Strona główna | Psychologia, pedagogika | Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju
Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju
Autor: redakcja naukowa Hanna Liberska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-538-3
Data wydania: 2011
Liczba stron: 278/B5
Oprawa: miękka
Cena: 55,00 zł 49,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W książce zostały omówione wybrane problemy dotyczące życia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi – szczególnie ważne dla ich aktualnego funkcjonowania i możliwości rozwoju – odwołując się do podejścia systemowego do rodziny. Teksty zebrane w tym tomie dotyczą między innymi społecznego stereotypu niepełnosprawności i osoby niepełnosprawnej, który jest ciągle obecny w świadomości wielu z nas. Podejmują także zagadnienie konsekwencji niepełnosprawności dziecka dla przekształceń systemu rodziny, dla przebudowy psychiki i zachowania członków rodziny: rodziców i rodzeństwa. Autorzy analizują sytuację rodziny z dzieckiem niedosłyszącym i niewidomym oraz z dzieckiem z chorobą nowotworową. Omawiają zmiany w systemie rodziny z dzieckiem, którego choroba ma podłoże genetyczne, jak to jest na przykład w przypadku zespołu Downa. Dokładnie przedstawiają pełnienie ról rodzicielskich w rodzinach z dziećmi o różnych postaciach niepełnosprawności, ukazują także zmiany w systemach wartości rodziców oraz w sposobach realizowania przez nich ważnych zadań rozwojowych. Wreszcie zarysowują możliwości pozytywnego rozwoju w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.Zapoznaj się z fragmentem książki   więcej Zobacz wszystkie nowościSpis treści:

Wprowadzenie

Społeczny obraz osób niepełnosprawnych i jego uwarunkowania

Jolanta Miluska

Modele niepełnosprawności

Niepełnosprawność jako podstawa stereotypów społecznych

Postrzeganie osób niepełnosprawnych

Bibliografia

Summary

Model rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska

Wprowadzenie

Rodzina jako system powiązań

Klasyfikacja systemów rodzin

Model zdrowej rodziny

Podsumowanie

Bibliografia

Summary

Realizacja ról rodzicielskich w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym
Żaneta Stelter

Wprowadzenie

Osoba niepełnosprawna i jej przestrzeń życiowa

Inne rodzicielstwo – macierzyństwo i ojcostwo wobec dziecka niepełnosprawnego

Inne braterstwo

Relacje małżeńskie

Podsumowanie

Bibliografia

Summary

Sytuacja rodziny z dzieckiem niedosłyszącym jako droga ku konstruktywnemu przystosowaniu

Marzanna Farnicka

Wprowadzenie

Kim jest niesłyszące dziecko?

Traktowanie zaburzeń słuchu jako niepełnosprawności

Diagnoza zaburzeń słuchu u dziecka jako sytuacja kryzysowa i procesy radzenia sobie z nią

Sytuacja dzieci niesłyszących i ich rodzin

Droga rodziny ku konstruktywnemu przystosowaniu

Osobiste etapy procesu konfrontowania się z zaburzeniami słuchu u dziecka

Radzenie sobie z kryzysem na poziomie diady małżeńskiej

Proces radzenia sobie dziecka z własną niepełnosprawnością

Czynniki wpływające na radzenie sobie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem

Profesjonalna pomoc i wsparcie

Suplement – aktualna klasyfikacja i etiologia zaburzeń słuchu

Bibliografia

Summary

W rodzinie niewidomego dziecka

Ewa Wawrowska (Owińska)

Rodzice

Rodzeństwo

Dziadkowie

Bibliografia

Summary

Sytuacja rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w wyniku choroby genetycznej

Małgorzata Kulik, Wojciech Otrębski

Wprowadzenie

Rodzina jako system

Specyfika chorób genetycznych na przykładzie zespołu Downa i zespołu kruchego chromosomu X

Niepełnosprawność dziecka jako czynnik destabilizujący system rodzinny

Bibliografia

Summary

W poszukiwaniu dróg wsparcia i terapii – na przykładzie rodziny z dzieckiem autystycznym

Jacek J. Błeszyński

Środowisko rodzinne dzieci z autyzmem

Okresy funkcjonalne rodzin z osobami autystycznymi

Rodzice osób z autyzmem

Rodzeństwo osób z autyzmem

Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem

Podsumowanie

Bibliografia

Summary

Dominujące wartości i konflikty wewnętrzne rodziców dzieci autystycznych

Marta Khymko, Hanna Liberska

Wprowadzenie

Specyficzne trudności przeżywane przez rodziców dziecka autystycznego

Funkcjonowanie rodziców dzieci autystycznych na tle funkcjonowania rodziców dzieci pełnosprawnych

Wartości w życiu człowieka

Kształtowanie się hierarchii wartości i jej zmiany

Poczucie niższości rodzica dziecka niepełnosprawnego – możliwe pozytywne konsekwencje dla dalszego rozwoju indywidualnego, systemu rodziny i innych

Orientacja na innych czy orientacja na siebie? – konflikt rzeczywisty czy pozorny?

Świat wartości rodziców dziecka niepełnosprawnego

Charakterystyka osób badanych

Metoda i podstawowe narzędzia badawcze

Przebieg badań

Wyniki badań

Podsumowanie i dyskusja wyników

Bibliografia

Summary


Rozwój indywidualny rodziców w systemie rodziny z dzieckiem z zespołem Downa

Hanna Liberska, Magdalena Rzepa

Wprowadzenie

Rodzicielstwo a rozwój człowieka dorosłego

Decyzja o rodzicielstwie w życiu człowieka

Wyzwania rodzicielstwa w różnych okresach dorosłego życia

Zmiany rozwojowe w wybranych sferach funkcjonowania psychospołecznego rodziców dziecka z zespołem Downa

Rozpoznane zmiany rozwojowe rodziców dzieci z zespołem Downa

Podsumowanie

Bibliografia

Summary

Sposoby adaptacji do choroby dziecka rodziców dzieci przewlekle chorych

Alicja Malina

Wprowadzenie

Rodzina a choroba dziecka

Okres ciąży

Narodziny dziecka chorego

Skutki przewlekłej choroby dziecka dla rodziców

Choroba dziecka w percepcji rodziców

Zadania rozwojowe w dorosłości

Wychowanie dzieci jako zadanie rozwojowe w okresie wczesnej dorosłości

Stosunki małżeńskie rodziców dzieci chorych

Aktywność zawodowa

Życie towarzyskie

Zdrowie rodziców

Podsumowanie

Bibliografia

Summary

Rodzina w percepcji rodzeństwa osób z niepełnosprawnością

Anna Cierpka

Wprowadzenie

Metoda

Wyniki

Dyskusja wyników

Wnioski

Bibliografia

Summary

Rodzeństwo wobec choroby nowotworowej brata/siostry. Studia przypadków

Paweł Izdebski, Sylwia Laskowska, Aldona Katarzyna Jankowska

Problemy rodzeństwa chorego dziecka

Korzyści wynoszone z sytuacji choroby siostry/brata

Kształtowanie systemu znaczeń osobistych jako element teorii wartościowania Huberta J.M. Hermansa

Metodologia badań

Przedstawienie wyników badań

Dyskusja wyników

Bibliografia

Summary

Hanna Liberska

dr hab. prof. UKW, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Badań nad Młodzieżą, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii.


W książce zostały omówione wybrane problemy dotyczące życia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi – szczególnie ważne dla ich aktualnego funkcjonowania i możliwości rozwoju – odwołując się do podejścia systemowego do rodziny.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line