Strona główna | Ekonomia | Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej
Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej
Autor: Jakub Sawulski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-561-8
Data wydania: 2018
Liczba stron: 254/B5
Oprawa: miękka
Cena: 55,00 zł 49,50 zł
Dostępność: 2017-12-08

Poleć znajomemu

Do schowka

Po ponad 25 latach od początku transformacji gospodarczej coraz częściej wskazuje się, że dla utrzymania dotychczasowego tempa doganiania najwyżej rozwiniętych państw świata polska gospodarka potrzebuje wzrostu innowacyjności. W procesie powstawania innowacji kluczową rolę odgrywa działalność badawczo-rozwojowa (B+R), w związku z czym polityka gospodarcza państwa kładzie nacisk na zwiększanie nakładów na ten cel. Autor książki pokazuje jednak, że takie podejście jest błędne. Jego zdaniem polityka gospodarcza państw o podobnej do Polski charakterystyce powinna skupiać się nie na zwiększaniu wydatków na B+R (co jest niezwykle trudne na tym poziomie rozwoju), ale na podnoszeniu ich efektywności. Przeprowadzone badanie pokazuje, że państwa mogą istotnie różnić się tym, jakie wyniki działalności B+R osiągają przy tych samych nakładach. Efektywność wydatków na B+R w Polsce jest przeciętna na tle państw UE, co oznacza, że istnieje przestrzeń do jej zwiększania. Książka zawiera szereg rekomendacji dotyczących polityki gospodarczej Polski, podpartych licznymi przykładami rozwiązań stosowanych w innych państwach UE.

Jakub Sawulski

doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykłada m.in. finanse publiczne, system podatkowy oraz podstawy finansów. W latach 2012– 2015 pracował w dziale audytu w Deloitte Polska. Od 2015 roku zatrudniony na stanowisku ekonomisty w Instytucie Badań Strukturalnych w Warszawie. W pracy badawczej zajmuje się obszarem finansów publicznych (w szczególności analizą systemów podatkowych, systemów emerytalnych oraz kierunków wydatkowania środków publicznych), a także polityką energetyczną i polityką innowacyjną państwa.


dr hab. Magdalena Zioło, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego:

Nie ma wątpliwości, iż potrzeba prowadzenia badań nad efektywnością wydatków na B+R, nawet w warunkach istniejących ograniczeń, jawi się jako priorytetowa i wysoce pożądana. Autor podjął się trudnego zadania, wręcz wyzwania badawczego wynikającego z wielu względów, m.in. złożoności zjawiska, ograniczeń metodycznych, ograniczeń pomiaru, dostępności do baz danych i ich kompletności pod względem dostępności wyboru zmiennych oraz ich porównywalności w czasie. Mając na uwadze wszystkie te elementy, analizy przeprowadzone przez Autora oceniam wysoko i uważam, że stanowią cenny przyczynek do dalszych rozważań. (…) Opracowanie stanowi oryginalne ujęcie problemu badawczego i reprezentuje nowe podejście do problematyki badania efektywności wydatków na B+R, determinant warunkujących zjawisko oraz w zakresie rekomendacji dotyczących polityki gospodarczej Polski w sferze organizacji sektora B+R, a także instrumentów wsparcia działalności B+R.

 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line