Strona główna | Ekonomia | Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej
Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej
Autor: Grzegorz Mazur
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-461-1
Data wydania: 2017
Liczba stron: 244/B5
Oprawa: miękka
Cena: 50,00 zł 45,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie ewolucji, aktualnego znaczenia i zakresu działań podejmowanych w ramach wspólnej polityki handlowej na tle przeobrażeń, jakie zachodzą wewnątrz unijnej gospodarki, jak również w jej otoczeniu zewnętrznym.

Istotną  wartością publikacji jest aktualność omawianych zagadnień oraz przedstawienie ich w szerokim kontekście zmian  zachodzących  na  wszystkich  płaszczyznach  kształtowania  wspólnej  polityki  handlowej,  tj.:  na  forum  Światowej  Organizacji  Handlu,  jak  również  w  działaniach  podejmowanych  przez UE.

Książka jest adresowana głównie do studentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracji państwowej zainteresowanych aktualizacją  i poszerzeniem wiedzy w zakresie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej                  i kształtowania  gospodarczo-handlowych  relacji  UE  z  państwami  trzecimi.

 

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW 

WSTĘP 

ROZDZIAŁ 1

ZAKRES I ROZWÓJ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

1.1. Początki wspólnej polityki handlowej 

1.2.  Pierwsze dekady funkcjonowania WPH – w kierunku uporządkowania

kompetencji 

1.3. Ewolucja regulacji traktatowych w zakresie wspólnej polityki handlowej 

1.3.1. Jednolity akt europejski 

1.3.2. Traktat z Maastricht 

1.3.3. Traktat z Amsterdamu 

1.3.4. Traktat z Nicei 

1.3.5. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy 

1.4. Wspólna polityka handlowa w świetle Traktatu z Lizbony 

ROZDZIAŁ 2

ZARZĄDZANIE WSPÓLNĄ POLITYKĄ HANDLOWĄ

2.1. Instytucje UE w procesie kształtowania wspólnej polityki handlowej 

2.1.1. Komisja Europejska 

2.1.2. Rada Unii Europejskiej 

2.1.3. Parlament Europejski 

2.1.4.  Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki

bezpieczeństwa i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) 

2.2. Proces negocjowania umów międzynarodowych UE

ROZDZIAŁ 3

INSTRUMENTY WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

3.1. Wspólna taryfa celna i system celny UE 

3.1.1. Wspólna taryfa celna (WTC) 

3.1.2. Unijny kodeks celny (UKC) 

3.2. Środki protekcjonizmu uwarunkowanego 

3.2.1. Postępowanie i środki antydumpingowe 

3.2.2. Postępowanie i środki antysubsydyjne 

3.2.3. Postępowanie i środki ochronne przed nadmiernym importem 

3.2.4. Reforma instrumentów ochrony handlu 

3.3. Ochrona przed barierami handlowymi 

3.4. Wspólne reguły i instrumenty polityki handlowej w eksporcie 

3.4.1. Ograniczenia swobody eksportu 

3.4.2. Wsparcie eksportu 

ROZDZIAŁ 4

ARCHITEKTURA HANDLOWA UNII EUROPEJSKIEJ W XXI W.

4.1. Strategia UE w zakresie wspólnej polityki handlowej w XXI w. 

4.1.1. „Kontrolowana globalizacja” 

4.1.2. „Globalna Europa” 

4.1.3. W kierunku „Europy 2020” 

4.1.4. „Handel z korzyścią dla wszystkich” 

4.2. Unia Europejska w wielostronnym układzie handlowym GATT/WTO 

4.2.1. Wspólnoty Europejskie wobec układu GATT 

4.2.2. Unia Europejska w Światowej Organizacji Handlu 

4.3. Dwustronny wymiar relacji handlowych UE 

4.3.1. Regionalne umowy handlowe UE 

4.4.  Jednostronny wymiar kształtowania relacji handlowych UE z krajami

rozwijającymi się – Powszechny system preferencji celnych Unii Europejskiej 

4.4.1. Powszechny system preferencji celnych UE (GSP) 

4.4.2. GSP+ 

4.4.3. EBA (Everything but Arms) 

 

BIBLIOGRAFIA

Grzegorz Mazur

dr, adiunkt w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line