Strona główna | Ekonomia | Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty sektorowe
Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty sektorowe
Autor: Małgorzata Kokocińska, Marcin Puziak redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-469-7
Data wydania: 2017
Liczba stron: 190/B5
Oprawa: miękka
Cena: 48,00 zł 43,20 zł
Dostępność: 2017-08-27

Poleć znajomemu

Do schowka

Celem poznawczym monografii jest poszukiwanie prawidłowości na ścieżce konwergencji krajów w procesie integracji gospodarczej w niekorzystnych warunkach rozwoju gospodarki światowej. Intencją autorów było wskazanie różnic rozwoju między krajami o zbliżonych cechach ekonomicznych i pozaekonomicznych w przekrojach umożliwiających wnioskowanie na różnych poziomach opisu gospodarki.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I. Profile ekonomiczne Polski i Hiszpanii wobec paradoksu produktywności

ROZDZIAŁ 1. Makroekonomiczne zmiany sytuacji gospodarczej Polski i Hiszpanii w kontekście konwergencji nominalnej i gospodarczej

Wprowadzenie
Konwergencja nominalna i gospodarcza wobec paradoksu produktywności
Konwergencja nominalna w Polsce i Hiszpanii
Konwergencja gospodarcza w Polsce i Hiszpanii

ROZDZIAŁ 2. Kierunkowe zmiany sektorowe i relacje małych i średnich przedsiębiorstw wobec dużych przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii

Wprowadzenie
Zmiany strukturalne na poziomie sektora MŚP w Unii Europejskiej
Struktura sektora MŚP w Polsce i Hiszpanii w świetle danych ilościowych i jakościowych
Zmiany strukturalne na poziomie głównych sektorów w Polsce i Hiszpanii
Znaczenie dużych przedsiębiorstw wobec małych i średnich w Polsce i Hiszpanii

ROZDZIAŁ 3. Dynamika poziomu rentowności przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii – ujęcie sektorowe

Wprowadzenie
Związek rentowności przedsiębiorstw ze wzrostem gospodarczym
Źródła danych oraz metoda badania rentowności przedsiębiorstw
Charakterystyka badanych przedsiębiorstw i ich rentowności w Polsce i Hiszpanii
Zależności czasowe w poziomach rentowności przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii
Zróżnicowanie sektorowe poziomów rentowności w Polsce i Hiszpanii
Rentowność przedsiębiorstw w kontekście obserwowanych tendencji makroekonomicznych – wnioski z analizy

ROZDZIAŁ 4. Rentowność przedsiębiorstw sektora MŚP wobec dużych przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii

Wprowadzenie
Źródła danych oraz metoda badania rentowności przedsiębiorstw
Charakterystyka badanych przedsiębiorstw i ich rentowności w Polsce i Hiszpanii
Zależności czasowe w poziomach rentowności przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii według wielkości przedsiębiorstwa
Zróżnicowanie sektorowe poziomów rentowności w sektorze MŚP oraz dużych przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii
Związki pomiędzy poziomem rentowności a wielkością przedsiębiorstwa – wnioski z analizy

Część II. Wybrane obszary różnicujące sytuację ekonomiczną w Polsce i Hiszpanii

ROZDZIAŁ 5. Cykl mieszkaniowy w Polsce i Hiszpanii – identyfikacja i próba porównania

Wprowadzenie
Wpływ rynku mieszkaniowego na sytuację gospodarczą
Metodyka wyodrębniania cykli mieszkaniowych
Analiza porównawcza cykli mieszkaniowych w Polsce i Hiszpanii

ROZDZIAŁ 6. Przemiany „demograficzne” populacji przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii

Wprowadzenie
Specyfika badań w obszarze „demografii” przedsiębiorstw
Dynamika zmian populacji przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii
Charakterystyka przemian populacji przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym

ROZDZIAŁ 7. Doświadczenia Hiszpanii w wykorzystaniu funduszy unijnych – ograniczone możliwości adaptacji dla Polski

Wprowadzenie
Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2000–2013
Dynamika produktywności pracy i zatrudnienia wśród największych beneficjentów polityki spójności w latach 2000–2013
Ograniczenia w adaptacji doświadczeń Hiszpanii w Polsce

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Autorzy

Małgorzata Kokocińska

prof. zw. dr hab., Katedra Mikroekonomii, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG:

Porównania międzykrajowe w ugrupowaniach integracyjnych mają swoją niezaprzeczalną wartość poznawczą i aplikacyjną. Dotyczy to także takich krajów jak Hiszpania i Polska, które choć przystąpiły do EWG (Hiszpania) i UE (Polska) w 20-letnim odstępie, to w momencie akcesji charakteryzowały się bardzo zbliżonymi cechami z różnych płaszczyzn funkcjonowania kraju, gospodarki, społeczeństwa i państwa, na co Autorzy książki zwracają uwagę, uzasadniając wybór przedmiotu dociekań. Bezwzględnie należy wyeksponować i podkreślić wysokie umiejętności warsztatowe Autorów poszczególnych rozdziałów związane z łączeniem wiedzy teoretycznej z badaniami empirycznymi. Każde zagadnienie podlegające rozważaniu zostało osadzone na gruncie odpowiednich teorii, a następnie przebadane za pomocą narzędzi statystycznych lub ekonometrycznych, co świadczy o dużej sprawności w weryfikacji przyjętych hipotez. Treść monografii jest zdecydowanym przykładem koniecznego i interesującego testowania istniejących teorii ekonomicznych z pożytkiem dla badaczy problemów ekonomicznych, praktyków, działających na obu rynkach (polskim i hiszpańskim) oraz studentów, którzy mogą zdobywać wiedzę o realnej gospodarce i teoriach umożliwiających praktyczne wyjaśnienie zachodzących w niej zjawisk i procesów.

 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line