Strona główna | Bezpieczeństwo | Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa
Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa
Autor: Krzysztof Liedel
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-337-2
Data wydania: 2010
Liczba stron: 224/B5
Oprawa: miękka
Cena: 40,00 zł 36,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka


Książka stanowi przegląd działań podejmowanych przez RP w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi zarówno w krajowej, jak i międzynarodowej polityce bezpieczeństwa. Dzięki jasnemu układowi oraz przejrzystemu wprowadzeniu w tematykę, zawartemu w pierwszej części książki, publikacja ta przeznaczona być może zarówno dla osób, które dopiero zapoznają się z problematyką terroryzmu, jak i dla tych, którzy swoją wiedzę pragną usystematyzować i uporządkować. Książka zawiera informacje dotyczące nie tylko „historycznej” perspektywy zwalczania terroryzmu w Polsce, ale także na temat obecnego kształtu systemu przeciwdziałania temu zagrożeniu, z włączeniem takich rozwiązań jak Centrum Antyterrorystyczne ABW czy też Międzyresortowy Zespół ds. Zagrożeń Terrorystycznych.


Informacje o autorze


Patroni medialni:

     



Zobacz więcej:

» wywiad z autorem   więcej Zobacz wszystkie nowości

» www.portal-mundurowy.pl   więcej Zobacz wszystkie nowości

» "Co dalej z terroryzmem?" Krzysztof Liedel, psz.pl   więcej Zobacz wszystkie nowości

» Krzysztof Liedel "Co dalej z terroryzmem", dwumiesięcznik Ochrona Mienia i Informacji 6/2010 (91)   więcej Zobacz wszystkie nowości

» Recenzja książki, niwserwis.pl   więcej Zobacz wszystkie nowości

» Recenzja książki, stosunkimiędzynarodowe.pl   więcej Zobacz wszystkie nowości

» Wieczór autorski Krzysztofa Liedela, portalmundurowy.pl   więcej Zobacz wszystkie nowości

» Krzysztof Liedel "Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego", niwserwis.pl   więcej Zobacz wszystkie nowości

» "Terroryzm na stale zagościł w naszym życiu", tvp.info   więcej Zobacz wszystkie nowości

» "O terroryzmie", SKN Spraw Zagranicznych   więcej Zobacz wszystkie nowości

» "Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas"   więcej Zobacz wszystkie nowości

» Zarządzanie bezpieczeństwem, portal-mundurowy.pl   więcej Zobacz wszystkie nowości

» Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego, psz.pl   więcej Zobacz wszystkie nowości

» Seria książek o zarządzaniu bezpieczeństwem, stosunkimiedzynarodowe.info   więcej Zobacz wszystkie nowości

» Terroryzm międzynarodowy w polskiej polityce bezpieczeństwa, histmag.org   więcej Zobacz wszystkie nowości

» Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego, dobraksiażka24.pl   więcej Zobacz wszystkie nowości




Zapoznaj się z fragmentem książki   więcej Zobacz wszystkie nowości



Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład globalny

1.1. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
1.2. Zagrożenia ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego – terroryzm jako zagrożenie o charakterze asymetrycznym
1.3. Współczesna postać terroryzmu – problemy definicyjne
1.4. Globalny charakter zagrożenia terroryzmem międzynarodowym
1.5. Zamachy 11 września 2001 roku jako przełomowa data dla percepcji zagrożeń terrorystycznych
Podsumowanie

Rozdział 2. Przeciwdziałanie terroryzmowi jako element działań na rzecz bezpieczeństwa państwa

2.1. Wielopłaszczyznowość zwalczania terroryzmu
   2.1.1. Działania na płaszczyźnie politycznej
   2.1.2. Działania na płaszczyźnie prawnej
   2.1.3. Działania na płaszczyźnie policyjnej
   2.1.4. Działania na płaszczyźnie wywiadowczej
   2.1.5. Działania na płaszczyźnie militarnej
2.2. Elementy systemu przeciwdziałania terroryzmowi
   2.2.1. Rozpoznanie
   2.2.2. Profilaktyka
   2.2.3. Zwalczanie terroryzmu
   2.2.4. Minimalizacja i likwidacja skutków ataków terrorystycznych
Podsumowanie

Rozdział 3. Przeciwdziałanie terroryzmowi jako element strategii działań na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2001

3.1. Płaszczyzna polityczna przeciwdziałania terroryzmowi – dokumenty determinujące obraz polskiej polityki bezpieczeństwa w latach 1989–2001
3.2. Działania na płaszczyźnie prawnej
3.3. Działania na płaszczyźnie policyjnej
3.4. Działania na płaszczyźnie militarnej
3.5. Działania na płaszczyźnie wywiadowczej
3.6. Minimalizacja i likwidacja skutków ataków terrorystycznych
3.7. Działania podejmowane przez Polskę na arenie międzynarodowej
   3.7.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych
   3.7.2. Rada Europy
   3.7.3. Inne organizacje międzynarodowe
   3.7.4. Działania na rzecz wzmocnienia reżimu prawno-międzynarodowego w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi
Podsumowanie
 
Rozdział 4. Zwalczanie terroryzmu jako środek zapewniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej po 11 września 2001 roku

4.1. Płaszczyzna polityczna – dokumenty determinujące obraz polskiej polityki bezpieczeństwa po 11 września 2001 roku
4.2. Działania na płaszczyźnie prawnej
4.3. Budowanie systemu przeciwdziałania terroryzmowi na poziomie krajowym
   4.3.1. Koordynacja przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce
   4.3.2. Rozpoznanie
   4.3.3. Profilaktyka
   4.3.4. Zwalczanie
4.4. Likwidacja i minimalizacja skutków ataków terrorystycznych
   4.4.1. Podmioty systemu zarządzania kryzysowego
   4.4.2. Stopnie alarmowe
   4.4.3. Inne podmioty
4.5. Działania podejmowane w ramach współpracy międzynarodowej na rzecz przeciwdziałania terroryzmowi
   4.5.1. Afganistan
   4.5.2. Irak
   4.5.3. Działania na forum ONZ
   4.5.4. Działania na forum Unii Europejskiej
   4.5.5. Działania na forum NATO
   4.5.6. Działania na forum Rady Europy
   4.5.7. Działania na forum OBWE
   4.5.8. Umowy i porozumienia międzynarodowe
Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Krzysztof Liedel

doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, ekspert w zakresie analizy informacji, szczególnie w obszarze analizy decyzyjnej. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem CC. Wykładowca Collegium Civitas. Autor i współautor wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, a także na temat analizy informacji.



Książka stanowi przegląd działań podejmowanych przez RP w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi zarówno w krajowej, jak i międzynarodowej polityce bezpieczeństwa.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line