Strona główna | Ekonomia | Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce
Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce
Autor: Piotr Idczak
Wydawca:
ISBN: 978-83-7641-910-7
Data wydania: 2013
Liczba stron: 249/B5
Oprawa: miękka
Cena: 50,00 zł 45,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W prezentowanej książce autor przedstawia argumenty potwierdzające konieczność postrzegania peryferyjności jako pojęcia wielowymiarowego i złożonego. W myśl zaproponowanej koncepcji, peryferyjność to coś więcej niż tylko kategoria geograficzna. Dostępność w wymiarze lokalnym lub regionalnym jest tylko jednym z wielu czynników determinujących rozwój społeczno- gospodarczy regionów. Wiele regionów uznawanych za peryferyjne lub trudno dostępne odznacza się względnie wysokim poziomem wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego, niebędącym wynikiem ich niekorzystnej lokalizacji. Nowa koncepcja peryferyjności obejmuje szeroki zakres cech i czynników, które w szerszym ujęciu rozstrzygają o lepszej lub gorszej pozycji danego regionu w stosunku do innych regionów. Ponadto peryferyjność jest kategorią dynamiczną będącą wyrazem zmieniających się politycznych, ekonomicznych i społecznych uzgodnień. Co więcej, zmianie ulegają również nośniki zróżnicowania regionalnego. W określonym momencie dany region może być sklasyfikowany jako peryferyjny, ale w innym już nie, ponieważ zmianie ulegnie zbiór nośników wykorzystywanych do opisu zróżnicowania między regionami. Zatem o peryferyjności regionu powinien przesądzać zestaw cech, które w świetle przyjętych założeń w określonym przedziale/momencie czasu będą cechami peryferyjności.


Informacje o autorze


Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Teorie rozwoju regionalnego a zagadnienie peryferyjności regionalnej

1.1. Teorie lokalizacji
1.2. Efekty aglomeracyjne i proces urbanizacji
1.2.1. Efekty aglomeracyjne
1.2.2. Proces urbanizacji
1.3. Ujęcie klasyczne i keynesowskie w teoriach rozwoju regionalnego
1.4. Teorie polaryzacyjne
1.5. Teorie bazujące na potencjale endogenicznym
1.6. Nowe podejście do rozwoju regionalnego
1.7. Synteza

Rozdział 2. Wybrane uwarunkowania peryferyjności

2.1. Peryferiotwórcza funkcja miast
2.2. Rola specjalizacji produkcji
2.3. Funkcja kompensacyjna kapitałów uprzywilejowanych
2.4. Obszary wiejskie a obszary peryferyjne
2.5. Charakterystyczne zasoby peryferyjne
2.6. Efekty peryferyjności
2.6.1. Marginalność społeczna i przestrzenna
2.6.2. Paradoks turystyki

Rozdział 3. Peryferyjność regionalna

3.1. Pojęcie regionu
3.2. Definicja peryferyjności
3.3. Peryferyjność w ujęciu klasycznym
3.4. Peryferyjność nieprzestrzenna
3.5. Zintegrowane podejście w określaniu peryferyjności
3.6. Cechy regionu peryferyjnego
3.7. Model peryferyjności wielowymiarowej

Rozdział 4. Regiony peryferyjne w polityce regionalnej Unii Europejskiej

Rozdział 5. Nowe podejście do polityki regionalnej w regionach peryferyjnych

Rozdział 6. Weryfikacja empiryczna wielowymiarowej koncepcji peryferyjności regionalnej

6.1. Zasady prowadzenia analizy ekonomiczno-przestrzennej
6.2. Procedura prowadzenia prac analitycznych
6.2.1. Określenie kryteriów peryferyjności
6.2.2. Dobór zmiennych diagnostycznych
6.2.3. Normalizacja danych
6.2.4. Budowa wskaźników syntetycznych
6.2.5. Identyfikacja regionów peryferyjnych
6.2.5.1. Zastosowanie analizy skupień
6.2.5.2. Peryferyjność województw Polski

Zakończenie

Bibliografia

Spis rycin i tabel

Aneks

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze


W ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany w środowisku ekonomicznym. Zmiany te polegały przede wszystkim na tym, iż potencjał gospodarczy regionów stał się mniej zależny od lokalizacji, a bardziej związany z szeregiem czynników nieprzestrzennych. W związku z tym zmianie ulega także postrzeganie zagadnienia peryferyjności regionu, które do tej pory przypisywane było regionom o niekorzystnej lokalizacji, trudno dostępnym, borykającym się z nagromadzeniem problemów społeczno-ekonomicznych.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line