Strona główna | branża ekonomiczna | Elementy rachunkowości. Część 2. Uproszczone formy rachunkowości 50% rabatu
Elementy rachunkowości. Część 2. Uproszczone formy rachunkowości 50% rabatu
Autor: Anna Kuczyńska-Cesarz
Wydawca: Difin
ISBN: 83-7251-571-9
Data wydania: 2005, dodruk 2008
Liczba stron: 151/B5
Oprawa: miękka
Cena: 19,00 zł 9,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka stanowi kontynuację trzyczęściowego zbiorczego podręcznika przeznaczonego dla uczniów Liceum Profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym zgodnego z programem nauczania LP-EA/MENiS/2002.04.30.

Z uwagi na praktyczne przeznaczenie podręcznika każdy rozdział zawiera informacje teoretyczne, prezentuje dokumentację księgową dotyczącą tematyki danego rozdziału, podsumowanie zatytułowane "Zapamiętaj", rozwiązane przykładowe ćwiczenia oraz propozycje zadań do samodzielnego rozwiązania.

Do podręcznika załączono dokumenty wypełnione ręcznie lub za pomocą komputerowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i rozliczeń z ZUS (Płatnik).


Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach

ROZDZIAŁ II. Obrót pieniężny i jego dokumentacja księgowa

1. Obrót gotówkowy
2. Obrót bezgotówkowy

ROZDZIAŁ III. Rozrachunki - należności, roszczenia i zobowiązania

1. Klasyfikacja należności i zobowiązań (rozrachunków)
2. Charakterystyka wybranych tytułów rozrachunków

ROZDZIAŁ IV. Dokumentacja rozrachunków z pracownikami

1. Dokumentacja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń
2. Dokumentacja rozrachunków z pracownikami z innych tytułów

ROZDZIAŁ V. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej

1. Zakres stosowania karty podatkowej w gospodarce polskiej
2. Formy ewidencji w karcie podatkowej
3. Rozliczanie podatników płacących podatek dochodowy w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ VI. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

1. Uwarunkowania prawne stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
2. Formy ewidencji przy zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych
3. Rozliczanie podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych

ROZDZIAŁ VII. Opodatkowanie w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1. Ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
2. Sposób prowadzenia zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
   2.1. Charakterystyka wpisów do poszczególnych kolumn podatkowej księgi przychodów
i rozchodów
   2.2. Obowiązki nałożone na podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów
   2.3. Rozliczanie z tytułu podatku dochodowego
   2.4. Rozliczanie z tytułu podatku VAT

Wzory dokumentów

Bibliografia
    

Anna Kuczyńska-Cesarz
 Kuczyńska-Cesarz Anna – doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel dyplomowany, posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie przedmiotów ekonomicznych, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej kwalifikacje w zawodzie „technik ekonomista”. Wieloletni pracownik komórek finansowo-księgowych jednostek gospodarczych.
Podręcznik w sposób praktyczny prezentuje formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych jednostkach gospodarczych w następującym układzie: obrót pieniężny i jego dokumentacja księgowa; rozrachunki - należności, roszczenia, zobowiązania; dokumentacja rozrachunków z pracownikami; zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej; ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; opodatkowanie w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line