Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że w dniach 21-22.11 zostało zaplanowane przeniesienie księgarnii na inny serwer. W związku z tym mogą występować problemy techniczne związane ze składaniem zamowienień.

Za utrudnienia przepraszamy,
zespół wydawnictwa Difin

Strona główna | Biznes-poradniki | 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy
33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy
Autor: Hermann Simon
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-085-2
Data wydania: 2009
Liczba stron: 196/B5
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Cena: 39,00 zł 35,10 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

„Działania natychmiastowe” to słowo klucz niniejszej książki. Oznaczają one działania, które można wdrożyć bezzwłocznie i które od razu przynoszą skutek. Szybkość i skala spadku obrotów stanowią ogromne zagrożenie dla przedsiębiorstw, jeśli nie działają szybko i zdecydowanie. Znaczenie szybkości reagowania trudno jest przecenić. Duża liczba 33 konkretnych działań natychmiastowych potwierdza, że istnieje wiele środków i rozwiązań w walce z kryzysem. Rezygnacja nie jest właściwym wyjściem. Nawet mając niewiele czasu do dyspozycji, można i należy bezwzględnie unikać fatalnych błędów. W okresie kryzysu nawet taki niewielki „błąd” może oznaczać koniec firmy. Dlatego też szczególnie wskazane jest zrozumienie przyczyn, staranna diagno­za, zdecydowane wdrożenie oraz bieżący monitoring. Niniejsza książka zawiera właśnie praktyczne wskazówki dotyczące wszystkich tych aspektów.

Spis treści:

Przedmowa

Rozdział 1. DIAGNOZA KRYZYSU

Kryzys sprzedaży, nie kosztów
Jakie są przyczyny kryzysu?
W jakim stopniu dotknięte są poszczególne branże?
Jak bardzo kryzys dotknął pojedyncze przedsiębiorstwa?
Jak mocno dotknięte są wybrane kategorie produktowe?
Jakie będą implikacje programów państwowych stymulujących gospodarkę?
Czy kryzys należy relatywizować?
W jaki sposób zmienia się zachowanie klientów?
Strach przed tym, co przyniesie przyszłość
Niekorzystna zmiana elastyczności cenowej popytu
Większe znaczenie namacalnych korzyści i oszczędności po stronie kosztów
Preferowanie krótszych terminów
Finansowanie staje się coraz ważniejsze
Kwestia bezpieczeństwa zyskuje na znaczeniu
Podsumowanie

Rozdział 2. CO JEST SKUTECZNE, A CO NIE W DOBIE KRYZYSU

Relacja podaży i popytu
Dźwignie zysku i ich działanie
Szybkość oddziaływania
Które rady nie są skuteczne w kryzysie?
Podsumowanie

Rozdział 3. REDUKUJ KOSZTY INTELIGENTNIE

Zrozum czynniki generujące koszty
Wykorzystaj wiele parametrów kosztowych
Wykorzystuj insourcing
Nie oszczędzaj w niewłaściwych miejscach
Podsumowanie

Rozdział 4. NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA DLA ZMIENIONYCH POTRZEB KLIENTA

Działanie natychmiastowe nr 1: Udzielaj nadzwyczajnych gwarancji!
Działanie natychmiastowe nr 2: Uzgodnij „okres próbny” dla maszyn!
Działanie natychmiastowe nr 3: Akceptuj zapłatę uzależnioną od wyniku finansowego!
Działanie natychmiastowe nr 4: Informuj o „twardych”, namacalnych korzyściach!
Działanie natychmiastowe nr 5: Wykorzystaj swoją siłę finansową!
Działanie natychmiastowe nr 6: Zaakceptuj handel wymienny!
Działanie natychmiastowe nr 7: Odbierz klientów słabszym konkurentom!
Działanie natychmiastowe nr 8: Rozwijaj nowe modele biznesowe!
Podsumowanie

Rozdział 5. NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA DLA SPRZEDAŻY I DYSTRYBUCJI

Działanie natychmiastowe nr 9: Podnieś efektywność swoich sił sprzedażowych!
Działanie natychmiastowe nr 10: Wydłuż czas poświęcony na właściwą sprzedaż!
Działanie natychmiastowe nr 11: Zarządzaj wizytami u klienta w sposób zróżnicowany!
Działanie natychmiastowe nr 12: Wzmocnij sprzedaż bezpośrednią!
Działanie natychmiastowe nr 13: Wkraczaj do nowych segmentów rynku!
Działanie natychmiastowe nr 14: Stosuj dodatkowe środki motywacyjne!
Działanie natychmiastowe nr 15: Zaangażuj pracowników wewnętrznych do sprzedaży!
Działanie natychmiastowe nr 16: Podkup od konkurencji najlepszych sprzedawców!
Działanie natychmiastowe nr 17: Propaguj kompetencje najlepszych sprzedawców!
Działanie natychmiastowe nr 18: Wzmocnij sprzedaż krzyżową!
Działanie natychmiastowe nr 19: Rozszerz asortyment oferowanych produktów!
Podsumowanie

Rozdział 6. NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA OFERTĄ POLITYKI CENOWEJ

Działanie natychmiastowe nr 20: Zredukuj swoją podaż!
Działanie natychmiastowe nr 21: Obniżaj ceny inteligentnie!
Działanie natychmiastowe nr 22: Udzielaj rabatów rzeczowych, a nie cenowych!
Działanie natychmiastowe nr 23 : Zastosuj nieliniowe modele i pakiety cenowe!
Działanie natychmiastowe nr 24: Broń cen rękoma i nogami!
Działanie natychmiastowe nr 25: Podnieś te ceny, które nie zostaną przez klientów zauważone!
Działanie natychmiastowe nr 26: Uporządkuj swoją politykę rabatową!
Działanie natychmiastowe nr 27: Osobno wyceniaj świadczenia wcześniej oferowane w cenie!
„Działanie” do uniknięcia: Absolutnie unikaj wojen cenowych!
Podsumowanie

Rozdział 7. NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG

Działanie natychmiastowe nr 28: Rozszerz swój łańcuch wartości dodanej poprzez wzbogacenie oferty usług serwisowych!
Działanie natychmiastowe nr 29: Zwiększ liczbę klientów, którzy zawarli umowy serwisowe!
Działanie natychmiastowe nr 30: Z dostawcy produktu stań się dostawcą systemowego rozwiązania!
Działanie natychmiastowe nr 31: Podnieś elastyczność swoich usług!
Działanie natychmiastowe nr 32: Przenieś się z rynku pierwotnego na rynek posprzedażowy!
Działanie natychmiastowe nr 33: Przygotuj innowacyjną ofertę serwisową!
Podsumowanie

Rozdział 8. WDROŻENIE NATYCHMIASTOWYCH ROZWIĄZAŃ

Unikaj fatalnych błędów
Ocena działań natychmiastowych
Proces wdrożenia
Działaj szybko i równolegle
Działania natychmiastowe dopasuj do własnych potrzeb
Wprowadź szybsze metody
Analizuj dostępne dane
Pytaj ekspertów i klientów
Wykorzystaj metodę prób i błędów
Spisuj spostrzeżenia
Stosuj szybki monitoring i controlling
Trening i szkolenia
Angażowanie konsultantów
Przywództwo w kryzysie
Podsumowanie

Rozdział 9. CO BĘDZIE PO KRYZYSIE?

Jaki przebieg ma kryzys: V, U, L czy histereza?
Społeczno-polityczne skutki kryzysu
Wzrost napięć społecznych
Od deflacji do inflacji
Więcej regulacji państwa
Deglobalizacja jako największe ryzyko
Scenariusze negatywne
Poziom przedsiębiorstwa: kryzys jako katharsis (oczyszczenie)
Odlewarowanie: kapitał własny staje się ważniejszy
Oczyszczenie asortymentu
Przywrócenie równowagi
Zmiany w strukturze branż
Szanse na korzystne przejęcia firm
Przesunięcia segmentów rynkowych
Powstanie segmentu ultraniskich cen
Nowa skromność
Podsumowanie

BIBLIOGRAFIA

Hermann Simon

założyciel i wieloletni prezes (aż do maja 2009 r.) firmy doradczej Simon-Kucher & Partners Strategy & Marketing Consultants. Firma ta, założona 25 lat temu, ma obecnie zasięg globalny i biura w 13 krajach, w tym w Polsce. W obszarze zarządzania cenami jest uznawana za lidera światowego. W rankingu z 2007 r. prof. Simon został wskazany jako drugi po Peterze Druckerze najbardziej wpływowy autor książek o zarządzaniu w krajach niemieckojęzycz­nych. Jest on autorem ponad 30 książek opublikowanych w 21 językach. Jego książka Tajemniczy mistrzowie stała się światowym bestsellerem, a Power Pricing uchodzi za najważniejszą kiedykolwiek wydaną książkę o zarządzaniu cenami. Prof. Simon zasiada w radach redakcyj­nych wielu czasopism z dziedziny zarzą­dzania, takich jak Management Science czy International Journal of Research in Marketing, od 20 lat pisze komentarze do czołowego niemieckiego magazynu biznesowego Manager Magazin, a w la­tach 1984–86 przewodniczył Europejskiej Akademii Marketingu (the European Marketing Academy). Przed założeniem Simon-Kucher & Partners, H. Simon był profesorem nauk o zarządzaniu na uni­wersytetach w Mainz i Bielefeld, a także wykładowcą w Harvard Business School, London Business School, MIT, na Uniwer­sytecie Stanforda i w INSEAD.


Grzegorz Ratajczak, członek zarządu, Krispol Sp. z o.o.:

Doskonała publikacja dla szerokiego grona menedżerów, z której można nauczyć się różnych sposobów przezwyciężania obecnego kryzysu i zastoso­wać je w różnych branżach. Napisana prostym językiem, z wieloma przykła­dami, traktuje o sprawach, z którymi każdy menedżer styka się codziennie. Zawarte w książce prof. Simona propozycje konkretnych rozwiązań mogą się przydać każdemu prezesowi czy dyrektorowi. Publikacja stanowi jednocze­śnie rodzaj kompendium wiedzy marketingowej, finansowej i zarządczej.

Jacek Sobkowiak, dyrektor generalny, Wavin Poland:

Albo znajdziemy drogę, albo ją zbudujemy – te słowa Hannibala przywoła­ne w książce „33 sposoby na kryzys gospodarczy” oddają cel, jaki przyświecał autorowi. Kryzysu nie należy się bać, trzeba się z nim zmierzyć. Jeśli nie ma gotowych rozwiązań, to zawsze są reguły tworzenia rozwiązań skutecznych. Działania proponowane przez prof. Simona to rzeczowa, praktyczna rada dla menedżerów – jak w czasie kryzysu zarządzać firmą lepiej niż konkurencja. Przeczytaj i stosuj – tak rekomenduję książkę swoim współpracownikom.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line