Strona główna | Psychologia, pedagogika | Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju
Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju
Autor: redakcja naukowa Hanna Liberska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-538-3
Data wydania: 2011
Liczba stron: 278/B5
Format:
Oprawa: miękka
Cena: 55,00 zł 49,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W książce zostały omówione wybrane problemy dotyczące życia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi – szczególnie ważne dla ich aktualnego funkcjonowania i możliwości rozwoju – odwołując się do podejścia systemowego do rodziny. Teksty zebrane w tym tomie dotyczą między innymi społecznego stereotypu niepełnosprawności i osoby niepełnosprawnej, który jest ciągle obecny w świadomości wielu z nas. Podejmują także zagadnienie konsekwencji niepełnosprawności dziecka dla przekształceń systemu rodziny, dla przebudowy psychiki i zachowania członków rodziny: rodziców i rodzeństwa. Autorzy analizują sytuację rodziny z dzieckiem niedosłyszącym i niewidomym oraz z dzieckiem z chorobą nowotworową. Omawiają zmiany w systemie rodziny z dzieckiem, którego choroba ma podłoże genetyczne, jak to jest na przykład w przypadku zespołu Downa. Dokładnie przedstawiają pełnienie ról rodzicielskich w rodzinach z dziećmi o różnych postaciach niepełnosprawności, ukazują także zmiany w systemach wartości rodziców oraz w sposobach realizowania przez nich ważnych zadań rozwojowych. Wreszcie zarysowują możliwości pozytywnego rozwoju w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.Zapoznaj się z fragmentem książki   więcej Zobacz wszystkie nowościSpis treści:

Wprowadzenie

Społeczny obraz osób niepełnosprawnych i jego uwarunkowania

Jolanta Miluska

Modele niepełnosprawności

Niepełnosprawność jako podstawa stereotypów społecznych

Postrzeganie osób niepełnosprawnych

Bibliografia

Summary

Model rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska

Wprowadzenie

Rodzina jako system powiązań

Klasyfikacja systemów rodzin

Model zdrowej rodziny

Podsumowanie

Bibliografia

Summary

Realizacja ról rodzicielskich w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym
Żaneta Stelter

Wprowadzenie

Osoba niepełnosprawna i jej przestrzeń życiowa

Inne rodzicielstwo – macierzyństwo i ojcostwo wobec dziecka niepełnosprawnego

Inne braterstwo

Relacje małżeńskie

Podsumowanie

Bibliografia

Summary

Sytuacja rodziny z dzieckiem niedosłyszącym jako droga ku konstruktywnemu przystosowaniu

Marzanna Farnicka

Wprowadzenie

Kim jest niesłyszące dziecko?

Traktowanie zaburzeń słuchu jako niepełnosprawności

Diagnoza zaburzeń słuchu u dziecka jako sytuacja kryzysowa i procesy radzenia sobie z nią

Sytuacja dzieci niesłyszących i ich rodzin

Droga rodziny ku konstruktywnemu przystosowaniu

Osobiste etapy procesu konfrontowania się z zaburzeniami słuchu u dziecka

Radzenie sobie z kryzysem na poziomie diady małżeńskiej

Proces radzenia sobie dziecka z własną niepełnosprawnością

Czynniki wpływające na radzenie sobie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem

Profesjonalna pomoc i wsparcie

Suplement – aktualna klasyfikacja i etiologia zaburzeń słuchu

Bibliografia

Summary

W rodzinie niewidomego dziecka

Ewa Wawrowska (Owińska)

Rodzice

Rodzeństwo

Dziadkowie

Bibliografia

Summary

Sytuacja rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w wyniku choroby genetycznej

Małgorzata Kulik, Wojciech Otrębski

Wprowadzenie

Rodzina jako system

Specyfika chorób genetycznych na przykładzie zespołu Downa i zespołu kruchego chromosomu X

Niepełnosprawność dziecka jako czynnik destabilizujący system rodzinny

Bibliografia

Summary

W poszukiwaniu dróg wsparcia i terapii – na przykładzie rodziny z dzieckiem autystycznym

Jacek J. Błeszyński

Środowisko rodzinne dzieci z autyzmem

Okresy funkcjonalne rodzin z osobami autystycznymi

Rodzice osób z autyzmem

Rodzeństwo osób z autyzmem

Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem

Podsumowanie

Bibliografia

Summary

Dominujące wartości i konflikty wewnętrzne rodziców dzieci autystycznych

Marta Khymko, Hanna Liberska

Wprowadzenie

Specyficzne trudności przeżywane przez rodziców dziecka autystycznego

Funkcjonowanie rodziców dzieci autystycznych na tle funkcjonowania rodziców dzieci pełnosprawnych

Wartości w życiu człowieka

Kształtowanie się hierarchii wartości i jej zmiany

Poczucie niższości rodzica dziecka niepełnosprawnego – możliwe pozytywne konsekwencje dla dalszego rozwoju indywidualnego, systemu rodziny i innych

Orientacja na innych czy orientacja na siebie? – konflikt rzeczywisty czy pozorny?

Świat wartości rodziców dziecka niepełnosprawnego

Charakterystyka osób badanych

Metoda i podstawowe narzędzia badawcze

Przebieg badań

Wyniki badań

Podsumowanie i dyskusja wyników

Bibliografia

Summary


Rozwój indywidualny rodziców w systemie rodziny z dzieckiem z zespołem Downa

Hanna Liberska, Magdalena Rzepa

Wprowadzenie

Rodzicielstwo a rozwój człowieka dorosłego

Decyzja o rodzicielstwie w życiu człowieka

Wyzwania rodzicielstwa w różnych okresach dorosłego życia

Zmiany rozwojowe w wybranych sferach funkcjonowania psychospołecznego rodziców dziecka z zespołem Downa

Rozpoznane zmiany rozwojowe rodziców dzieci z zespołem Downa

Podsumowanie

Bibliografia

Summary

Sposoby adaptacji do choroby dziecka rodziców dzieci przewlekle chorych

Alicja Malina

Wprowadzenie

Rodzina a choroba dziecka

Okres ciąży

Narodziny dziecka chorego

Skutki przewlekłej choroby dziecka dla rodziców

Choroba dziecka w percepcji rodziców

Zadania rozwojowe w dorosłości

Wychowanie dzieci jako zadanie rozwojowe w okresie wczesnej dorosłości

Stosunki małżeńskie rodziców dzieci chorych

Aktywność zawodowa

Życie towarzyskie

Zdrowie rodziców

Podsumowanie

Bibliografia

Summary

Rodzina w percepcji rodzeństwa osób z niepełnosprawnością

Anna Cierpka

Wprowadzenie

Metoda

Wyniki

Dyskusja wyników

Wnioski

Bibliografia

Summary

Rodzeństwo wobec choroby nowotworowej brata/siostry. Studia przypadków

Paweł Izdebski, Sylwia Laskowska, Aldona Katarzyna Jankowska

Problemy rodzeństwa chorego dziecka

Korzyści wynoszone z sytuacji choroby siostry/brata

Kształtowanie systemu znaczeń osobistych jako element teorii wartościowania Huberta J.M. Hermansa

Metodologia badań

Przedstawienie wyników badań

Dyskusja wyników

Bibliografia

Summary

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

 Wstecz
Koszyk pusty

Aktualności


» PRACA

» Wspieramy

 
» Patronujemy

Gdzie kupić

Bestsellery

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line