Strona główna | E-biznes | Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne
Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne
Autor: Włodzimierz Szpringer
Wydawca:
ISBN: 978-83-7641-746-2
Data wydania: 2012
Liczba stron: 270/B5
Oprawa: miękka
Cena: 49,00 zł 44,10 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka


W przypadku innowacyjnych modeli e-biznesu internet jest czymś, co umożliwia firmom działalność (np. wyszukiwarki). W innym, szerszym sensie innowacyjne są te wszystkie modele, które wykorzystując postęp technologii ICT, odpowiadają na potrzeby klientów i dzięki temu zdobywają przewagę konkurencyjną. Innowacyjne modele e-biznesu kojarzą strategię biznesu, organizację oraz technologię, a także uwarunkowania instytucjonalne.

Z recenzji prof. dr. hab. Wiesława Czyżowicza:

Autor bardzo słusznie wskazuje na dynamikę zmian zachodzących w bieżącym stuleciu w życiu współczesnych państw, narodów i przedsiębiorstw. To ten okres właśnie charakteryzuje się radykalną transformacją wielu dotychczas działających na globalnym rynku przedsiębiorstw. Widoczne jest na nim coraz intensywniejsze poszukiwanie możliwości rozwoju różnorodnych form i modeli biznesowych, które sprzyjają skutecznemu funkcjonowaniu na rynku nie tylko lokalnym czy regionalnym, ale i na rynku światowym. Stąd też niezwykle ważne jest zdefiniowanie przez Autora kategorii innowacyjności w e-biznesie.

Informacje o autorze


Spis treści:
Wstęp
 
1. Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój modeli e-biznesu
 
   1.1. Kierunki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
   1.2. Rozwój technologii ICT jako wyzwanie dla e-biznesu
   1.3. Ekonomia wiedzy a infrastruktura sieci
   1.4. Kształtowanie się pojęcia rynku wirtualnego
 
2. Modele e-biznesu – tendencje rozwojowe
 
   2.1. Modele e-biznesu – uwagi wstępne
   2.2. Innowacyjne modele e-biznesowe – tendencje rozwojowe
   2.3. Modele e-biznesu – kontekst prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji
(standardy de facto i efekty sieciowe)
      2.3.1. Pogranicze praw własności intelektualnej oraz prawa konkurencji
      2.3.2. Zarządzanie patentami jako model biznesowy
      2.3.3. Patentowanie a standaryzacja
      2.3.4. Przykład Rambus
      2.3.5. Sprawa Samsung/Apple
      2.3.6. Sprawa Oracle/Google
      2.3.7. Kooperacja a konkurencja – w kierunku konkurencji dynamicznej
      2.3.8. Sprawa Google/Motorola Mobility
   2.4. Prawo własności intelektualnej a modele biznesowe wyszukiwarek
      2.4.1. Problem definiowania twórczości
      2.4.2. Wyszukiwarki a prawo autorskie
      2.4.3. Możliwości przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich w internecie
      2.4.4. Nowe metody zwalczania piractwa
      2.4.5. Ochrona oprogramowania komputerowego i baz danych
     2.4.6. Sprzedaż praw wyłącznych a prawo do informacji i wiedzy
   2.5. Serwisy społecznościowe – przyszłość modeli e-biznesu (kontekst odpowiedzialności
operatorów ISP)
   2.6. Nowe szanse dla małych i średnich firm
   2.7. Usługi consumer finance – nowe szanse dla innowacyjnych modeli e-biznesu
   2.8. Grid Computing i Cloud Computing
   2.9. Ochrona prywatności w internecie
      2.9.1. Problemy definiowania danych osobowych
      2.9.2. Kierunki zmian koncepcji ochrony prywatności
 
3. Strategia dobrowolnego dzielenia się aktywami niematerialnymi na rynkach technologii ICT – sieciowe platformy usługowe 1
 
   3.1. Uwagi wstępne
   3.2. Otwarte innowacje (kooperacja a konkurencja)
   3.3. Wiązanie produktów – między wymuszonym a dobrowolnym udostępnianiem aktywów niematerialnych
   3.4. Dobrowolne udostępnianie aktywów niematerialnych – nowa strategia budowania
pozycji rynkowej
   3.5. Dwu- (wielo)stronne modele biznesowe
   3.6. Przykłady rynków dwu- (wielo)stronnych
   3.7. Systemy kart płatniczych
   3.8. Rynek dóbr systemowych – inne ujęcie rynku dwustronnego
 
4. Przekształcenia modeli biznesowych mediów elektronicznych
 
   4.1. Konwergencja mediów i cyfryzacja kontentu
   4.2. Kreowanie treści przez użytkowników w internecie
   4.3. Przyszłość telewizji w środowisku mediów elektronicznych
   4.4. Problem delimitacji reżimu prawnego mediów elektronicznych
   4.5. Sposoby i formy rozpowszechniania treści w internecie
   4.6. Kartel telewizji mobilnej – sprawa spółki Info-TV-FM
   4.7. Przenikanie się różnego rodzaju treści w internecie
   4.8. Rozwój rynku reklamy internetowej
 
5. Komunikacja elektroniczna (ewolucja w kierunku łączności mobilnej)
 
   5.1. Pojęcie rynku telekomunikacyjnego
   5.2. Regulacyjne determinanty modeli biznesowych usług mobilnych
   5.3. Polityka i prawo konkurencji w telekomunikacji
   5.4. Wpływ regulacji na konkurencję na rynku telefonii mobilnej
   5.5. Regulacja hurtowego rynku usług mobilnych
 
6. Koncepcja re-use – ponowne korzystanie z publicznych zasobów wiedzy
 
   6.1. Wprowadzenie
   6.2. Problem zakresu otwartości publicznych zasobów wiedzy
   6.3. Przykłady projektów otwartości zasobów publicznych
   6.4. Kluczowa rola państwa w budowie infrastruktury
   6.5. Modele biznesowe – problemy wstępne
   6.6. Ruch Open Access a strategie budowy repozytoriów
   6.7. Modele finansowania repozytoriów
   6.8. Koncepcja repozytorium w noweli do ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w założeniach do projektu ustawy o dostępie do publicznych zasobów wiedzy
   6.9. Zasady korzystania z publicznych zasobów wiedzy
   6.10. Niejasności, wątpliwości i ograniczenia projektowania repozytorium
   6.11. Problemy dostępu do publicznych zasobów wiedzy objętej prawami autorskimi
   6.12. Czy formy spółek spin-off lub spin-out mogą być przydatne dla projektowania repozytorium?
      6.12.1. Potrzeba wsparcia ze strony państwa
      6.12.2. Modele transferu wiedzy między nauką a biznesem (spin-off/spin-out)
      6.12.3. Spółki spin-off i spin-out w przedsiębiorczości akademickiej w Polsce
 
Bibliografia (wybór)

Włodzimierz Szpringer
 Szpringer Włodzimierz - profesor Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu
Warszawskiego. Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. Pracował w składzie Expert Group „Customer Mobility in Relation to Bank Accounts”, wykładał jako Visiting Professor na uniwersytetach niemieckich, kierował polską grupą badawczą European Network for Better Regulation (ENBR) – VI Program Ramowy UE. Członek European Association of Law and Economics (EALE). Członek Rady Programowej kierunku „Ekonomiczna analiza prawa” w SGH. Autor ponad 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla naczelnych organów państwa.
W przypadku innowacyjnych modeli e-biznesu internet jest czymś, co umożliwia firmom działalność (np. wyszukiwarki). W innym, szerszym sensie innowacyjne są te wszystkie modele, które wykorzystując postęp technologii ICT, odpowiadają na potrzeby klientów i dzięki temu zdobywają przewagę konkurencyjną. Innowacyjne modele e-biznesu kojarzą strategię biznesu, organizację oraz technologię, a także uwarunkowania instytucjonalne.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line