Strona główna | Finanse | Jak doszło do zadłużenia Polski za granicą w latach 1970-1985. Wspomnienia uczestnika wydarzeń
Jak doszło do zadłużenia Polski za granicą w latach 1970-1985. Wspomnienia uczestnika wydarzeń
Autor: Witold Bień
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-435-2
Data wydania: 2017
Liczba stron: 114/B5
Oprawa: miękka
Cena: 25,00 zł 22,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Upływa 37 lat od utraty wypłacalności naszego kraju wobec państw Zachodu. W rezultacie zadeklarowana na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku słuszna polityka „otwarcia Polski na Zachód”, która mogła i  powinna była doprowadzić do rozwoju kraju, zakończyła się kryzysem gospodarczym przezwyciężonym dopiero po upływie kilkunastu lat.

W książce Witold Bień, emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, naświetla bliżej okoliczności, które doprowadziły do tego kryzysu wskutek nadmiernego zadłużenia kraju. Autor, zajmując w  latach 1973-1980 stanowisko prezesa NBP, uczestniczył bowiem w  bezskutecznych, niestety, działaniach zmierzających do powstrzymywania odpowiednich decydentów przed nadmiernym zadłużaniem kraju za granicą. Następnie w latach 1981-1986 uczestniczył w negocjacjach dotyczących tego zadłużenia. Profesor Witold Bień powraca także do wspomnień dotyczących późniejszych negocjacji z zagranicznymi wierzycielami, w których współuczestniczył, kiedy w latach 1981-1986 zajmował stanowisko pierwszego zastępcy ministra finansów.

Książka nie ma charakteru naukowego elaboratu, powstała na podstawie zachowanych osobistych notatek i  dokumentów oraz wspomnień, niepozbawionych goryczy, że niestety, finansistom nie udało się powstrzymać polityków przed nieodpowiedzialnym życiem na kredyt.

Spis treści:

Dlaczego piszę?

„Otwarcie Polski na Zachód”

Ostrzeżenie ministra finansów o rosnącym zagrożeniu niewypłacalnością w stosunku do krajów Zachodu

Pozbawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego możliwości bezpośredniego przesyłania informacji o bilansie płatniczym

Coraz szybciej zaciskająca się pętla zadłużenia zagranicznego

Destabilizacja sytuacji społeczno-gospodarczej kraju

Oświadczenie Banku Handlowego o niewypłacalności

Brak jednolitego stanowiska w kraju na temat negocjacji z wierzycielami

Stan wojenny

Wznowienie negocjacji w sprawie zadłużenia

Ostateczna restrukturyzacja długu i powrót do normalizacji stosunków finansowo-kredytowych

Wznowienie członkostwa Polski w Międzynarodowym Funduszu Waluto-wym oraz w Banku Światowym

Kilka zdań na zakończenie

Aneks 1. Bilans płatniczy z krajami kapitalistycznymi za lata 1970–1982 (w mld USD)
Aneks 2. Bilans płatniczy w walutach wymienialnych za lata 1980–1990 (w mln USD)
Aneks 3. Bilans płatniczy z krajami socjalistycznymi za lata 1970–1982 (w mld USD)
Aneks 4. Bilans płatniczy za lata 1980–1990 (w mln RT)
Aneks 5. Problemy zagranicznego zadłużenia kraju (artykuł z 1984 roku)
Aneks 6. Niektóre problemy polskiego zadłużenia zagranicznego (manuskrypt z 1990 roku)

Witold Bień

profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, emerytowany, wieloletni nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie profesor na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. Autor wielu publikacji z dziedziny finansów, bankowości, rachunkowości, w których wykorzystuje wyniki badań naukowych oraz bogatych doświadczeń uzyskanych w praktyce w okresie długoletniego pełnienia odpowiedzialnych stanowisk w sferze finansów i bankowości.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line