Jeżeli chcesz polecić swojemu znajomemu książkę 'Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej' wypełnij poniższy formularz

Twój emial:
Email znajomego:
Przepisz kod z obrazka:


Strona główna | Ekonomia | Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej
Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej
Autor: Jakub Sawulski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-561-8
Data wydania: 2018
Liczba stron: 254/B5
Oprawa: miękka
Cena: 55,00 zł 49,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Po ponad 25 latach od początku transformacji gospodarczej coraz częściej wskazuje się, że dla utrzymania dotychczasowego tempa doganiania najwyżej rozwiniętych państw świata polska gospodarka potrzebuje wzrostu innowacyjności. W procesie powstawania innowacji kluczową rolę odgrywa działalność badawczo-rozwojowa (B+R), w związku z czym polityka gospodarcza państwa kładzie nacisk na zwiększanie nakładów na ten cel. Autor książki pokazuje jednak, że takie podejście jest błędne. Jego zdaniem polityka gospodarcza państw o podobnej do Polski charakterystyce powinna skupiać się nie na zwiększaniu wydatków na B+R (co jest niezwykle trudne na tym poziomie rozwoju), ale na podnoszeniu ich efektywności. Przeprowadzone badanie pokazuje, że państwa mogą istotnie różnić się tym, jakie wyniki działalności B+R osiągają przy tych samych nakładach. Efektywność wydatków na B+R w Polsce jest przeciętna na tle państw UE, co oznacza, że istnieje przestrzeń do jej zwiększania. Książka zawiera szereg rekomendacji dotyczących polityki gospodarczej Polski, podpartych licznymi przykładami rozwiązań stosowanych w innych państwach UE.

Spis treści:

Wstęp
        
Rozdział 1. Działalność B+R w procesie budowy gospodarki innowacyjnej
        
1.1. Pojęcie działalności B+R i wydatków na B+R
1.2. Pojęcie innowacji i rola działalności B+R w procesie innowacyjnym
1.3. Wiedza i innowacje jako czynniki wzrostu gospodarczego
1.4. Znaczenie działalności B+R i innowacyjności w perspektywach rozwoju gospodarczego Polski
1.5. Rola państwa w stymulowaniu działalności B+R w gospodarce
        
Rozdział 2. Otoczenie instytucjonalno-prawne sektora B+R oraz instrumenty wsparcia działalności B+R w Polsce
        
2.1. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne prowadzenia działalności B+R
2.2. Instrumenty systemowe wsparcia działalności B+R
2.3. Programy rządowe wsparcia działalności B+R
2.4. Instrumenty wsparcia działalności B+R w programach operacyjnych UE na lata 2007–2013 oraz 2014–2020
        
Rozdział 3. Sektor B+R w Polsce i innych państwach UE w latach 2004–2013
        
3.1. Statystyka działalności B+R
3.2. Potencjał sektora B+R w Polsce
3.3. Wydatki na B+R w Polsce w latach 2004–2013
3.4. Wydatki na B+R w Polsce na tle innych państw UE

Rozdział 4. Pomiar efektywności wydatków na B+R w państwach UE
        
4.1. Pojęcie efektywności oraz metody badania efektywności wydatków na B+R
4.2. Ramy koncepcyjne badania efektywności wydatków na B+R
4.3. Efektywność całkowitych wydatków na B+R w państwach UE
4.4. Efektywność wydatków na badania podstawowe oraz publicznych wydatków na B+R w państwach UE
4.5. Determinanty efektywności wydatków na B+R
        
Rozdział 5. Organizacja sektora B+R i systemy wsparcia działalności B+R w wybranych państwach UE oraz rekomendacje dla polityki gospodarczej Polski
        
5.1. Organizacja sektora B+R i system wsparcia działalności B+R w Holandii
5.2. Organizacja sektora B+R i system wsparcia działalności B+R w Finlandii
5.3. Determinanty efektywności wydatków na B+R i przykłady dobrych praktyk w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej
5.4. Rekomendacje dla polityki gospodarczej Polski
        
Zakończenie    
Bibliografia        
Spis tabel i rysunków    
Streszczenie w j. angielskim

Jakub Sawulski

doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykłada m.in. finanse publiczne, system podatkowy oraz podstawy finansów. W latach 2012– 2015 pracował w dziale audytu w Deloitte Polska. Od 2015 roku zatrudniony na stanowisku ekonomisty w Instytucie Badań Strukturalnych w Warszawie. W pracy badawczej zajmuje się obszarem finansów publicznych (w szczególności analizą systemów podatkowych, systemów emerytalnych oraz kierunków wydatkowania środków publicznych), a także polityką energetyczną i polityką innowacyjną państwa.


dr hab. Magdalena Zioło, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego:

Nie ma wątpliwości, iż potrzeba prowadzenia badań nad efektywnością wydatków na B+R, nawet w warunkach istniejących ograniczeń, jawi się jako priorytetowa i wysoce pożądana. Autor podjął się trudnego zadania, wręcz wyzwania badawczego wynikającego z wielu względów, m.in. złożoności zjawiska, ograniczeń metodycznych, ograniczeń pomiaru, dostępności do baz danych i ich kompletności pod względem dostępności wyboru zmiennych oraz ich porównywalności w czasie. Mając na uwadze wszystkie te elementy, analizy przeprowadzone przez Autora oceniam wysoko i uważam, że stanowią cenny przyczynek do dalszych rozważań. (…) Opracowanie stanowi oryginalne ujęcie problemu badawczego i reprezentuje nowe podejście do problematyki badania efektywności wydatków na B+R, determinant warunkujących zjawisko oraz w zakresie rekomendacji dotyczących polityki gospodarczej Polski w sferze organizacji sektora B+R, a także instrumentów wsparcia działalności B+R.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line