Strona główna | Finanse | Źródła finansowania przedsiębiorstw. Stan badań i ich metaanaliza
Źródła finansowania przedsiębiorstw. Stan badań i ich metaanaliza
Autor: Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska, Aneta Dzik-Walczak
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-094-1
Data wydania: 2016
Liczba stron: 452/B5
Oprawa: miękka
Cena: 85,00 zł 76,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka stanowi niezwykle obszerny i merytorycznie kompetentny przegląd badań empirycznych i teorii finansów przedsiębiorstw, ukazujący współczesny stan badań w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, główne linie rozwojowe metodologii badań oraz kierunki ewolucji problemów badawczych, które przyciągają uwagę międzynarodowego środowiska naukowego. Autorki koncentrują się na dorobku badaczy zajmujących się kwestiami związanymi ze strukturą kapitałową, relacją kapitału własnego i zewnętrznego, mechanizmu dźwigni finansowej, determinantami decyzji przedsiębiorstw dotyczącymi wyboru źródeł finansowania zewnętrznego, w tym kredytu bankowego, kredytu handlowego oraz leasingu operacyjnego i finansowego.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Struktura kapitałowa

1.1. Struktura kapitałowa w teorii ekonomii
1.1.1. Koszt kapitału oraz poziom dźwigni finansowej a wartość przedsiębiorstwa
1.1.2.Teorie dotyczące wyboru struktury kapitałowej przedsiębiorstw
1.1.3. Definicja i pomiar dźwigni
1.2. Przegląd badań empirycznych struktury kapitałowej przedsiębiorstw
1.3. Weryfikacja teorii hierarchii źródeł finansowania
1.4. Wpływ czynników specyficznych dla kraju na strukturę kapitału
1.5. Wpływ otoczenia makroekonomicznego na strukturę kapitału
1.6. Badania struktury kapitałowej przedsiębiorstw w Polsce
1.7. Podsumowanie wyników i metodologii badań struktury kapitałowej

Rozdział 2. Kredyt bankowy

2.1. Kredyt bankowy w teorii ekonomii
2.1.1. Kanały mechanizmu transmisji polityki pieniężnej
2.1.2. Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania
2.1.3. Asymetria informacji
2.1.4. Koszty agencji
2.1.5. Skuteczna likwidacja przedsiębiorstwa w przypadku bankructwa
2.1.6. Modele oszczędności gotówkowych a linie kredytowe
2.1.7. Kredyt walutowy
2.2. Kredyt bankowy – przegląd badań empirycznych
2.2.1. Determinanty finansowania przedsiębiorstw kredytem bankowym
2.2.2. Determinanty stopnia finansowania kredytem bankowym
2.2.3. Determinanty wykorzystania otwartych linii kredytowych
2.2.4. Determinanty wykorzystania kredytów walutowych
2.2.5. Wpływ polityki monetarnej na finansowanie kredytem bankowym
2.2.6. Podsumowanie wyników i metodologii badań kredytu bankowego
2.3. Metaanaliza kredytu bankowego

Rozdział 3. Kredyt handlowy

3.1. Kredyt handlowy w teorii ekonomii
3.1.1.  Motywy finansowe wyboru kredytu handlowego i teoria kanału kredytu kupieckiego
3.1.2. Motywy transakcyjne i cena kredytu kupieckiego
3.1.3. Modele kredytu handlowego
3.1.4. Motywy finansowe wyboru kredytu handlowego
3.1.5. Efekt redystrybucyjny kanału kredytu handlowego
3.2. Kredyt handlowy – przegląd literatury empirycznej
3.2.1. Substytucyjność kredytu bankowego i kredytu handlowego
3.2.2. Komplementarność kredytu bankowego i kredytu handlowego
3.2.3. Motywy transakcyjne
3.2.4. Wpływ kryzysu finansowego na finansowanie firm kredytem handlowym
3.2.5. Rola kredytu handlowego w transmisji polityki monetarnej
3.2.6. Podsumowanie wyników i metodologii badań kredytu handlowego
3.3. Metaanaliza kredytu handlowego

Rozdział 4. Leasing

4.1. Leasing w teorii ekonomii
4.2. Leasing – przegląd literatury empirycznej
4.2.1. Komplementarność leasingu i kredytu
4.2.2. Substytucyjność leasingu i kredytu
4.2.3. Determinanty finansowania leasingiem
4.2.4. Podsumowanie wyników i metodologii badań leasingu
4.3. Metaanaliza leasingu

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Natalia Nehrebecka

dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert ekonomiczny w Narodowy Banku Polskim, redaktor statystyczny, redaktor tematyczny (ekonometria) czasopisma „Ekonomia”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zaawansowanych metodach statystycznych i ekonometrycznych pomiaru ryzyka, zajmuje się także badaniem źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw.


Anna Białek-Jaworska

dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z DELab UW. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół roli rachunkowości prac badawczych i rozwojowych oraz źródeł finansowania w rozwoju przedsiębiorstw.


Aneta Dzik-Walczak

dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują finansowanie działalności przedsiębiorstw oraz procesy konwergencji na rynku Unii Europejskiej.


dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski:

Jest to bardzo wartościowa praca naukowa z dziedziny finansów przedsiębiorstw. Stanowi ona kompetentne podsumowanie współczesnego stanu międzynarodowych badań nad źródłami finansowania przedsiębiorstw, przygotowane przez zespół autorski o znaczącym dorobku w tej dziedzinie badań. Metaanaliza badań, tj. próba uporządkowania wyników badań empirycznych według mierzalnych kryteriów i oddzielenia rezultatów o charakterze globalnym od ustaleń incydentalnych, związanych ze szczególnym momentem czasu, regionem czy szczególną metodą badania, jest niezwykle oryginalnym elementem książki i istotnym wkładem do nauki wnoszonym przez Autorki.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line