Strona główna | EkonomiaSortuj wg: Tytuł | Data wydania
‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››
Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym Mariola Mamcarczyk Książka NOWOŚĆ
cena 43,20 zł
48,00 zł
Międzynarodowy outsourcing usług IT. Pozycja Polski na światowym rynku outsourcingu usług Anna Davy Książka cena 40,50 zł
45,00 zł
Ekonomiczno-społeczne następstwa migracji na obszarach górskich na przykładzie Karpat Polskich Piotr Cymanow Książka cena 53,10 zł
59,00 zł
Znaczenie organizacji klastrowej dla środowiska potrójnej helisy Cezary Główka Książka cena 53,10 zł
59,00 zł
Procesy liberalizacji handlu zagranicznego a zmiany jego wielkości i struktury na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich Łukasz Klimczak Książka cena 58,50 zł
65,00 zł
Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty regionalne Małgorzata Kokocińska, Marcin Puziak redakcja naukowa Książka cena 46,80 zł
52,00 zł
Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-finansowych polityki spójności UE w perspektywie finansowej 2014-2020 Alina Walenia Książka cena 63,00 zł
70,00 zł
Roles of business leaders of modern enterprises. Women and men in business Mariola Dźwigoł-Barosz Książka cena 44,10 zł
49,00 zł
Funkcjonowanie polskiego rynku energii Dorota Niedziółka Książka cena 43,20 zł
48,00 zł
Ekonomia społeczna. Między rynkiem, państwem a obywatelem Dorota Murzyn, Janina Pach redakcja naukowa Książka cena 76,50 zł
85,00 zł
Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce Małgorzata Sikora-Gaca, Michał Piechowicz, Marcin Kleinowski Książka cena 55,80 zł
62,00 zł
Determinanty aktywności innowacyjnej producentów artykułów spożywczych i napojów w zachodniej Polsce Piotr Dzikowski Książka cena 40,50 zł
45,00 zł
Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia Małgorzata Gawrycka, Jarosław Ziętarski, Marta Maier Książka cena 36,00 zł
40,00 zł
Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995-2013 Sławomir Kuźmar Książka cena 53,10 zł
59,00 zł
Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej Jakub Sawulski Książka cena 49,50 zł
55,00 zł
‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line