Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że w dniach 21-22.11 zostało zaplanowane przeniesienie księgarnii na inny serwer. W związku z tym mogą występować problemy techniczne związane ze składaniem zamowienień.

Za utrudnienia przepraszamy,
zespół wydawnictwa Difin

Strona główna | Finanse | Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydanie 9
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydanie 9
Autor: Witold Bień
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-592-2
Data wydania: 2011/dodruk 2018
Liczba stron: 367/B5
Oprawa: miękka
Cena: 55,00 zł 49,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Publikacja zawiera wiadomości niezbędne do ustalania strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki wolnorynkowej, w sposób umożliwiający maksymalizowanie efektywności ekonomicznej działalności i rozwój przyszłościowy firmy. Przedstawiono kompleksowo współczesny mechanizm zarządzania finansami w firmie, z uwzględnieniem doświadczeń rozwiniętych gospodarczo krajów w dostosowaniu do warunków systemu gospodarczego, jaki krystalizuje się w naszym kraju.

Spis treści:

Od autora
 
Rozdział 1. Wprowadzenie
 
1. Podstawowe cele i instrumenty zarządzania finansami
2. Zewnętrzne uwarunkowania decyzji finansowych
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Koniunktura gospodarcza
2.3. Inflacja
2.4. Polityka fiskalna i budżetowa
2.5. Polityka monetarna
2.6. Polityka kursu walutowego
3. Podsumowanie
 
Rozdział 2. Kalkulacja ceny pieniądza
 
1. Zmienność wartości pieniądza w czasie
2. Stopa procentowa ceną pieniądza
3. Odsetki proste
4. Kapitalizacja odsetek
5. Aktualna (zdyskontowana) wartość przyszłej płatności
6. Strumienie jednakowych płatności (annuity)
7. Wyznaczanie ratalnych spłat kredytów z odsetkami
8. Podsumowanie
 
Rozdział 3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 
1. Znaczenie i cele analizy finansowej
2. Uwzględnianie wpływu inflacji
3. Sprawozdania finansowe podstawą analizy
4. Wstępna ocena efektywności finansowej firmy
5. Wskaźnikowa analiza efektywności finansowej firmy
5.1. Wskaźniki zyskowności
5.2. Wskaźniki bieżącej płynności finansowej
5.3. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia
5.4. Wskaźniki rynku kapitałowego
6. Analiza stopy zyskowności kapitałów własnych
7. Podsumowanie
 
Rozdział 4. Planowanie finansowe
 
1. Założenia ogólne
2. Preliminarz obrotów gotówkowych
3. Analiza progu zysku
4. Wykorzystanie dźwigni przy planowaniu zysku
5. Optymalizacja nadwyżki finansowej przez dobór zasad amortyzacji majątku trwałego
6. Podsumowanie
 
Rozdział 5. Pozyskiwanie kapitałów i kształtowanie ich struktury
 
1. Elementy składowe kapitałów firmy
2. Źródła pozyskiwania kapitałów własnych
2.1. Kapitał początkowy
2.2. Reinwestowanie zysków a wypłata dywidendy
2.3. Pozyskiwanie kapitałów własnych na zewnątrz
2.4. Zmniejszenie kapitałów własnych
3. Źródła długoterminowych kapitałów obcych
3.1. Emisja obligacji
3.2. Długoterminowe kredyty bankowe
3.3. Cienka (niepełna) kapitalizacja
4. Źródła obcych kapitałów krótkoterminowych
4.1. Kredyty handlowe
4.2. Bankowe kredyty obrotowe
4.3. Kredyty walutowe
4.4. Inne zobowiązania krótkoterminowe
4.5. Krótkoterminowe papiery dłużne
5. Wpływ struktury kapitałów na zyskowności firmy
6. Relacje między strukturą majątku i kapitałów
7. Przeciętny cykl obrotu
8. Strategie finansowania środków obrotowych
9. Optymalizacja struktury kapitałów
10. Podsumowanie
 
Rozdział 6. Zarządzanie majątkiem obrotowym
 
1. Założenia ogólne
2. Zarządzanie zasobami pieniężnymi
2.1. Charakterystyka zasobów pieniężnych
2.2. Zarządzanie zasobami pieniężnymi
3. Zarządzanie należnościami
3.1. Sprzedaż na kredyt źródłem należności
3.2. Podstawowe strategie udzielania kredytu odbiorcom
3.3. Kalkulacja opłacalności sprzedaży kredytowej
3.4. Zasady oceny wiarygodności płatniczej klienta oraz udzielania kredytów
3.5. Windykacja należności
3.6. Źródła finansowania udzielonych kredytów handlowych
3.7. Faktoring
4. Formy rozliczeń pieniężnych w obrotach krajowych
5. Zarządzanie zapasami
6. Podsumowanie
 
Rozdział 7. Preliminowanie inwestycji
 
1. Założenia ogólne
2. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
3. Aktualna wartość nadwyżki finansowej netto
4. Stopa zyskowności inwestycji
5. Wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji
6. Koszt kapitału angażowanego w inwestycje
7. Podsumowanie
 
Rozdział 8. Leasing
 
1. Istota i formy leasingu
2. Zalety i wady leasingu
3. Kalkulacja opłacalności leasingu w porównaniu z zakupem majątku
4. Podsumowanie
 
Rozdział 9. Finansowanie obrotów z zagranicą
 
1. Uwagi ogólne
2. Kursy walutowe
3. Ryzyko kursowe
4. Ograniczanie ryzyka kursowego
5. Formy rozliczeń finansowych w obrotach z zagranicą
6. Finansowanie transakcji towarowych i usługowych z zagranicą
7. Podsumowanie
 
Indeks

Aneks nr 1. Tablice przyszłej wartości jednostki kapitału ulokowanego na procent składany
Aneks nr 2. Tablice dyskontowe jednostki przyszłej płatności
Aneks nr 3. Tablice jednostkowych współczynników przyszłej wartości seryjnych płatności rocznych (annuitów)
Aneks nr 4. Tablice jednostkowych współczynników aktualnej wartości seryjnych płatności
Aneks nr 5. Tablice jednostkowych współczynników jednolitych rat spłat kapitału z odsetkami

Witold Bień

profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, emerytowany, wieloletni nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie profesor na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. Autor wielu publikacji z dziedziny finansów, bankowości, rachunkowości, w których wykorzystuje wyniki badań naukowych oraz bogatych doświadczeń uzyskanych w praktyce w okresie długoletniego pełnienia odpowiedzialnych stanowisk w sferze finansów i bankowości.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line