Strona główna | branża ekonomiczna | Ekonomika przedsiębiorstw. Zeszyt ćwiczeń. Część 1
Ekonomika przedsiębiorstw. Zeszyt ćwiczeń. Część 1
Autor: Janina Mierzejewska-Majcherek
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7251-971-9
Data wydania: 2008
Liczba stron: 152/B5
Oprawa: miękka
Cena: 19,00 zł 17,10 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka


Zeszyt ćwiczeń został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomiki zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009.

Każdy rozdział Zeszytu ćwiczeń zawiera odniesienie do standardów wymagań egzaminacyjnych, przypomnienie podstawowych treści nauczania i ćwiczenia w formie różnego rodzaju zadań testowych. Zadania testowe są adekwatne do zadań, z którymi uczeń spotka się na etapie pisemnym egzaminu zewnętrznego. Dominują wśród nich zadania wielokrotnego wyboru, przygotowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.

Zeszyt ćwiczeń według najnowszego programu nauczania, jest uzupełnieniem podręcznika Ekonomika przedsiębiorstw część 1

Publikacja obejmuje:

- podstawy kultury zawodu;
- podmioty działalności gospodarczej;
- działalność produkcyjną, handlową i usługową;
- gospodarowanie zasobami majątkowymi oraz pozyskiwanie kapitałów i kształtowanie ich struktury.
Zeszyt ćwiczeń może być wykorzystywany przy realizacji programu nauczania nr 23 02/T-5, SP/ MEN/ 1998.02.24. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone we Wstępie na stronie dziewiątej Zeszytu.


Informacja o wykorzystaniu podręczników DIFIN SA przy realizacji programu nauczania dla zawodu technik ekonomista i technik handlowiec w roku szkolnym 2009/2010   więcej Zobacz wszystkie nowości


Informacje o autorze


Spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ I. Elementy kultury zawodu

1. Normy regulujące współżycie międzyludzkie

   1.1. Normy prawne i moralne

   1.2. Reguły obyczajowe. Zwyczaje panujące w kraju i za granicą

   1.3. Kultura dnia codziennego. Zwroty grzecznościowe. Poszanowanie godności człowieka

2. Wizerunek pracownika

   2.1. Higiena osobista. Wygląd zewnętrzny

   2.2. Ubiór i zasady jego doboru. Elegancja a moda

3. Stosunki interpersonalne

   3.1. Kultura osobista w miejscu pracy

   3.2. Struktura procesu komunikowania się. Warunki skutecznej komunikacji. Bariery w komunikowaniu się

   3.3. Zasady pracy w grupie. Asertywność

   3.4. Kontakty z przełożonymi, współpracownikami i klientami

   3.5. Zasady zachowania się w pracy, restauracji, hotelu, podróży. Spotkania towarzyskie

   3.6. Sztuka rozwiązywania konfliktów. Negocjacje

   3.7. Etyka zawodowa

4. Samoocena

CZĘŚĆ II. Działalność produkcyjna, handlowa i usługowa jednostki organizacyjnej

5. Podmioty działalności gospodarczej. Elementy otoczenia przedsiębiorstwa

   5.1. Podmiotowy charakter działalności gospodarczej

   5.2. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia. Przedsiębiorca a przedsiębiorstwo

   5.3. Klasyfikacja przedsiębiorstw i ich charakterystyka

   5.4. Elementy otoczenia przedsiębiorstwa

6. Działalność produkcyjna przedsiębiorstwa

   6.1. Surowce i materiały. Klasyfikacja ekonomiczna materiałów

   6.2. Organizacja zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie

   6.3. Normowanie zużycia materiałowego

   6.4. Zapasy materiałowe i ich magazynowanie. Systemy sterowania zapasami

   6.5. Organizacja i przebieg procesu produkcji

   6.6. Zbyt w przedsiębiorstwie produkcyjnym

7. Działalność handlowa przedsiębiorstwa

   7.1. Podstawowe pojęcia, czynności i tendencje występujące w handlu

   7.2. Zakup towarów

   7.3. Gospodarowanie zapasami towarowymi. Wskaźniki rotacji

   7.4. Kontrola gospodarki zapasami towarowymi

   7.5. Formy sprzedaży towarów

   7.6. Zasady organizacji pracy w handlu

   7.7. Obrót towarowy z zagranicą i handel w Unii Europejskiej

8. Działalność usługowa przedsiębiorstwa

   8.1. Charakterystyka usług

   8.2. Reguły klasyfikowania usług w Unii Europejskiej i w Polsce

   8.3. Outsourcing

   8.4. Podstawowa dokumentacja związana z usługami

CZĘŚĆ III. Zasoby majątkowe jednostki organizacyjnej. Źródła finansowania działalności

9. Gospodarowanie zasobami majątkowymi

   9.1. Charakterystyka aktywów trwałych

   9.2. Klasyfikacja i struktura środków trwałych

   9.3. Istota i metody amortyzacji środków trwałych

   9.4. Charakterystyka aktywów obrotowych

   9.5. Rotacja aktywów obrotowych

10. Źródła finansowania działalności jednostki organizacyjnej

   10.1. Elementy składowe kapitałów własnych i obcych

   10.2. Źródła krótkoterminowych kapitałów obcych

   10.3. Źródła długoterminowych kapitałów obcych. Koszt obcego kapitału

   10.4. Alternatywne formy finansowania

 

Janina Mierzejewska-Majcherek

nauczyciel dyplomowany i doświadczony dydaktyk, posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotów ekonomicznych, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. Pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu. Od 1996 roku pełni funkcję doradcy metodycznego nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i edukatora w powiecie łowickim. Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Wyższego Studium Polityki Społecznej w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomiki zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line