Z powodu awarii telefonów prosimy o kontakt z nami przez numer
533 329 406.

Za utrudnienia przepraszamy
Wydawnictwo Difin

 

Strona główna | Archiwum | Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła-Konsekwencje-Zapobieganie
Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła-Konsekwencje-Zapobieganie
Autor: Nina Ogińska-Bulik
Wydawca: Difin
ISBN: 83-7251-647-2
Data wydania: 2006
Liczba stron: 294/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Omówione w książce badania dotyczą 14 różnych zawodów zaliczanych do usług społecznych. Poziom stresogenności tych zawodów jest różny, zaś konsekwencje spostrzeganego stresu zawodowego, sprowadzające się głównie do skutków zdrowotnych i objawów zespołu wypalenia zawodowego, zależą od umiejętności sprostania wymaganiom miejsca pracy dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów, stosowania odpowiednich strategii zaradczych i doświadczanemu wsparciu społecznemu.


Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Stres w pracy zawodowej

1.1. Praca jako źródło stresu
1.2. Koncepcje stresu zawodowego
1.3. Czynniki stresogenne występujące w organizacji
1.4. Charakterystyka źródeł stresu w wybranych zawodach usług społecznych

Rozdział 2. Konsekwencje stresu zawodowego

2.1. Zdrowotne skutki stresu zawodowego
2.2. Zespół wypalenia zawodowego
2.3. Inne skutki stresu zawodowego

Rozdział 3. Rola zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem zawodowym

3.1. Pojęcie zasobów
3.2. Rola zasobów osobistych w zapobieganiu negatywnym skutkom stresu zawodowego
3.3. Znaczenie wsparcia społecznego w procesie radzenia sobie ze stresem    

Rozdział 4. Cel i procedura badań własnych

4.1. Założenia i cel badań
4.2. Pytania i hipotezy badawcze
4.3. Osoby badane
4.4. Metody badań
4.5. Sposób prezentacji wyników

Rozdział 5. Stres zawodowy w różnych grupach pracowników

5.1. Poziom odczuwanego stresu
5.2. Struktura stresorów zawodowych - analiza skupień
5.3. Podsumowanie

Rozdział 6. Konsekwencje stresu zawodowego

6.1. Nasilenie objawów wypalenia zawodowego
6.2. Struktura zespołu wypalenia zawodowego - analiza skupień
6.3. Stan zdrowia badanych pracowników
6.4. Struktura wymiarów stanu zdrowia - analiza skupień
6.5. Podsumowanie

Rozdział 7. Zasoby jednostki i strategie radzenia sobie ze stresem

7.1. Poziom zasobów osobistych i społecznych badanych grup zawodowych
7.2. Struktura badanych zasobów - analiza skupień
7.3. Strategie radzenia sobie ze stresem
7.4. Struktura badanych strategii radzenia sobie - analiza skupień
7.5. Podsumowanie

Rozdział 8. Konsekwencje stresu zawodowego a obciążenia w pracy oraz zasoby
i strategie radzenia sobie


8.1. Zróżnicowanie konsekwencji stresu zawodowego
8.2. Nasilenie stresu, zasobów i strategii radzenia sobie w grupach pracowników o różnych konsekwencjach stresu zawodowego
8.3. Podsumowanie

Rozdział 9. Charakterystyka badanych grup pracowników reprezentujących zawody usług społecznych - podsumowanie wyników

9.1. Funkcjonariusze policji
9.2. Strażacy
9.3. Pracownicy służby więziennej
9.4. Pracownicy ochrony
9.5. Strażnicy miejscy
9.6. Ratownicy medyczni
9.7. Nauczyciele
9.8. Pracownicy banku
9.9. Kuratorzy sądowi
9.10. Taksówkarze
9.11. Kierowcy MPK
9.12. Menedżerowie
9.13. Dziennikarze
9.14. Aktorzy

Rozdział 10. Predyktory konsekwencji stresu zawodowego

10.1. Korelaty konsekwencji stresu zawodowego
10.2. Wpływ doświadczanego stresu, posiadanych zasobów i stosowanych strategii na konsekwencje stresu zawodowego - weryfikacja modelu
10.3. Wyznaczniki wypalenia zawodowego i stanu zdrowia
10.4. Model interakcji "zasoby-wymagania" w pracy
10.5. Podsumowanie

Rozdział 11. Zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego - zarządzanie stresem

11.1. Programy zarządzania stresem i ich efektywność
11.2. Model "zasoby-wymagania" - wskazówki do programu zarządzania stresem w pracy

Zakończenie

Bibliografia

    

Nina Ogińska-Bulik

profesor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się głównie problematyką psychologii zdrowia i stresu. Od wielu lat prowadzi badania dotyczące zachowań zdrowotnych, ryzyka uzależnień behawioralnych, osobowości stresowej, a ostatnio – pozytywnych skutków doświadczanego stresu. Jest autorką lub współautorką 200 publikacji, w tym 24 książek.

Książka prezentuje ujęcie stresu jako transakcji zachodzącej między wymaganiami środowiska i rodzaju wykonywanej pracy zawodowej – z jednej strony, a dysponowanymi przez człowieka zasobami osobistymi i społecznymi – z drugiej strony.

 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line