Strona główna | branża ekonomiczna | Elementy rachunkowości. Część 3. Technologie informatyczne w uproszczonych formach rachunkowości 50% rabatu
Elementy rachunkowości. Część 3. Technologie informatyczne w uproszczonych formach rachunkowości 50% rabatu
Autor: Tadeusz Cesarz
Wydawca: Difin
ISBN: 83-7251-583-2
Data wydania: 2006
Liczba stron: 128/B5
Oprawa: miękka
Cena: 22,00 zł 11,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Bloki tematyczne tej części zawarte są w sześciu rozdziałach i obejmują następujące treści kształcenia:

- wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel do obliczania i przedstawiania różnych wielkości finansowych;
- komputerowe programy finansowo-księgowe dla uproszczonych form rachunkowości;
- ryczałt ewidencjonowany zwolnionego podatnika VAT w programie Super Księga Podatkowa;
- ryczałt ewidencjonowany czynnego podatnika VAT w programie Super Księga Podatkowa;
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w programie Super Księga Podatkowa przez podatnika VAT zwolnionego;
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w programie Super Księga Podatkowa przez podatnika VAT czynnego.

Rozdział poświęcony arkuszowi kalkulacyjnemu MS Excel omawia podstawy wykonywania obliczeń w arkuszu oraz podaje przykłady wyznaczania różnych wielkości finansowych w tabelach oraz ich przedstawiania na wykresach. Podaje przykłady wykorzystania funkcji finansowych i szablonów programu oraz tworzenia raportów tabeli przestawnej.

Kolejny rozdział przedstawia ogólną charakterystykę komputerowych programów finansowo-księgowych dla uproszczonych form rachunkowości.

Pozostałe rozdziały przedstawiają ewidencję ryczałtu ewidencjonowanego i prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatnika VAT zwolnionego i czynnego w programie Super Księga Podatkowa. W podręczniku zamieszczono bardzo wiele widoków okien programu oraz praktycznych wydruków.

Do podręcznika dołączona jest płyta CD zawierająca wersję edukacyjną programu Super Księga Podatkowa z przykładami ewidencji działalności czterech firm omawianych w podręczniku.


Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel do obliczania
i przedstawiania różnych wielkości finansowych

1.1. Podstawy wykonywania obliczań w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel
   1.1.1. Formuły i funkcje
   1.1.2. Kopiowanie formuł
1.2. Przykłady wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel
   1.2.1. Przykłady samodzielnego wyznaczania wielkości finansowych
   1.2.2. Szablony
   1.2.3. Funkcje finansowe
1.3. Tworzenie wykresów przedstawiających zmienność wielkości finansowych
1.4. Tworzenie tabel przestawnych przedstawiających zmienność wielkości finansowych

Rozdział 2. Komputerowe programy finansowo-księgowe dla uproszczonych form rachunkowości

2.1. Ogólna charakterystyka programów wykorzystywanych w uproszczonych formach rachunkowości
2.2. Program Super Księga Podatkowa
   2.2.1. Funkcje programu
   2.2.2. Przygotowanie programu Super Księga Podatkowa do pracy w firmie
      2.2.2.1. Instalacja i uruchomienie programu
      2.2.2.2. Zakładanie firmy w programie i wybór uproszczonej formy rachunkowości
   2.2.3. Obsługa programu przez wielu użytkowników
   2.2.4. Archiwizacja danych

Rozdział 3. Ryczałt ewidencjonowany zwolnionego podatnika VAT w programie Super Księga Podatkowa

3.1. Rozpoczęcie pracy w programie
   3.1.1. Parametry systemowe
   3.1.2. Plan kont
3.2. Ewidencja przychodów w SKP
   3.2.1. Lista kontrahentów
   3.2.2. Wprowadzanie danych
   3.2.3. Dziennik zapisów
   3.2.4. Moduł Ewidencja Przychodów
3.3. Rozliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego
3.4. Deklaracja podatkowa PIT-28
3.5. Naliczanie składek ZUS właściciela firmy
3.6. Deklaracja rozliczeniowa DRA właściciela firmy

Rozdział 4. Ryczałt ewidencjonowany czynnego podatnika VAT w programie Super Księga Podatkowa

4.1. Wystawianie faktur sprzedaży VAT
4.2. Ewidencja przychodów w SKP
4.3. Naliczanie składek ZUS właściciela firmy i rozliczenie ryczałtowanego podatku dochodowego
4.4. Ewidencje VAT i rozliczenie podatku VAT
   4.4.1. Ewidencja dowodów zakupu dla potrzeb ewidencji VAT
   4.4.2. Rejestry VAT
   4.4.3. Deklaracja VAT-7

Rozdział 5. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w programie Super Księga Podatkowa przez podatnika VAT zwolnionego

5.1. Uruchamianie komputerowej księgi przychodów i rozchodów Super Księga Podatkowa
   5.1.1. Plan kont
5.2. Ewidencja przychodów i rozchodów w KPiR
   5.2.1. Ewidencja przychodów w KPiR
   5.2.2. Ewidencja rozchodów w KPiR
5.3. Ewidencja i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w SKP
5.4. Rozliczenie podatku dochodowego i składek ZUS
   5.4.1. Moduł KSIĘGA PODATKOWA
   5.4.2. Naliczenie składek ZUS właściciela firmy
   5.4.3. Naliczenie podatku dochodowego. Deklaracja PIT-5

Rozdział 6. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w programie Super Księga Podatkowa przez podatnika VAT czynnego

6.1. Przygotowanie programu Super Księga Podatkowa do ewidencji działalności firmy
   6.1.1. Plan kont
6.2. Ewidencja operacji zakupu i sprzedaży w KPiR
   6.2.1. Ewidencja sprzedaży VAT w KPiR
   6.2.2. Ewidencja zakupów w KPiR
6.3. Ewidencja środków trwałych
6.4. Rozliczenie wynagrodzeń pracowników i składek ZUS
   6.4.1. Naliczanie wynagrodzeń i składek ZUS
   6.4.2. Lista płac i karty wynagrodzeń
   6.4.3. Księgowanie wynagrodzeń i składek ZUS do księgi przychodów i rozchodów
   6.4.4. Rozliczanie zaliczki na podatek dochodowy za pracowników
   6.4.5. Rozliczenie składek ZUS pracowników
6.5. Ewidencja i rozliczenie eksploatacji pojazdów
6.6. Rozliczenie podatku dochodowego
   6.6.1. Moduł Księga Podatkowa
   6.6.2. Naliczenie podatku dochodowego. Deklaracja PIT-5L

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorzePublikacja stanowi kontynuację trzyczęściowego zbiorczego podręcznika przeznaczonego dla uczniów Liceum Profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym zgodnego z programem nauczania LP-EA/MENiS/2002.04.30.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line