w Akademii Obrony Narodowej – na Wydziale Strategiczno-Obronnym. W 2008 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego nadał mu stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W latach 1972–2010 pełnił służbę wojskową, w stopniu generała brygady był dowódcą Brygady Wsparcia Dowodzenia i Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. Obecnie pracuje na etacie profesora nadzwyczajnego na Politechnice Łódzkiej w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki.

Iwo Nowak

dr, od 2002 r. redaktor naczelny ogólnopolskiego czasopisma „Logistyka”, wydawanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM). Jest autorem i współautorem ponad 400 artykułów oraz kilku książek, poświęconych zagadnieniom logistyki (cywilnej i wojskowej), rynkowi powierzchni i usług magazynowych, transportowych oraz zagadnieniom e-biznesu, w tym kilku wydań raportu ILiM „Logistyka w Polsce”. Od 2008 r. jest też rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników do kształcenia w zawodzie: technik logistyk. Prowadził również dodatki branżowe „Logistyka” oraz „Flota. Transport. Logistyka” do „Gazety Wyborczej”.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line