Strona główna | Psychologia, pedagogika | Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość, pieniądze, konsumpcja 50% rabatu
Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość, pieniądze, konsumpcja 50% rabatu
Autor: Maryla Goszczyńska, Małgorzata Górnik-Durose redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-287-0
Data wydania: 2010
Liczba stron: 282/B5
Oprawa: miękka
Cena: 50,00 zł 25,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W publikacji przedstawiono główne problemy współczesnej psychologii ekonomicznej dotyczące zachowań ludzi związanych z zarabianiem pieniędzy i umiejętnym, racjonalnym gospodarowaniem nimi, dzięki czemu możliwe staje się nabywanie dóbr i zaspokajanie różnorakich ludzkich potrzeb. Zarabianie i pomnażanie pieniędzy związane jest z przedsiębiorczością. Psychologiczny opis tego zjawiska, determinant i konsekwencji przedsiębiorczości to zagadnienie, które zajmuje ważne miejsce w prezentowanej publikacji.

Wiele uwagi zajmuje w niej także psychologiczna problematyka rozumienia istoty pieniądza, stosunku do pieniędzy i posługiwania się nimi. W prezentowanych artykułach analizowane są istotne aspekty postaw wobec pieniędzy i uwarunkowania pewnych form dysponowania pieniędzmi, takich jak ubezpieczanie się, inwestowanie oraz oszczędzanie lub zaciąganie kredytów.

Zamykające monografię artykuły skoncentrowane są na wybranych aspektach zachowań konsumenckich, które bezpośrednio odnoszą się do zaspokajania potrzeb poprzez wydawanie zarobionych pieniędzy w określony sposób.

Spis treści:

Przedmowa

I. Przedsiębiorczość – uwarunkowania i konsekwencje
 
1. Przedsiębiorczość a protestancka etyka pracy
Artur Domurat, Dorota Szczepańska, Kazimierz Żurek
 
2. Jakość życia przedsiębiorców. Wyznaczniki podmiotowe i sytuacyjne
Katarzyna Biegańska, Andrzej Falkowski
 
3. Rola ekonomii społecznej w tworzeniu nowych form przedsiębiorczości
Elżbieta Turska, Jolanta Filipczyk
 
4. Determinanty i przejawy przedsiębiorczości polskiej młodzieży
Sabina Kołodziej
 
II. Pieniądze i dysponowanie nimi
 
5. Jasna przyszłość naszych finansów. O związkach optymizmu i postaw wobec pieniędzy
Agata Gąsiorowska, Agnieszka Czerw
 
6. Postawy wobec pieniędzy a zachowania ubezpieczeniowe. Badania eksploracyjne
Grażyna Wąsowicz-Kiryło
 
7. Wybory inwestycyjne w sytuacji sukcesu i porażki – porównanie międzykulturowe na przykładzie grupy polskiej
i holenderskiej
Anna Maria Zawadzka, Iwona van Buuren
 
8. Korzystanie z usług banków przez młodzież polską i brytyjską
Agata Trzcińska

9. Gdy całość jest tańsza od składników. Subaddytywność ocen
Piotr Gacparski
 
III. Zachowania konsumenckie
 
10. Kupowanie rzeczy, kupowanie doświadczeń – nowe tendencje w zachowaniach konsumentów
Małgorzata Górnik-Durose
 
11. Związki materializmu z dokonywaniem zakupów nieplanowanych
Maryla Goszczyńska, Joanna Wróblewska
 
12. Skłonność do kupowania kompulsywnego a nieracjonalne korzystanie z kart kredytowych
Małgorzata Niesiobędzka
 
13. Temperamentalne uwarunkowania skłonności do kupowania impulsywnego
Agata Gąsiorowska
 
14. Reklama jako kontekst determinujący spostrzeganie różnych kategorii produktów
Małgorzata Banaszczyk

Maryla Goszczyńska

psycholog, profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę podejmowania decyzji oraz percepcji i akceptacji ryzyka, a także psychologię ekonomiczną, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii uwarunkowań sukcesów w działalności przedsiębiorczej oraz adaptacji młodzieży do zmian na rynku pracy. Jest członkinią kilku towarzystw naukowych (m.in. Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej i Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności oraz PTP i IAREP).


profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz:

Zróżnicowanie tematyczne jest bez wątpienia dużą zaletą tej książki. Czytelnik może poznać różne sposoby badania zachowań ekonomicznych i zorientować się w tym, jakie problemy są obecnie podejmowane w polskiej psychologii ekonomicznej. Trzeba też podkreślić, że wszystkie relacjonowane badania były prowadzone w naszym kraju, co jest sporym walorem książki, gdyż pozwala zorientować się w specyfice zachowań polskiego konsumenta. Jestem przekonany, że praca ta spotka się z żywym zainteresowaniem teoretyków psychologii ekonomicznej i praktyków rynku; będzie też znakomitym źródłem wiedzy dla studentów psychologii, ekonomii i marketingu.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line