Strona główna | Finanse | Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przez organizacje niedziałające dla zysku
Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przez organizacje niedziałające dla zysku
Autor: Halina Waniak-Michalak
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-822-4
Data wydania: 2015
Liczba stron: 152/B5
Oprawa: miękka
Cena: 42,00 zł 37,80 zł
Dostępność: 24 godziny
Materiały dodatkowe (3): Pobierz materiały dodatkowe

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka prezentuje dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw źródła finansowania z instytucji pozabankowych z uwzględnieniem wsparcia niefinansowego niezbędnego dla prawidłowego wykorzystania otrzymanych środków pieniężnych. Wskazano warunki, na jakich przedsiębiorca może uzyskać wsparcie z instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, fundusze zalążkowe oraz pomoc z inkubatorów i parków technologicznych. Książka prezentuje nie tylko zasady funkcjonowania pozabankowych instytucji not-for-profit oferujących instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, ale i aspekty ewidencyjno-sprawozdawcze zarówno dla tych instytucji jak i klientów funduszy. Omawiane zagadnienia są wsparte poprzez badania własne autorki na temat wpływu instrumentów finansowych udzielanych przez tego typu organizacje na lukę kapitałową oraz czynników decydujących o liczbie i wartości przyznawanego wsparcia.

Lista załączników do pobrania z witryny internetowej wydawnictwa Difin http://www.ksiegarnia.difin.pl/strona/materialy-inne:

Załącznik 1. Najważniejsze informacje o funduszach poręczeniowych w Polsce (aktywnych na dzień 31.01.2015)
Załącznik 2. Najważniejsze informacje o funduszach pożyczkowych w Polsce (aktywnych na dzień 31.01.2015 r.)
Załącznik 3. Fundusze kapitału zalążkowego w Polsce dane adresowe i szczegóły oferty

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Finansowe i niefinansowe wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw jako element polityki europejskiej w Europie Wschodniej i Środkowej

1. Znaczenie MŚP i ich bariery finansowania
2. Księgowość MŚP a dostęp do zewnętrznego finansowania
3. Rola instrumentów finansowych w  zmniejszaniu barier finansowych MŚP
4.  Pomoc niefinansowa jako uzupełnienie wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw
5. „Pomoc de minimis”

Rozdział II. Organizacje niedziałające dla zysku wspierające przedsiębiorczość w Polsce

1. Sprawozdawczość i kontrola organizacji niedziałających dla zysku wspierających przedsiębiorczość – ogólne zagadnienia

Rozdział III. Fundusze pożyczkowe – czy wspierają inwestycje?

1. Inwestycje i innowacyjność polskich przedsiębiorstw
2. Pożyczki pozabankowe dla MŚP w Polsce
3. Fundusze pożyczkowe – zasady i zakres działania w Polsce
4. Analiza oferty funduszy pożyczkowych w Polsce
5. Sprawozdawczość i rachunkowość funduszy pożyczkowych
5.1. Ryzyko działalności funduszy pożyczkowych
5.2. Sprawozdawczość funduszy pożyczkowych
6. Czynniki sukcesu funduszy pożyczkowych

Rozdział IV. Fundusze poręczeń kredytowych

1. Zasady działania
2. Analiza oferty funduszy poręczeniowych
3. Sprawozdawczość i wiarygodność kredytowa funduszy poręczeniowych
3.1. Wiarygodność kredytowa i ryzyko działalności funduszy
3.2. Rachunkowość funduszy
3.3. Charakterystyka wyników finansowych wybranych funduszy poręczeniowych w Polsce
4. Rozwój funduszy w latach 1994–2012
5. Korzyści dla przedsiębiorcy
6. Koszty i wymagane informacje finansowe po stronie poręczeniobiorcy
6.1. Koszty
6.2. Wymagane informacje finansowe
6.3. Rachunkowość poręczeń u poręczeniobiorcy
7. Czynniki sukcesu funduszy poręczeniowych

Rozdział V.  Rynek venture capital dla małych i średnich przedsiębiorstw

1. Ogólne informacje o rynku venture capital w Polsce
2. Korzyści dla przedsiębiorców z wykorzystania kapitału wysokiego ryzyka
3. Kto może ubiegać się o dofinansowanie venture capital?
4. Oferta seed capital w Polsce
5. Proces wsparcia kapitałowego i preinkubacji
6. Rachunkowość funduszy zalążkowych

Rozdział VI.  Inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne i parki technologiczne

1. Pomoc niefinansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
2. Oferta parków technologicznych i inkubatorów
3. Korzyści dla przedsiębiorstw
4. Przychody i koszty parków technologicznych i inkubatorów

Rozdział VII.  Rola pożyczek pozabankowych, venture capital oraz poręczanych kredytów bankowych przez fundusze poręczeń kredytowych w zmniejszaniu luki kapitałowej dla MŚP

Rozdział VIII.  Pozabankowe wsparcie MŚP w wybranych krajach – analiza porównawcza


Wnioski końcowe

Literatura

Spis tabel i wykresów i rysunków

Halina Waniak-Michalak

adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi zajęcia z analizy finansowej, rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego oraz jednostek pozarządowych. Od wielu lat zajmuje się badaniami dotyczącymi rachunkowości, pomiaru dokonań organizacji nienastawionych na zysk oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Autorka kilkudziesięciu publikacji, praktyk, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych. W 2014 r. była ekspertem w projekcie Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Jest redaktorem tematycznym w „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości”.

prof. dr hab. Aurelia Bielawska, Uniwersytet Szczeciński:

Autorka opisuje dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw źródła finansowania oferowane przez instytucje niedziałające dla zysku, z uwzględnieniem wsparcia niefinansowego niezbędnego dla prawidłowego wykorzystania otrzymanych środków pieniężnych. W książce wskazano warunki, na jakich przedsiębiorca może uzyskać wsparcie z organizacji prowadzących fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, fundusze zalążkowe oraz pomoc z inkubatorów i parków technologicznych. Opracowanie ma charakter nowatorski i prezentuje nie tylko zasady funkcjonowania instytucji niedziałających dla zysku oferujących instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, ale i aspekty ewidencyjno-sprawozdawcze zarówno dla tych jednostek, jak i klientów funduszy. Omawiane zagadnienia są uzupełnione poprzez wyniki badań własnych autorki dotyczących czynników decydujących o liczbie i wartości przyznawanego wsparcia oraz wpływu instrumentów ?nansowych udzielanych przez tego typu organizacje na lukę kapitałową.

Książka może stanowić podstawę do dyskusji na seminariach z zakresu finansów, rachunkowości i wszelkich innych dotyczących kwestii finansowych. Jest przydatna zarówno studiującym nauki ekonomiczne, jak również osobom zainteresowanym kwestią finansowania przedsiębiorstw, zamierzającym założyć przedsiębiorstwo i finansować je ze źródeł alternatywnych wobec kredytu bankowego oraz osobom już zaangażowanym w praktyce.

 Wstecz
Koszyk pusty

Zaproszenie na Warszawskie Targi Książki

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia stoiska wydawnictwa Difin w dniach 17-20.05.2018.
Stoisko numer 5/BK.

Kiermasz taniej książki

Gdzie kupić

Facebook

 

Bestsellery

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line